Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Государственное стимулирование инвестиционного процесса: опыт США и Юго-Восточной Азии

Історія національно-визвольних рухів свідчить, що в моменти їхнього піднесення суспільна увага зосереджується на проблемі джерел, історії та семантики національної символіки. Це цілком природно, бо національні символи — не випадкові значки і барви. Вони постають внаслідок історичного та культурного розвитку народу і тісно пов’язані з його духовнісгю, з його прагненням до єднання, готовністю до здійснення своїх національних завдань та забезпечення національних інтересів. Єдиним надійним засобом захисту національних інтересів є створення національної держави. Природно, що в разі поневолення нації насамперед ліквідуються традиційні національні символи, а замість них нашвидкоруч фабрикується і нав’язується нації інша, імперська символіка. У тих представників поневоленої нації, які піддаються імперській пропаганді, відразу обривається зв’язок з національною культурною традицією, слабне і зникає інтерес до історії та культури свого народу, а завершується все це втратою мови і повною денаціоналізацією. Українська державна символіка,— як у скитських царів, у старокняжій Київській державі та в УНР, — відображує традиційну українську національну символіку, що формувалася протягом тисячоліть і належить до найбагатших та найзмістовніших символічних систем людства. Ключем до її розуміння є чільний ії символ, нині відомий під назвою «Тризуб». Попри десятки досліджень, семантика знаку, його сакральне приховане значення не є очевидним. Тому більшість дослідників і розпочинає свою роботу зі спроб розгадати таємницю знаку. Ми теж не порушимо цієї традиції. Але, насамперед, прокоментуємо здогадки попередників. На початку нашого сторіччя баронові М. А. Таубе пощастило систематизувати підходи до розв'язання проблеми та започаткувати класифікацію значень Тризуба. Не так уже й важко здогадатись, що віддати перевагу Тризубові перед середньовічним традиційним набором державних знаків київській князь Володимир Великий міг лише в тому разі, якщо за Тризубом стояло якесь глибше значення, ніж за популярними тоді, конкретними зображеннями корони, орла чи лева; якщо цей знак посідав особливе місце у культовому світі наших пращурів і був пов'язаний з усім комплексом їхніх релігійних та етичних уявлень. Який же символ стояв за цим знаком? Відповідь не лежить на поверхні наших знань, оскільки знак не символізує щось належне до речей і явищ, а сягає значно глибших шарів світобудови. На тому, що світобудова має не один, а три основні плани буття, сходяться усі людські вчення — від матеріалістичних до ідеалістичних. Перший план — це світ речей і явищ, доступний кожному. Другий план — це світ програм і законів, що визначають речі та явища. Третій план — це світ сил і причин, що «примушують» речі і явища реалізуватись, а програми і закони — керувати цією реалізацією. Саме до символіки сил і причин, тобто до третього, найглибшого плану світобудови, і відноситься знак, названий «Тризубом». Отже, не дивно, що навіть якнайстаранніші пошуки значення Тризуба, які велись у першому плані буття (плані речей і явищ), не могли привести до розгадки символу. Щоб потаємна і складна символіка Тризуба розкрилась нам, візьмемо до уваги, що наш світ має не лише три плани буття, згадані вище, але й тримірність.

Січинський, — як комбінації хрисгиянського хреста, чи трисвічника, чи чимось іншим, але елементи знаку тризуба тут надто виразні і типові та находять аналогії до типів тризубів на історичних емблематичних пам'ятках. Далі в тексті автор вже прямо називає ці знаки тризубами, попри те, що всі вони, крім останнього, на зуби зовсім не схожі і гуцули їх так не називали. Вони трактували їх як «охоронний засіб від всього злого, нещастя і т. ін.», як знак, що «притягає добре». Як тут не згадати вислів — «Бог трійцю любить», — широко вживаний по всій Україні й до сьогодні. Кожен українець чув цей вираз, але навряд чи задумувався над тим, що він звучить до нього з глибини тисячоліть, оскільки в цьому виразі однозначно йдеться не про Святу Трійцю християн, яка сама є Богом, а про дохристиянську трійцю, як знак триєдності світобудови, який Бог любить як свій знак, як символ своєї триединої сили. Вшанування символу трійці характерне для сотень поколінь наших предків — починаючи від прааріїв і якнайдавнішнх аріїв. Воно характерне й для пізньоарійської (кіммерійської, скитської та сарматськоі') ідеології, космології, суспільного ладу, політичної і жрецької організацій, символіки, кольорів. Характерне воно й для періоду Київської Русі. Коли ж саме знак трійці став національним символом нашого народу? Це не могло статись одномоментно в декретному порядку, що характерне для утвердження державних символів. Як справедливо визначив В. Січинський, «Національний знак чи герб витворюється протягом віків і входить у свідомість народу, як певна дорогоцінна традиція, що має зв'язок з національним і державним житгям та почуггям єдності цілого народу. 3нак наглядним способом символізує походження, розвиток, ментальність, а також ціле культурне спрямування і геополітику народу». Отже, за якої історичної доби знак трійці увійшов у свідомість нашого народу? 3а найдавнішими переказами тризуб і жовто-блакитна барва були символами легендарної Атлантиди, і нібито відтоді шануються нашими пращурами, нащадками атлантів. Чи ймовірно це? Жартівливий ритуал моряків широко популяризував тризуб грецького бога Посейдона (римське ім'я — Нептун, етруське — Нетун, скіфське — Тагімасад) як бога моря. Однак, далеко не всі знають, що Гомер називав Посейдона земледержцем, тобто володарем землі; що Посейдону поклонялися як богу прісної води — рік, озер, джерел і зв'язаної з ним плодючості землі; що Посейдон персоніфікував собою творчу силу природи і був покровителем усіх (грецьких) родів, богом будівництва, конярства, родоначальником атлантів і царських скитів. Як і годиться, Посейдон заповів своїм нащадкам закони і символіку. 3а свідченням Платона, царі атлантів, виконуючи заповіт, кожні 5—6 років збирались у головному святилищі Посейдона для взаємоконтролю. Обов'язковими атрибутами зустрічі було священне блакитне вбрання і золота дошка, на якій записували свої рішення. Після ритуальної зустрічі жовто-блакитну символіку — золоту дошку й блакитний одяг — лишали у святилищі як історичні документи і священні реліквії. Атлантида, повідомляють легенди, була затоплена водами моря і захована на морському дні Посейдоном, який і досі зберігає ії символіку — голубе вбрання і золотий тризуб.

Ставши за литовсько-польської доби знаком Київської землі, тобто змінивши свій соціальний зміст на національний, герб поступово почав змінювати барву, і за ХVІІ—ХVІІІ сголіття тло цього герба стало голубим, а навколо голови архангела з'явилася золота аура. У цих українських національних барвах київський герб дожив до революції, яка замінила його традиційними державними символами.Під жовто-блакитними та блакитно-жовтими знаменами відстоювали свою свободу українці у ХV сголітті (Грюнвальдська та інші битви). У ХVІ, ХVІІ й ХVІІІ століттях ця барва, поряд з малиновою, була піднесена на козацьких знаменах, у ХІХ — узаконена в Галичині. 3 1815 року під синьо-жовтими знаменами засідала українська шляхта у сеймі «Галіції та Льодомерії», під тими ж прапорами український батальйон гірських стрільців у складі російського війська воював в Угорщині; 1848 р. у Львові в залі Духовної семінарії, прикрашеної синьо-жовтими прапорами, відбувався з'їзд ста руських вчених. У Станіславі (1вано-Франківську) на відкритті відділу Руської Ради с уденти носили жовто-сині кокарди та золочені леви на голубих стяжках. У ХХ ст. під блакитно-жовтими і жовто-блакитними прапорами сини України билися з німецькими й польськими окупантами, з білими й червоними арміями російської імперії. 3вертає на себе увагу органічна близькість українців різних земель із національною блакитно-жовтою барвою, яка виразно виявилася за середньовіччя, коли почалась повсюдна фіксація та формалізація національної символіки. Як відомо, Київщина на цей період усталила золотого тризуба на голубому полі, Галичина — золотого л ва на голубому полі, Перемиська земля — золотого орла на голубому. Так на різних землях України узаконилась однакова національна барва. 3біг досить промовистий, якщо зважити, що ці землі на той час не були об'єднані в єдиній українській державі і що найуживанішими у тогочасних гербах і прапорах були традиційні давньоарійські кольори — білий, червоний і чорний. Промовистим є також той факт, що поділена між двома імперіями Україна, позбавлена протягом століть будь-яких національних прав, отже й права не те що на державну, а й на національну символіку, негайно відроджувала ії у незмінному вигляді, як тільки слабла імперська влада. Так, після авсгрійської революції 1848 року блакитно-жовті прапори відразу замайоріли у Львові, Дрогобичі, Стрию, Яворові та в інших містах Галичини. Під цими прапорами формувалися загони української народної гвардії, відроджувались елемента державності й національне житгя. Синьо-жовтою барвою прикрашалися й загони селянської самооборони, створені на початку 1849 р. у Сяноку, Самборі, Стрию, Коломиї та Станіславі (голубі мундири з жовтими відлогами), синьо-жовті лафети гармат тощо. Ці ж кольори панували в мундирах галицьких гірських стрільців, організованих того ж року у складі австрійської армії. Аналогічну картину спостерігаємо й у Східній Україні після революції 1905 р. Незважаючи на заборону російського уряду відзначати 100-літню річницю від народження Великого Кобзаря, київське студентсгво вийшло у березні 1914 р. на маніфестацію під жовто-блакитними прапорами. 25 березня 1917 р. жовто- блакитні і малинові запорозькі прапори вже уквітчували маніфестації в багатьох містах імперії, в тому числі й двадцятитисячну демонстрацію у Петрограді.

Однако исторический опыт показывает, что дело обстоит как раз наоборот. Чтобы поставить на своем, стоящие у власти не нуждаются в судах и законах; в них нуждаются бедные и слабые. Тому, кто сомневается в истинности этого положения, достаточно будет сравнить общее положение низших классов и их чувство уверенности в себе в районах со слабо развитой традицией судопроизводства, например, в Юго-Восточной Азии, и там, где эта традиция имеет прочные корни, к примеру, в Западной Европе и в США. До 1860-х годов русская юриспруденция даже не проводила различия между законами, указами и административными распоряжениями, которые после утверждения их монархом почитались с равным благоговением и в 1830Pг. были внесены недрогнувшей рукой в Полное Собрание Законов в хронологическом порядке. К высочайшему повелению о новом порядке престолонаследия или об освобождении дворян от обязательной государственной службы относились с формально юридической точки зрения так же, как к указу о строительстве нового завода или об удовлетворении прошения какого-нибудь отставного губернского чиновника

РЕФЕРАТЫ:

Государственное стимулирование инвестиций в России

смотреть на рефераты похожие на "Экономические кризисы и циклы развития " Министерство образования РФ Кафедра экономической теории Курсовая работа выполнена студентом общеэкономического факультета ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ И ЦИКЛЫ РАЗВИТИЯ. Научный руководитель: Заключение о допуске к защите « » 2001 г. Защищена на « » 2001 г. Казань – 2001 г. ПЛАН:Введение 3 Глава I. Цикличность экономического развития как закономерность. Глава II. Экономические кризисы . Глава III. Экономический кризис в России 90-х годов. Пути выхода из него . Заключение Список использованной литературы . ВВЕДЕНИЕ. Как известно, современное общество стремится к постоянному улучшению уровня и условий жизни, которые может обеспечить только устойчивый экономический рост. Однако наблюдения показывают, что долговременный экономический рост не является равномерным, а постоянно прерывается периодами экономической нестабильности. Подъёмы и спады уровней экономической активности, следующие один за другим, принято называть деловым или экономическим циклом. Циклы, в том числе и экономические, мы можем встретить всюду.

Опыт унификации проведения государственных закупок за рубежом

Над Себастьяном в университете установилась тягостная опека католических священников и преподавателей, сопровождаемая периодическими наездами леди Марчмейн. Он запил и был отчислен из Оксфорда. Чарльз Райдер, для которого нахождение в университете без друга, тем более что сам он решил стать художником, потеряло смысл, тоже отчислился из него и уехал учиться живописи в Париж. На рождественскую неделю Чарльз приехал в Брайдсхед, где уже собрались все члены семьи, в том числе и Себастьян, совершивший перед тем с мистером Самграссом, одним из приставленных опекать его ещё в Оксфорде учителей, путешествие по Ближнему Востоку. Как выяснилось позже, на его последнем этапе Себастьян сбежал от своего сопровождающего в Константинополь, жил там у приятеля и пил. К этому времени он превратился уже в настоящего алкоголика, которому вряд ли что-либо могло помочь. Своим поведением он шокировал и огорчал семью, так что Рексу было поручено отвезти Себастьяна в Цюрих, в санаторий к доктору Баретусу. После одного инцидента, когда Чарльз, скалившись над другом, сидящим без гроша и которого к тому же строго ограничивали в потреблении алкоголя, снабдил его двумя фунтами на выпивку в ближайшем кабаке, Чарльзу пришлось покинуть Брайдсхед и вернуться в Париж к своей живописи.

Стимулирование применения государственных стандартов

Такие социальные категории, как "статус", "социальная роль", некоторые исследователи рассматривают в качестве факторов, влияющих на стилистическое варьирование языка. Внимание к фигуре говорящего как к одному из основных факторов, обусловливающих варьирование речи, выделение различных типов говорящих в зависимости от социальных и ситуативных признаков характерно для ряда современных исследований в области стилистики. Таково, например, новаторское для своего времени исследование У.Лабова, в котором фонетическая вариативность современного американского варианта английского языка рассматривается в зависимости от социального расслоения говорящих и от стилистических условий речи. Социальная обусловленность языковой эволюции. Сама идея социальной обусловленности языковой эволюции отнюдь не нова. Она следует из аксиомы, согласно которой язык есть явление общественное, а если так, то, естественно, развитие языка не может быть полностью автономным: оно так или иначе зависит от развития общества. Вопрос заключается в том, как именно изменения в общественной жизни влияют на изменения в языке, каков механизм этого влияния. В работах Е.Д.Поливанова (1920-е годы) была впервые высказана мысль о том, что влияние общества на язык происходит не непосредственно, что изменения в социальной жизни могут ускорять или замедлять ход языковой эволюции, но не могут влиять на ее характер и направление (что определяется внутренними законами языка). Развивая концепцию Е.Д.Поливанова, М.В.Панов в 1960-х годах предложил теорию языковых антиномий - постоянно действующих противоположных друг другу тенденций, борьба которых и является движущим стимулом языкового развития.

Национальная инвестиционная политика: мировая практика стимулирования прямых зарубежных инвестиций

Нарушения иммунных реакций всегда следуют за метаболическими изменениями в организме, возникшими из-за нарушений функций отдельных органов или целых систем организма, в частности, из-за нарушения функции почек, печени, желез эндокринной системы (чаще щитовидной и поджелудочной), регуляторной функции головного мозга и многих других. Наличие иммунной дисфункции — это всегда свидетельство наличия у пациента серьезных системных нарушений. Поэтому, попытки аллергика выявить, что является для него аллергенами, и в дальнейшем избегать этих веществ, приводят только к временному чисто внешнему облегчению симптоматики. Патологически измененное состояние организма при этом в полной мере сохраняется и, чаще всего, усугубляется в дальнейшем, что проявляется и в постепенном расширении спектра аллергенов, и во все большем обострении аллергических реакций, и в появлении новых, не отмечавшихся ранее, заболеваний. В 1906 году австрийский педиатр Клеменс фон Перке впервые ввел в употребление термин "аллергия" (от греческого "allos" - измененное состояние, и "ergo " - реакция). Самым знаменитым аллергиком был Наполеон.

Государственная социальная политика

Двору должны были следовать и дворяне, и в этом Щербатов видел причину разорения многих дворянских родов. Он хотел вернуться к «простым нравам» предков. Хотя он стоял на реакционных позициях, но проведенный им «строгий разбор дворцового разврата» (Герцен) был так ярок, что книга выглядела как обвинение не только Екатерины и ее окружения, но и всего самодержавно-крепостнического строя. Эта ее особенность сто лет спустя привлекла внимание А. И. Герцена, издавшего в лондонской Вольной типографии это произведение Щербатова вместе с радищевским «Путешествием». В своих взглядах Щербатов исходил из идеи о решающей роли дворянства и особенно старой родовитой знати как в истории России, так и в ее современной жизни и в ее будущем. Он понимал, что господствующее положение дворян основано на монопольном праве владения землей и крестьянами, и не допускал возможности нарушения этого права или отмены какой-либо дворянской привилегии. «Сохрани меня боже и подумать,— восклицал он на одном из заседаний Уложенной комиссии,— чтобы в такое время, когда милость и правосудие царствуют на престоле, дворянство, вместо приобретения каких- либо прав, могло что-либо из оных утратить!» По мнению Щербатова, о предоставлении крестьянам земли не могло быть и речи.

Государственная инновационная политика

Сходную позицию по данному вопросу занимает В.И.Болотов, который трактует экспрессивность как способность языкового знака выражать интенсивность предметно – логической или стилистической интерпретации языкового знака (Болотов 1981). Е.М.Галкина-Федорук считает, что “экспрессия – это усиление выразительности, изобразительности, увеличение воздействующей силы сказанного” (Галкина-Федорук 1958:107). Сравним заключение В.Н.Телия “экспрессивность – это усиление восприятия за счет эмоциональной реакции, вызванной образностью” (Телия 1996: 112) и определение И.В.Арнольд: “Под экспрессивностью мы понимаем такое свойство текста или части текста, которое передает смысл с увеличенной интенсивностью” (Арнольд 1975:15). Соотношение экспрессивности и интенсивности, как видим, определяется через понятие “усиление”. Трактовка интенсивности в качестве составляющей категории экспрессивности, по мнению И.И.Туранского, связана прежде всего с тем, что экспрессивность нашей речи в большинстве случаев сопровождается ее интенсификацией, экспрессивное как нечто стилистически выше нейтрального обязательно предполагает усиление (Туранский 1990).

Инвестиции. Инвестиционная политика

Проблемы, обсуждаемые собеседниками, по-настоящему волнуют обе стороны, что проявляется в наличии значительного количества восклицательных и повествовательных предложений, множества незаконченных конструкций. О серьезном накале событий свидетельствуют и подробные авторские ремарки, пояснения интонаций, с которыми произносятся реплики, описание внеречевых событий: жестов, движений собеседников. Авторская речь занимает в данном диалоге приблизительно такой же объем, как реплики одной из сторон. Победитель в этом поединке, если судить только по самой диалогической речи, отсутствует, поэтому требуются авторские пояснения: один из собеседников резко обрывает диалог и «в бешенстве» уходит, что можно расценить как бегство из-за невозможности предоставить контрагрументы. Диалог-исповедь Диалог-исповедь можно назвать монологом, насыщенным вставными новеллами, сочетающимися с короткими репликами интереса, понимания и сочувствия. Исповедь может произноситься с целью произвести впечатление, повлиять на собеседника или же без всяких целей, просто из душевной потребности высказаться.

Формы и направления инвестиционной деятельности: опыт развитых стран и России

В традиционном романе важна последовательная цепь событий, именно через эту цепь нам раскрывается характер героя, через его действия и поступки, также через его взаимоотношения с окружающим миром. Для традиционного романа характерен и постоянный язык, с неизменным синтаксисом и семантикой. В модернистской литературе изменяется взгляд на героя романа и его изображение. По Мигнеру, герой традиционного романа всегда представляет определенный тип личности, индивидуальный характер, постоянный образ, он занимает определенное место в обществе, определенное социальное положение. Герой раскрывается с помощью анализа и описания, в модернистском романе – из его внутреннего мира, из его сознания и ощущения жизни. Герой в модернистской литературе – это коллективизированный облик человека, налицо заметен отказ от представления об индивидуальности и идентичности субъекта, а значит и от традиционного понятия личности. Человек включается в коллективные силовые поля. Die Sicherhei , de Me sche durch Beschreibu g u d A alyse durchschaubar mache zu kц e , geh im 20. Jahrhu der e dgьl ig verlore .

Государственная молодежная политика как важнейшее направление деятельности государства

Зазывая в свои ряды, они призывают вести особый образ жизни, который зачастую пагубно влияет на новообращённых. Многие молодые люди бросают учёбу, так как верят, что скоро наступит «конец света», когда они спасутся и в «Новом мире» получат все необходимые им знания от Иеговы. Часто они бросают и работу,  так как она несовместима с проповеднической деятельностью (просто не хватает времени на работу, ведь надо обойти столько квартир!); да и зачем она нужна, ведь Иегова даст всё необходимое. Семьи их остаются без средств для нормального существования,  так как частичная занятость родителей не обеспечивает материального благополучия. Дети Свидетелей Иеговы ежедневно подвергаются идеологической «обработке». Они воспитываются в специальных группах для иеговистов в детских садах (есть и такие). Среда их общения ограничивается. Вырастая, они отучаются самостоятельно мыслить; связи с обществом рушатся. Если же дети не принимают эти религиозные доктрины, то в семьях неизбежно возникают конфликты. Часты разводы между «принявшим» и «не принявшим» супругами.

Разделение инвестиционных фондов по целям инвестиций и по политике формирования портфеля

Гелий впервые был идентифицирован как химический элемент в 1868 П.Жансеном при изучении солнечного затмения в Индии. При спектральном анализе солнечной хромосферы была обнаружена ярко-желтая линия, первоначально отнесенная к спектру натрия, однако в 1871 Дж.Локьер и П.Жансен доказали, что эта линия не относится ни к одному из известных на земле элементов. Локьер и Э.Франкленд назвали новый элемент гелием от греч. «гелиос», что означает солнце. В то время не знали, что гелий – инертный газ, и предполагали, что это металл. И только спустя почти четверть века гелий был обнаружен на земле. В 1895, через несколько месяцев после открытия аргона, У.Рамзай и почти одновременно шведские химики П.Клеве и Н.Ленгле установили, что гелий выделяется при нагревании минерала клевеита. Год спустя Г.Кейзер обнаружил примесь гелия в атмосфере, а в 1906 гелий был обнаружен в составе природного газа нефтяных скважин Канзаса. В том же году Э.Резерфорд и Т.Ройдс установили, что ?-частицы, испускаемые радиоактивными элементами, представляют собой ядра гелия.

Инвестиции и инвестиционный климат в России

Если налогоплательщик - российская организация имеет непогашенную задолженность по долговому обязательству перед иностранной организацией, прямо или косвенно владеющей более 20 процентами уставного (складочного) капитала (фонда) этой российской организации (далее в настоящей статье - контролируемая задолженность), то налогоплательщик обязан на последний день каждого отчетного (налогового) периода исчислять предельную величину признаваемых расходом процентов по контролируемой задолженности путем деления величины процентов, начисленных налогоплательщиком в каждом отчетном (налоговом) периоде по контролируемой задолженности, на величину коэффициента капитализации, рассчитываемого на последнюю отчетную дату соответствующего отчетного (налогового) периода. При этом коэффициент капитализации определяется путем деления величины соответствующей непогашенной контролируемой задолженности на величину собственного капитала, соответствующую доле прямого или косвенного участия этой иностранной организации в уставном (складочном) капитале (фонде) российской организации, и деления полученного результата на три (для кредитных организаций и организаций, занимающихся лизинговой деятельностью, - на двенадцать с половиной). 2.3. Проверка правильности отражения в учете хозяйственных операцийПри проверке правильности отражения в бухгалтерском учете организации операций по учету кредитов и займов следует иметь в виду, что краткосрочные кредиты банков служат, как правило, одним из источников формирования оборотных средств организации и учитываются по кредиту счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и дебету счетов 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет», 55 «Специальные счета в банках», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Что есть политика и что – наука о политике (Опыт нетрадиционного обзора)

Через эти города шло распространение среди степной аристократии мусульманской культуры, письменности, книжного образования. Регион Южного Казахстана (по терминологии источников того времени — Туркестана), особенно его северная часть, были традиционным политическим и экономическим центром всех государствен-. ных образований на территории Казахстана. Присырдарьинские города Сыгнак, Отрар, Ясы (Туркестан), Сайрам, Сауран, Сузак и др. постоянно были в центре военных столкновений правителей сосед--них государств. За них сражались с Тимуридами, правившими в Средней Азии (Мавераннахр), ханы Ак-Орды на рубеже XIV—XV вв., Абулхайр-хан — в 40—60 гг. XV в.; за них сражались с узбеками щайбанидами первые казахские ханы. Здесь правители Восточного Дергг-и Кыпчака раздавали владения своим вассалам, собирали налоги, опирались на местные города в борьбе за власть в степи, осуществляли строительство. Здесь находились их родовые усыпальницы (знак владения территорией). Свой вклад в развитие городской и земледельческой культуры на юге Казахстана, как и на юго-востоке в прошлом внесли далекие и близкие предки казахской народности, как и сами казахи в XV—XVII вв. .Процесс феодализации общественных отношений в кочевых ско-товодческих районах Ак-Орды, Ногайской Орды, Ханства Абулхайра и Могулистана происходил медленно, при значительном сохранении .уиережитков родоплеменной организации кочевников.

Инвестиции и инвестиционный климат в России

В намерениях его было продвинуться и далее на запад15. Однако на западных, как и северных границах Казахского ханства препятствием для их расширения стало Русское государство. ВЮжном Казахстане Хакк-Назар-хан попытался раздвинутьзам-кнутый круг своих владений, не имевшихвыхода к торгово-ремеслен-ным и земледельческим центрам. Оказав поддержку Шайбаниду Абдаллаху в его борьбе с мятежным Баба- султаном, он получил от шайбанидского хана обещание на право владения несколькими городами в Туркестанском вилайете. Баба-султан тоже искал помощи у казахского хана и тоже обещал отдать в суюргал «вилайеты Ясы и Сауран», но сам же убил прибывших к нему на переговоры казахских султанов, в том числе двух сыновей Хакк-Назара. Вскоре погиб и сам Хакк-Назар. Ханом казахов стал Шигай (1580—1582), потомок хана Джаныбе-ка. Он со своими сыновьями также оказал поддержку узбекскому хану в борьбе с Баба-султаном, в частности участвовал в знаменитом походе Абдаллаха 1582 г. через Туркестан, где последний осаждал крепости Сайрам, Сауран, Туркестан.

Государственная информационная политика в РФ

Поэтому история развития земельного кадастра и в Западной Европе, и в России определяется прежде всего уровнем экономического развития и характером отношений собственности. А начинается эта история с образованием государства и развитием налогообложения. Как собирать дань с подданных и покоренных народов, если не знать, сколько у них земель и что она может дать? А самые древние из дошедших до нас сведений о взимании сборов и податей русскими князьями относятся ко времени Олега (X в.) и Ольги, которая после убийства древлянами ее мужа Игоря обложила их тяжкой данью и установила размеры повинностей с каждого плуга как единицы земельной меры и обложения. Существовавший в XI в. качественный учет земель имел упрощенный характер. Так, “Русская правда” сохранила сведения о подразделении земель только по видам угодий (дворовые, пахотные, пустопорожние, охотничьи угодья (без указания почвенных различий)). Первые переписи земель с характеристикой их качества и количества относятся к XII в. Очень подробное описание многочисленных и разнообразных доходов с земли сделано в уставных грамотах новгородского князя Святослава и смоленского князя Ростислава.

Государственная региональная политика Российской Федерации

Кроме того, к Местным Положениям присоединены Дополнительные Правила: 1) об устройстве крестьян, водвореных в имениях мелкопоместных владельцев, и о пособии сим владельцам; 2) о приписанных к частным горным заводам людям ведомства Министерства Финансов; 3) о крестьянах и работниках, отбывающих работы на Пермских частных горных заводах и соляных промыслах; 4) о крестьянах, отбывающих работы на помещичьих фабриках; 5) о крестьянах и дворовых людях в земле Войска Донскаго; 6) о крестьянах и дворовых людях в Ставропольской губернии; 7) о крестьянах и дворовых людях в Сибири; 8) о людях, вышедших из крепостной зависимости в Бессарабской области. 6. Наделение крестьян землею и другими угодьями, а равно следующие за сие повинности в пользу помещика, определяются преимущественно по добровольному между помещиками и крестьянами соглашению, с соблюдением лишь следующих условий: 1) чтобы надел, предоставляемый крестьянам в постоянное пользование, для обеспечения их быта и исправнаго отправления ими государевых повинностей, не был менее того размера, который определен, с этою целию, в Местных Положениях; 2) чтобы те повинности крестьян в пользу помещика, которые отправляются работою, определялись не иначе, как временными договорами, на сроки не долее трех лет (причем не воспрещается однако же возобновлять такие договоры в случае желания обеих сторон, но также временно, не долее как на трехлетний срок), и 3) чтобы вообще заключаемыя между помещиками и крестьянами сделки не были противны общим гражданским законам и не ограничивали прав личных, имущест- венных и по состоянию, предоставляемых крестьянам в настоящем Положении.

Государственная социальная политика по вопросам пенсионного обслуживания населения

Многие из них возглавили ответственные участки работы, выросли в крупных организаторов производства. В ВАУ ГВФ продолжалось развитие учебно-производственной базы, создавались новые кафедры, организовывались лаборатории и кабинеты. К началу 1958-1959 учебного года училище имело 16 лабораторий и 11 кабинетов; были организованы учебно-летный отряд и учебно-производственные мастерские. В 1960 году в ВАУ было создано заочное отделение по подготовке специалистов воздушного транспорта. Одновременно с командным и политическим факультетами при ВАУ ГВФ в течение всего учебного года продолжали работать Курсы усовершенствования подготовки высшего и старшего начальствующего состава (КУНС) и партшкола политического управления ГВФ. В 1957 году на КУНСе была организована подготовка работников службы движения. В 1959 году велась переподготовка начальствующего состава Аэрофлота по пять специальностям: командно-летный, служба движения, политработы, службы перевозок и работы за границей. В 1960 году заочное отделение Киевского института инженеров гражданской авиации было реорганизовано в заочный факультет. Тогда же в стенах этого вуза началось обучение студентов из развивающихся стран Азии и Африки.

Государственное управление России и США: сравнительный анализ

Строфер, не становитесь художником – ведь вы обрекаете себя на нищету! Ваша жизнь целиком зависит от людей, которым наплевать и на искусство, и на вас. Дворовой собаке, и той живется лучше». Очевидно, Строфер послушался совета. Он бросил живопись, стал военным и дослужился до генерала. Он прожил более счастливую жизнь, чем его учитель. Но имя его история сохранила лишь потому, что он однажды одолжил десять долларов Сэмюэлу Морзе. Вейл покинул Нью-Йорк и учительствовал где-то на Юге. Морзе в конце концов поехал в Принстон посоветоваться с Джозефом Генри. Самого Генри не занимала разработка деталей электромагнитного телеграфа. После того как он изобрел реле, основная проблема была решена. И Генри занялся более волнующим и интересным исследованием. Он знал, что рано или поздно появится человек достаточно целеустремленный, чтобы довести работу до конца. Морзе показался ему именно таким человеком. Генри понравилась одержимость Морзе, и он был готов помочь ему. Он терпеливо объяснил Морзе его ошибки и указал, что одна батарея, независимо от ее мощности, может послать электрический сигнал лишь на ограниченное расстояние.

Критический анализ государственной молодежной политики

Искариот же бросил деньги, полученные за Христа, в лица священников. Ученики Христа прячутся, боясь, что казнью Иисуса дело может не кончиться. Они горюют и прислушиваются, что делается за стенами дома. Неожиданно к ним врывается Иуда, обвиняя их в трусости. Ученики пытаются гнать его, а потом оправдываются. Искариот уверен: не Иисус, а “вы на себя взяли весь грех. Вы погубить ее (землю. — Автор) захотели, вы скоро будете целовать крест, на котором вы распяли Иисуса!” Иуда спрашивает учеников, почему они живы, когда Христос мертв? Искариот говорит, что они должны были бы погибнуть вслед за учителем, если не смогли его спасти. Фома возражает: “Подумай: если бы все умерли, то кто бы рассказал об Иисусе? Кто бы понес людям его учение, если бы умерли все: и Петр, и Иоанн, и я?” Иуда проклинает трусов. После бесплодных разговоров с учениками Иисуса Иуда шел к женщинам и плакал о трусости мужчин. Однажды он вспомнил о своей жене, может быть, неплохой женщине. А между тем неумолимо наступал день предательства. Уже вступил Иисус в Иерусалим, люди восторженно приветствовали его криками: “Осанна! Осанна!” Восторг и ликование встречающих были безмерны. Ученики радовались победе Христа.

Государственный и общественный строй Древнего Китая

Як видно з приписки до євангелія, матеріальні витрати по створенню євангелія взяла на себе старша представниця згаданих князівських родин Анастасія (Параскева) Заславська. Саме “накладом благоверной и христолюьивой княгини Козминой Ивановича Жеславського” було здійснен написання Пересопницького євангелія”. Питання про долю Пересопницького євангелія в наступні півтораста років після його написання, а також про місце й обставини знайдення його Мазепою і досі лишаються відкритими. Відкриття нових списків цього євангелія, крім уже відомих науці (Житомирське євангеліє 1571 р. та вставка в Лєтківському євангелії кінця XVI ст.) може пролити світло й на долю їх оригіналу. Пошуками цих списків повинні зайнятися українські вчені насамперед на Волині і в Галичині. З інших принципово важливих для мовознавця питань, що стосуються вивчення мови Пересопницького євангелія, слід підкреслити питання про зв‘язок його мови з мовою більш ранніх спроб перекладу священного письма на “просту мову” на Україні і в Білорусії (Четья-мінея 1489 р., “Ізмарагд” XV ст., Біблія Ф.Скорини та ін.), а також з мовою Учительних євангелій, писаних “простою мовою” і дуже популярних на Україні в XVI, XVII, XVIII ст., про що свідчить наявність півсотні списків цих євангелій, що дійшли до нашого часу (не рахуючи двох друкованих видань). У доповіді Ю.І.Тихновського підкреслювалось: “Учительним євангеліям належить перше місце серед українських і західноруських перекладів святого письма XVI-XVII ст.

Организационно-кадровое обеспечение государственой кадровой политики

К соревнованиям такие женщины не допускаются, так как помимо физической нагрузки, у них возникает при этом нервное напряжение, что может привести к прерыванию беременности. Физические упражнения удобно проводить утром, вскоре после сна, при этом беременная должна быть в удобной одежде. Для занятий физкультурой отводится (чаще всего в женской консультации) специально оборудованное помещение с хорошей вентиляцией и освещением. Занятия физкультурой среди беременных, находящихся на учете в женской консультации, могут осуществляться двумя способами: групповым и самостоятельно индивидуально в домашних условиях. При последнем способе беременная должна каждые десять дней посещать врача по лечебной физкультуре (методиста), который осуществляет врачебный контроль и проверяет правильность выполнения упражнений. Разработана методика лечебной физкультуры для беременных, которая является простой, не трудной для усвоения и эффективной. В подборе упражнений обращено внимание на те, которые развивают диафрагмальное дыхание, укрепляют мышцы живота и промежности, активно участвующие в родовом акте.

Государственная библиотечная политика

ТЕТРАЦИКЛИНЫ (перекрестная устойчивость)(I.) I ПОКОЛЕНИЕ: Тетрациклин основание, гидрохлорид (амбрамицин) Хлортетрациклин снят Окситетрациклин дигидрат, гидрохлорид (террамицин) Морфоциклин снят(II.) II ПОКОЛЕНИЕ: Доксициклина гидрохлорид (вибрамицин) Метациклина гидрохлорид (рондомицин) Миноциклин Ролитетрациклин (роверин) -- III. АМИНОГЛИКОЗИДЫ (ступенчатя устойчивость) (I.) I ПОКОЛЕНИЕ: 1.Стрептомицина и его группа% Стрептомицина сульфат Стрептомицин-хлоркальциевый комплекс Стрептосалюзид Дигидрострептомицина парааминосалицилат (пасомицин) 2.Другие аминогликозиды I поколения: Неомицина сульфат (колимицин, мицерин, софрамицин) Канамицин (сульфат и моносульфат) Мономицина сульфат(II.) II ПОКОЛЕНИЕ: Гентамицина сульфат (гарамицин)(III.) III ПОКОЛЕНИЕ: Тобрамицин (бруламицин) Сизомицина сульфат Амикацина сульфат (амикин) Нетилмицин Вердамицин ? - IV. МАКРОЛИДЫ (перестная устойчивость)(I.) I ПОКОЛЕНИЕ: Эритромицин основание, фосфат Олеандомицина фосфат(II.) II ПОКОЛЕНИЕ: Спирамицин Розамицин Йозамицин Азитромицин Рокситромицин Кларитромитцин(III.) КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ: Олететрин - тетрациклин олеандомицин (тетраолеан, сигмамицин) Эрициклин (тетрациклин эритромицин) --- V.

Государственная миграционная политика на современном этапе

Ответ на вопрос, как искусно руководить этим движением и отношениями, составляет содержание финансового менеджмента. Финансовый менеджмент представляет собой процесс выработки цели управления финансами и осуществление воздействия на них с помощью методов и рычагов финансового механизма. Таким образом, финансовый менеджмент включает в себя стратегию и тактику управления. Под стратегией в данном случае понимаются общее направление и способ использования средств для достижения поставленной цели. Этому способу соответствует определенный набор правил и ограничений для принятия решения. Стратегия позволяет сконцентрировать усилия на вариантах решения, не противоречащих принятой стратегии, отбросив все другие варианты. После достижения поставленной цели стратегия как направление и средство ее достижения прекращает свое существование. Новые цели ставят задачу разработки новой стратегии. Тактика - это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных условиях. Задачей тактики управления является выбор наиболее оптимального решения и наиболее приемлемых в данной хозяйственной ситуации методов и приемов управления.

Государственная молодежная политика

На финансовом рынке проявляются экономические отношения между продавцами и покупателями финансовых (денежных) ресурсов и инвестиционных ценностей, между их стоимостью и потребительной стоимостью. Финансовый рынок состоит из системы рынков: валютного, ценных бумаг, ссудных капиталов, золота. Функционирование финансового рынка создает основу для предпринимательства в области управления движением финансовых ресурсов и финансовыми отношениями. Эффективность применения финансового менеджмента достигается только в комплексной увязке с функционированием, действиями методов и рычагов финансового механизма. II. Управление финансовыми ресурсами предприятия. Финансовые ресурсы и капитал. Финансовые ресурсы хозяйствующего субъекта - денежные средства, имеющиеся в его распоряжении. Финансовые ресурсы направляются на развитие производства (производственно-торгового процесса), содержание и развитие объектов непроизводственной сферы, потребление, а также могут оставаться в резерве. Капитал. Финансовые ресурсы, предназначенные для развития производственно- торгового процесса (покупка сырья, товаров и других предметов труда, орудий труда, рабочей силы, прочих элементов производства), представляют собой капитал в его денежной форме.

Государственная семейная политика в России и за рубежом

Обеспечение удовлетворения потребности в собственных финансовых ресурсах за счет внешних источников планируется за счет привлечения дополнительного паевого капитала (владельцев или других инвесторов), дополнительной эмиссии акций или за счет других источников. 5. Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников формирования собственных финансовых ресурсов. Процесс этой оптимизации основывается на следующих двух критериях: а) обеспечении минимальной совокупной стоимости привлечения собственных финансовых ресурсов- Если стоимость привлечения собственных финансовых ресурсов за счет внешних источников превышает планируемую стоимость привлечения заемных средств, то от такого формирования собственных ресурсов следует отказаться; б) обеспечении сохранения управления предприятием первоначальными его учредителями. Рост дополнительного паевого или акционерного капитала за счет средств сторонних инвесторов может привести к потере такой управляемости. Эффективность разработанного плана формирования собственных финансовых ресурсов оценивается с помощью коэффициента самофинансирования развития предприятия в предстоящем периоде.

Инструменты государственной социальной политики

К этим показателям относятся: общая стоимость активов предприятия; доли долгосрочных и краткосрочных активов в общей сумме активов; доли вложений в физические и финансовые активы в общей сумме активов; общая стоимость собственного капитала; прирост стоимости вложенного капитала; стоимость заемного капитала; доли долгосрочных и краткосрочных источников финансирования в общей сумме пассивов. Некоторые из этих показателей содержатся непосредственно в балансе. Однако ряд показателей должен быть получен с помощью дополнительных расчетов, перегруппировки данных баланса или же привлечения данных бухгалтерского учета. Активы предприятия отражают инвестиционные решения, принятые компанией за период ее деятельности. В основе расположения статей баланса лежит критерий ликвидности (способности превращения средств предприятия в денежную наличность), являющийся одним из наиболее важных показателей финансового менеджмента. Принципиальным для финансового менеджмента является разделение активов на долгосрочные и краткосрочные. Долгосрочные активы - это средства, которые используются в течение более чем одного отчетного периода, приобретаются с целью использования в хозяйственной деятельности и не предназначены для продажи в течение года.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.