Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

"Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

Звичайно не можна заявляти про повну відсутністьСтратегія диференціації банківських послуг застосовна в умовах неценовой або имиджевой конкуренції, коли цінові характеристики послуг не мають вирішального значення при придбанні послуги. Дана стратегія передбачає створення різноманітних варіантів одной і тієї ж послуги, що обуславливает різноманітний асортимент банківських послуг і відповідно значні витрати на їхнє просування і комунікацію, спрямовані на створення відмітного корпоративного іміджу банку, і відмітного іміджу для послуг. Сервісу в даній стратегії приділяється значна увага, тому що існують технологічні можливості враховувати побажання клієнтів, але і за рахунок потужних комунікативних засобів, що формують стійкі преваги клієнтів. Стратегія концентрації на сегменті передбачає зосередження на чітко вираженому сегменті, що поданий групою споживачів з однорідними запитами, коли в банку існує або недостача ресурсів для обслуговування всього ринку, або він свідомо концентрується на вузькому сегменті. Очевидно, що в останньому випадку дана стратегія ефективна, якщо вона орієнтована на довгострокові зв'язки з клієнтурою і комплексне сервісне обслуговування.Конкурентна позиція Головні характеристики комунікативного комплексу Лідер 1). Зберігання позиції на ринку за рахунок поліпшення сервісу; 2). Тиск на конкурентів через використання комунікативних засобів, спрямованих як на створення престижного іміджу і сильної марки як за допомогою комерційних, так і за допомогою некомерційних комунікацій; 3). Створення вхідних бар'єрів на ринок за допомогою різноманітних засобів, включаючи лоббірування; 4). Комунікативна політика спрямована на ослаблення ринкової позиції конкурентів із метою поглинання; 5). Посилення тиску на конкурентів,шляхом дискредитації їх у СМИ з метою притягнення цікавлячих його клієнтів і, персоналу конкурентів. Стійка ринкова позиція 1). Створення сильної марки і відмітного іміджу; 2). Орієнтація на сервісне обслуговування клієнтів; 3). Прагнення до вертикального росту за рахунок поглинання слабких конкурентів; 4). Комунікативна політика тяжіє до імітації дій лідера.Для визначення стратегії бізнес комунікацій необхідно зібрати відомості про те, що думають про банк і його послуги в регіоні, де знаходяться його потенційні клієнти. Одна з форм збору зведень - це анкетування або опитуванння. Питання можуть бути різноманітними за формою ,але вони повинні забезпечити після опрацювання відповідей на них щодо об'єктивну оцінку відношення до банку в регіоні, характеристиці його роботи, надійності. Дослідження клієнтів банка проводиться для того, щоб з'ясувати, де, коли і що підштовхнуло їх на вибір даного кредитного заснування? Чи була це просто випадково почута новина про банк Що привернуло увагу? Чи дійсно ті засоби бізнес комунікацій, що використовує банк, сприяють виходові на потенційних клієнтів Для визначення стратегії бізнес комунікацій необхідно зібрати відомості про те, що думають про банк і його послуги в регіоні, де знаходяться його потенційні клієнти. Одна з форм збору зведень - це анкетування або опитуванння. Питання можуть бути різноманітними за формою ,але вони повинні забезпечити після опрацювання відповідей на них щодо об'єктивну оцінку відношення до банку в регіоні, характеристиці його роботи, надійності.

Також додаткові відпустки за ненормований робчий день. Він розраховується на основі рангу займаємої посади. Наприклад: Голова Правління - 7 днів, заступники Голови Правління - 6 днів, начальники управлінь та начальники відділів - 5 днів, заступники начальників управлінь та начальників відділів - 5 днів, і т. д. Конкурси та ігри. Ці заходи використовує з успіхом в такому виді спорту, як мініфутбол, звичайно де видаються призи кращим учасникам. Укрексімбанк для стимулювання працівників також виористовує лотереї. Розиграші лотерей банк практикує у святкові дні. Роздає працівникам запрошення, номери яких використовуються при розиграші лотареї. Цікавою була і зустріч Нового 1999 року. Були розіграні цінні призи та автомобіль. Один працівник за карнавальний костюм сніжинки виграв безкоштовне харчування у банківський столовій на цілий рік. Існують також щомісячні виплати працівникам банку на харчування та проїзд ( в даний час: проїзд - 25 грн., харчування - 40 грн) та п”ятидесяти відсоткові знижки на банківські послуги. Кращі беруть участь в міжнародних семінарах по запрошенню міжнародних банківських установ. Такі семінари проводяться протягом від одного до трьох місяців у великих Европейських та Американських банках за їх рахунок. Реклама. Реклама, як правило, розкривається як форма неособистого представлення певних ідей та послуг від імені конкретного діяча через посередство специфічних платних засобів комунікації, направлена на інформування і переконання вибраних аудиторій зробити дії, бажані рекламодателем. Індустрія фінансових послуг являється рекламодателем - на неї доводиться велика частка рекламних витрат. Для здійснення рекламної діяльності банки створють для себе спеціальні рекламні відділи, які розробляють рекламні стратегії, виходячи з того, що останні повинні органічно вписуватися в прийняту банком загальну стратегію маркетингу і комунікацій. Укрексімбанк не має відділу реклами і не звертається до послуг спеціалізованих рекламних агентств. До таких консультацій доцільно звертатися самим рекламним відділам банків. Форма рекламного звертання - це спосіб його уявлення. Найбільш поширеними формами рекламного звертання є наступні: Форма новин. Рекламні оголошення, представлені таким чином, сприймаються звичайно як складова частина газетного або журналістського матеріалу, де вони розміщені, і це сприяє їх органічному засвоєнню читачем. Укрексімбанк декілька раз публікував свою рекламу у газеті “Бізнес”, в журналі “Капітал” та в газеті “Урядовий курьєр”. ( Див. дод. № 6.) Обучаюча реклама. Реклама в такій формі покликана послідовно роз'яснити характер і особливості використання того або іншого банківського продукту, а також уявити про нього додаткову інформацію. Дану рекламу ми можемо пообачити на брошурі, яка розповсюджується для клієнтів Укрексімбанку “ЄВРО, відповіді на питання”. (Див. дод. № 2) Підкреслення професійного хисту. Ця реклама звертає увагу на накопичений банком багатий досвід надання певних послуг, що нерідко є вирішальним чинником при виборі банку потенційним клієнтом. (Див. дод. № 3) Особливості деяких засобів реклами: Поштова розсилка Реклама методом "директ мейл", тобто прямої поштової розсилка-самий простій, мінімальний по витратах і доступний для клієнта (адресний) спосіб виходу на ринок.

Реклама може бути засобом маніпулювання суспільною свідомістю. Зовнішня реклама і реклама на траспорті. До таких коштів відносяться оформлені щити, вивіски і панелі, плакати, електричні світлові написи, реклама, розміщена на внутрішніх инаружных поверхнях різних видів транспорту і інших місцях, які дозволено використати в рекламних цілях. Реклама цього роду може розміщуватися, по-перше, в місцях, де людина мимоволі стає читачем (наприклад, на транспорті або в місцях очікування); по-друге, там, де люди можуть ознайомитися із змістом звертання тільки мимохідь. У залежності від цього будуть розрізнюватися основні правила оформлення реклами. До першої категорії відносяться плакати і планшети інформаційного характеру, до другого - реклами-нагадування. Звертання в рекламі-нагадуванні повинне бути коротким і максимально чітким, щоб його можна було прочитати на ходу. Даний вид реклами Укрексімбанк не використовує. Можна також виділити такий засіб рекламної інформації, як телетекст. Він функціонує на основі домашніх терміналів. Використовуючи телетекст, клієнт отримує доступ до обширної бази даних, що містить саму різноманітну інформацію, в тому числі і рекламу. Даний вид реклами Укрексімбанк не використовує. На даний чакс в Державному експортно-імпортному банку України відсутній відділ маркетингових досліджень та реклами. Намій погляд необхідно створення такого підрозділу хочаб в Головній конторі. Пропоную наступне: Загальні положення. Відділ або уравління маркетингу та реклами повинно бути самостійним структурним підрозділом і у своїй діяльності керуватись нормативними актами НБУ, статутом банку і т. ін. Данне управління може бути підпорядковане Заступнику Голови Правління банку. Управління (відділ) очолюється начальником, який здійснює керівництво та організує свою діяльність. Управління (відділ) маркетингу та реклами при здійсненні своєї діяльністі повинен взаємодіяти з іншими структурними підрозділами банку. Функції управління (відділу) маркетингу та реклами. - Ризробляти пропозції щодо загалььної стратегії розвитку Укрексімбанку, - проводит анкетування клієнтів і на підставі отриманих данних даних запроваджувати нові ідеї. На підставі проведеного анкетування клієнтів у 1997р. операційний день Укрексімбанку був збільшений на три години (з 13 до 16 години). - здійснювати дослідження ринку та виконувати планування комплексу маркетингу банку, -здійснювати систематичний маркетинговий контрльдіяльності банку та надавати керівництву поради щодо подальшої діяльності, - забезпечувати налагодження та підтримання контактів з існуючими та потенційними клієнтами банку для виявлення потреб клієнтів, розробляти заходи позалученню нових клієнтів, - здійснювати досідження попиту на банківські продукти, - розрблювати та здійснювати заходи щодо стимулювання реалізації банківських послуг, - розроблювати та здіснювати реклану компанію банку, - налагоджувати конти та постійний зв”язок із засобами масової інформації, громадістю та установами державної влади, - здійснювати аналіз маркетингової та рекламної діяльності комерційних банків України та розробляти заходи для динамічної коректровки власної політики, - здійснювати заходи щодо формування та підтрримки іміджуь банку на високому рівні, - розробити заходи для швидкого реагування банкуна зміи ринкової ситуації.

Однако некоторые из наиболее выдающихся полководцев Гражданской войны, как, например, Тухачевский, были новичками в большевистской партии и не занимали видного места в партийной иерархии. Некоторые из старых большевиков, отличившихся в годы Гражданской войны, как, например, М. М. Лашевич, хотя и были членами ЦК ВКП(б), но принимали участие в той или иной оппозиции. Поэтому кандидатура Ворошилова на пост наркома по военным и морским делам не вызвала возражений в Политбюро, хотя это назначение и комментировалось весьма критически в кругах новой оппозиции. Мы не собираемся здесь рассказывать о длительной и многообразной деятельности Ворошилова как руководителя Наркомата по военным и морским делам. Строительству современной Красной армии и Военно-морского флота в нашей стране в условиях капиталистического окружения придавалось не меньшее значение, чем созданию современной промышленности или развитию культуры. У Ворошилова как у наркома обороны было много дел и обязанностей. Однако он выполнял главным образом представительские функции и функции политического руководителя армии, мало занимаясь вопросами военной науки и изучением проблем военной стратегии

РЕФЕРАТЫ:

Интеграция банковской системы России в мировое банковское сообщество и проблемы налогообложения деятельности банков

В других же секторах – наоборот. Когда же ситуация вновь изменится, противодействие со стороны секторов-доноров вырастет, что станет толкать ситуацию назад, что вызовет снижение производства по всей экономике. Изменение производства происходит за счет наличных запасов. Результат дисбаланса в экономике таков: растет время ожидания товара, появляется дефицит, выделяется в отдельную услугу срочное предоставление товара. Все это поднимает цены. Или наоборот: затоваривание, невозможность оплатить комплектующие, неплатежи. После этого цены снижаются. Мне кажется, что имеет смысл проводить не глобальное государственное регулирование, а инъекции денег лишь в определенных регионах. 11 Мои соображения (теория необратимости инвестиций) Если в результате стимулирования экономики инвестиции выросли, то отрицательного эффекта не будет. Станет выгодно хотя бы частично использовать новый капитал, поэтому спада в противовес временному росту быть не должно. Если инвестиции были достаточно велики, то поднимется производственная функция, что может увеличить выпуск полной занятости.

Проблемы развития маркетинга в России

Распространение такого рабства, похожего на крепостничество, было обусловлено господством натурального хозяйства в период возникновения полисов. Античный характер такого рабства был обусловлен его развитием в качестве оборотной стороны полисной гражданской жизни, а не степенью экономической эксплуатации рабов. Развитие производства и хозяйственных связей повысило значение покупного рабства. Особенно велика его роль была в полисах с развитой городской жизнью, морской торговлей и товарно-денежными отношениями. Но причина развития в них античного типа рабства состояла не в товарном характере их экономики, а все в том же античном гражданском устройстве. Приобретая рабов и наращивая применение их труда в общественном производстве, античные рабовладельцы стремились таким образом освободить себя для занятий подлинно гражданской деятельностью – политикой и военным делом точно так же, как это делали спартанцы с их неразвитой экономикой, основанной на господстве принципов натурального хозяйства. Ориентация только на одну форму эксплуатации приводила в некоторых полисах (правда, уже в период кризиса гражданского коллектива) к чрезмерному росту числа рабов.

Маркетинг в банках и проблемы его развития

В это самое время с поспешностью прошел мимо меня во двор местной приходской церкви диакон, который тотчас, подойдя к церковнослужителю, стоящему близ о. протоиерея Александровского, взял от него священную одежду, в которую немедленно облачился и принял от него кадило. После этого духовенство это погребальным гласом общее начало пение: «Святый Боже, святый Крепкий, святый Бессмертный, помилуй нас», и с этим вместе медленно выходило из двора этого; за этим вслед было несено из комнаты тело усопшего поручика Лермонтова. Духовенство, поя вышеозначенную песнь, тихо шествовало к кладбищу; за ним в богато убранном гробе было попеременно несено тело умершего штаб и обер-офицерами, одетыми в мундиры, в сопровождении многочисленного народа, питавшего уважение к памяти даровитого поэта или к страдальческой смерти его, принятой на дуэли. Таким образом, эта печальная процессия достигла вновь приготовленной могилы, в которую был опущен вскорости несомый гроб без отправления по закону христианского обряда. В этом я удостоверяю, как самовидец; но было ли погребение сему покойнику отпеваемо о. протоиереем в квартире, я этого не знаю, ибо не видел, не слышал и даже тогда не был во дворе том».

Размышление на тему : Маркетинг для потребителя или потребитель для маркетинга

К сожалению, если у человека есть тяга к созданию империи, даже если он ее не создаст, то не мало жизней будет положено в фундамент изначально непрочного здания. Германия уже имела свои мысли насчет Турции, но непрекращающиеся бойни заставляли ее посылать своих представителей, дабы образумить правительство турков. Анвяр-паша, лидер младотурков поразил всех, показав какой он дилетант в политических делах, и кроме завоевания мира он более ничего не видел. Турецкий Александр Македонский уже видел границы будущей Турции рядом с Китаем. Началась массовая агитация, призывы к этническому возрождению. Что-то из серии арийской нации, только в главной роли с турками. Борьба за национальное возрождение началась с энтузиазмом, поэтам заказывали стихи о мощи и силе турецкого народа, в Константинополе убрали вывески фирм на европейских языках, даже на немецком. Греческая и армянская пресса наказывалась штрафами, потом вообще ее закрыли. Город хотели сделать неким священным место всех турков. Первых расправа ждала армян, как самый беззащитный народ, потом очередь должна была дойти до евреев и греков.

"Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

Главная особенность его военного таланта - осторожность. Глубоко обдумывая каждый свой шаг, он старался брать хитростью там, где применение силы было нецелесообразно. Равновесие его ясного ума и неуклонной воли никогда не нарушалось. Он умел быть обаятельным в обращении, понимал натуру русского солдата, умел поднимать его дух и пользовался безграничным доверием своих подчиненных. Литературу см. в статье Отечественная война. Барклай-де-Толли Михаил Богданович Барклай-де-Толли, графский, потом княжеский род, происходящий из Шотландии, откуда переселился в Лифляндию в XVII столетии. Именным Высочайшим указом, 29 декабря 1814 года, генерал от инфантерии, генерал-фельдмаршал Михаил Богданович Барклай-де-Толли, "в ознаменование подвигов на поле брани и особых заслуг, оказанных им Престолу и Отечеству", был возведен в графское Российской империи достоинство; а указом - 15 августа 1815 года он же возведен и в княжеское Российской империи достоинство.Барклай-де-Толли, Михаил Богданович, князь, известный русский полководец, шотландского происхождения.

Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку

Взгляд Брейгеля не беспристрастен: он останавливает свое внимание на житейских ситуациях, в которых проявляются характеры обыкновенных и во многом несовершенных людей, к которым художник проявляет искренний интерес и относится с теплотой и пониманием, а нередко и с иронией (как, например, в картинах «Страна лентяев» или «Крестьянский танец»). Брейгель демонстрирует свое мастерство не только в умении создавать образы своих современников, лица которых «не обезображены интеллектом», но и использует сочный и теплый колорит, подчеркивающий отношение к своим героям. Помимо жанровых полотен, Брейгель подарил миру прекрасный зимний пейзаж «Охотники на снегу», ставший шедевром мирового искусства пейзажа. А его известная картина «Слепые» достигает символической обобщенности и глубины в трактовке образов, обращая внимание на то, что именно несовершенство рода человеческого, его слепота и безверие среди прочих недостатков ведут к гибели. И как важно, кто является поводырем человека, кто ведет его по жизненному пути – такие же, как он – слепцы и убогие, или более совершенные? Символические образы искусства требуют разгадки, вдумчивого знакомства с творениями великих художников, их биографией, эстетическими традициями и исторической обстановкой, в которой создавались произведения.

Особенности организации маркетинга в банках

Каждый студент обеспечивается полностью пособиями и многовариантными заданиями по дисциплине. 5. Отказ от традиционных форм контроля и внедрение индивидуального кумулятивного индекса, в котором резко возрастает роль текущего, рубежного и итогового контроля знаний, умений и навыков. Если вышеназванные принципы строго выполняются, то можно говорить о наличии возможностей разработки и использования в учебном процессе экспертно-обучающих систем и системы экспертной оценки усвоения знаний, умений и навыков. Экспертно-обучающая система состоит обычно из двух независимых частей: 1. Универсальная программа-оболочка, поддерживающая интерфейс общения со студентами, содержащая подсистему логического вывода и не зависящая от содержания конкретной дисциплины; 2. Базы знаний конкретных дисциплин, содержащих описание основных объектов, используемых в данной дисциплине, логические правила классификации задач, решаемых в данной дисциплине, описание конкретных методов и примеров решения задач, определения и примеры, помогающие студенту в правильном выборе конкретной задачи.

Маркетинг в банке

Уже здесь, на свадьбе, император в речи, подготовленной К.П. Победоносцевым, разрушил все возлагавшиеся на него надежды в отношении «участия представителей земств в делах внутреннего управления», назвав их «бессмысленными мечтаниями». Наиболее влиятельными людьми при императоре Николае III были министр финансов, позднее премьер-министр С.Ю. Витте (дворянско-буржуазное течение) и министр внутренних дел В.К. Плеве. Николай II – самая трагическая фигура среди европейских монархов новейшего времени. Ему, как ни одному другому, пришлось испытать трудности, выпавшие на долю монархии во второй половине 19 и в начале 20 в. Социальные, экономические, внутри- и внешнеполитические проблемы его времени были чем-то таким, о чем Николай никогда не имел адекватного представления. Безусловно, особые условия в Российской империи стали бы неразрешимой проблемой и для более умного, образованного и подготовленного монарха. По практически единодушному мнению современников Николай II был умным человеком. Но его воспитание и жизнь семьи, в которой он вырос, были наименее подходящими для формирования будущего монарха. Не то чтобы его воспитание и образование грешили недостатками.

Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

Посмотрим на "богатырей". Русский витязь спокоен и невозмутим, как будто заранее знает исход борьбы ("с улыбкой роковою русский витязь отвечал"). Могучая голова в золотом шлеме как бы уподобляется златоглавому Московскому Кремлю. "Старый русский великан" – воплощение силы всей Руси, что не сдалась и не покорилась французам. А что же "трёхнедельный удалец"? Лермонтов не отрицает ни его силы, ни храбрости, но и сила и храбрость пришельца "из далёких чуждых стран" – проявление безрассудной дерзости. В стихотворении не изображён бой между двумя великанами: его не может быть. Пришедший "с грозой военной", правда, осмелился поднять руку на "русского великана": "и рукою дерзновенной хвать за вражеский венец", но тот только "посмотрел, тряхнул главою" и пришелец "упал". Образ русского витязя монументален и величественен. Его спокойствие и внутренняя сила противопоставлены дерзким притязаниям пришельца. В гордости, с какой Лермонтов пишет о победе "русского великана", проявляется его патриотизм, любовь к воинской славе отечества. Но не только это. В конце стихотворения возникают образы бури, простора, пучины – излюбленные образы поэзии Лермонтова.

Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

На верхней панели ЗД-5 расположены: ручка потенциометра, зарядное гнездо с колпачком и крышка отсека питания. Питание зарядного устройства осуществляется от двух элементов типа 1,6-ПМЦ-У-8. Один комплект питания обеспечивает работу прибора продолжительностью не менее 30 ч при токе потребления 200 мА. Напряжение на выходе зарядного устройства плавно регулируется в пределах от 180 до 250 В. Дозиметр карманный прямопоказывающий ДКП-50-А предназначен для измерения экспозиционных доз гамма-излучения. Конструктивно он выполнен в форме авторучки. Принцип действия прямопоказывающего дозиметра подобен действию простейшего электроскопа. Когда дозиметр заряжается, то между центральным электродом с платинированной нитью и корпусом камеры создается напряжение. Поскольку нить и центральный электрод соединены друг с другом, они получают одноименный заряд и нить под влиянием сил электростатического отталкивания отклонится от центрального электрода. Путем регулирования зарядного напряжения нить может быть установлена на нуле шкалы. При воздействии радиоактивного излучения в камере образуется ионизационный ток, в результате чего заряд дозиметра уменьшается пропорционально дозе облучения и нить движется по шкале, так как сила отталкивания ее от центрального электрода уменьшается по сравнению к первоначальной.

Проблемы маркетинга

До настоящего времени ведутся исследования древних астрологических систем и эта область знания представляет собой наибольший интерес. (1) Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о месте астрологии среди других явлений культуры, следует определить, что, собственно, мы будем понимать под термином “астрология”. Сразу отметим, что общепринятого определения астрологии до сих пор не существует, в разных источниках приводятся разные формулировки, и их общее число достигает нескольких десятков. Представляется, что значительная часть непрекращающихся дискуссий относительно роли астрологии в истории культуры не в последнюю очередь вызвана отсутствием чёткого понимания данного термина. Приведем несколько наиболее характерных определений. Так, “Советский энциклопедический словарь” определяет термин “астрология” следующим образом: “учение о якобы существующей связи между расположением небесных светил и историческими событиями, судьбами людей и народов”. В “Современном словаре иностранных слов” астрология определяется как “учение, возникшее в глубокой древности, получившее развитие в средние века и вновь распространившееся в 20 в., о связи между движением небесных тел и земными событиями, об основанном на этой связи методе предсказания судеб (индивидов, групп, социальных образований)”.

Проблемы реализации инвестиционного потенциала российских предприятий. Роль банков в привлечении инвестиций и финансировании промышленного производства

Природа и человек довольно тесно связаны друг с другом. В художественных произведениях писатели используют описание природы, её влияние на героев, чтобы глубже раскрыть их поступки, душу. Как и во всех произведениях Тургенева, пейзаж в “Отцах и детях” приобретает важное значение. Так, начальный пейзаж романа, изображающий бедность, нищету, запустение (“Речки с обрывными берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избёнками под тёмными, часто до половины разметанными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики и церкви с обвалившеюся кое-где штукатуркою и разоренными кладбищами ”), как бы подводит к мысли о необходимости уничтожения тех порядков, которыми порождена эта бедность и запустение. И в той же главе картина весеннего пробуждения природы вносит в роман светлую, бодрую ноту надежды на лучшее. Автор показывает приподнятое настроение Николая Петровича Кирсанова, мечтающего о сближении с сыном, соотнося приезд Аркадия с наступлением весны:”Всё кругом золотисто зеленело и лоснилось под тихим дыханием тёплого ветерка, всё – деревья, кусты и травы.” И. С. Тургенев мастерски использует картины природы для выявления, подчеркивания какой-либо особенности в характере героя.

Стратегический маркетинг на промышленном предприятии: подходы и проблемы

Фундаментом мировоззрения являются знания, оценки, ценности, идеалы. Знания в мировоззрении – вся совокупность о мире и человеке. Оценки – выражают отношение людей к миру и самим себе. Ценностные ориентации – формируют идеалы. Идеал – всеобщая форма целеполагающей деятельности людей, характерная для всех сфер человеческой жизни ( то есть идеалы могут быть нравственными, эстетическими, религиозными). Мировоззрение воплощает в себе единство познавательного, нравственного, социологического, в каждом из которых проявляется соответствующая его функция. Если исходить из понимания философии как науки, то можно говорить о методологической функции. Методология – учение о методе. Метод – вид или способ познания (Гегель), где соотносится объективное и субъективное. Метод вступает и в качестве приемов выработанных для познания и деятельности. Философия может быть методологией, потому что е. понятие в отличие от конкретных наук имеет универсальный характер и применим к любым сферам деятельности. Фихте: Философия поднимает человеческий ум выше, чем любая другая наука. Философский метод многообразен и дает общий путь решения задач, то есть выступает в качестве одного из принципов знания; в силу совпадения объективного и субъективного в методе, философия позволяет не навязывать никому своей воли.

Проблемы внедрения пластиковых карточек на примере Ставропольского банка Сбербанка РФ

Проблемы телекоммуникаций Банка России

Густые леса и кустарники сохраняются только в долине Иордана, однако, эта глубокая впадина не превратилась, как другие речные долины в соседних странах, в жизненно важную артерию страны, а послужила барьером между ее западной и восточной частью. Уже древние египетские данные, которые датируются III тысячелетием до н.э., свидетельствуют о заселенности Палестины семитами, которые занимались частью скотоводством, частью оседлым земледелием. Жили они на рубеже IV и III тысячелетия до н.э. в укрепленных поселениях, знали медные орудия труда. Случалось, сюда совершали походы египетские войска. В период Среднего царства палестинские племена пастухов и оседлые племена подчинялись египетским фараонам. Очевидно, приток пастушеских племен из степей соседней Аравии происходил периодически, накатами. Новые пришельцы, оседая здесь, переходили к земледелию. Большие изменения в жизни Палестины произошли во II тысячелетии до н.э. Население Заиорданья переходит к занятиям кочевым скотоводством; с севера проникают новые племена — хурриты, и, скорее всего, в малом количестве также и носители того индоевропейского языка, который около этого же времени имел место в хурритском государстве Северной Месопотамии — Митанни.

Экономико-организационные проблемы обеспечения безопасности деятельности коммерческих банков

Самой крупной заслугой Витте является денежная реформа 1895-97гг. В результате этой реформы в России был осуществлен переход к золотому стандарту рубля. До этого в России был биметаллизм, но ведущим денежным металлом являлось не золото, а серебро. Предшествующей денежной реформой в России была денежная реформа Канкрина (1839-43гг.). И эта реформа устанавливала серебряный стандарт рубля. Но вскоре начался процесс обесценения кредитных билетов, который усилился под влиянием расходов на русско-турецкую войну 1877-78гг., и продолжение обесценение рубля привело к тому, что за бумажные деньги стали давать монет меньше чем было в номинале этих бумажных денег. В 1878г. за 1 бумажный рубль давали примерно 69 копеек. В стране имела место инфляция, которая была выгодна дворянам, и прежде всего помещикам, т.к. они являлись главными должниками государства, и могли в условиях инфляции расплачиваться по своим долгам обесценившимися деньгами. Экспортируя с/х продукцию они получали валюту, обменивали ее на большее количество бумажных денег и расплачивались ими по своим долгам. Но значительная инфляция мешает успешному промышленному развитию, поэтому возникла необходимость проведения денежной реформы.

Пластиковые карты: проблемы и перспективы их внедрения в коммерческом банке (по материалам Поволжского банка ОАО Сбербанка России)

Опричнина обнаружила тот факт, что в XVI в. среднее и мелкое дворянство еще не обладало ни моральными, ни политическими потенциями, ни достаточным образованием и влиянием, чтобы оттеснить боярскую аристократию и занять ее место. Свое выступление на исторической арене " худородные " дворяне ознаменовали лишь кровавыми бесчинствами, бессовестным грабежом и всякого рода злоупотреблениями. Возросло значение служилой дворянской бюрократии. Возникли более представительные соборы, органы будущей сословно-представительной монархии. Проведенные в начале опричнины земельные конфискации привели к известному ослаблению боярской аристократии и укреплению самодержавия. Террор оставил глубокий след в жизни русского общества. Но опричнина не изменила общей политической структуры монархии, не уничтожила значения думы как высшего органа государства, не поколебала местнических порядков, ограждавших привилегии знати. Опричнина дорого обошлась стране. Кровавая неразбериха террора унесла множество человеческих жизней. Погромы сопровождались уничтожением производительных сил.

Проблемы капитала банков в условиях мирового финансового кризиса

Нетаниягу однозначно высказывался за продолжение и развитие мирного процесса ещё до своего избрания. И в его позиции не было политического оппортунизма: ведь именно «Ликуд» ( а не «Авода») положил в свое время начало мирному процессу. «Ликуд» в этом отношении не одинок: его поддерживают и другие партии израильской правой. Даже такая куда более правая партия, как «Мафтал», признает соглашения в Осло в качестве политической реальности.12 Однако курс Рабина-Переса безусловно ожидала коррекция. Мирный процесс не был заморожен, но пошел куда более медленно и осмотрительно. И позиция Израиля стала менее покладистой и более жестокой. Определяя новую концепцию внешней политики Государства Израиль, Беньямином Нетаниягу отметил, что первым шагом в сторону достижения идеала государства, наследованного от поколения его основателей, является строительство реального мира и безопасности в регионе. Заключение серий окончательных мирных соглашений с непосредственными соседями было определено как основная задача внешнеполитического курса нового правительства государства Израиль.

Социальный маркетинг: проблемы становления и перспективы развития

Итак, Гончаров представил развитие темы отцов и детей как картину многообразных фамильных судеб, уходя в этой теме и от конфликтных ситуаций, и от идеальных домостроительных отношений: сознательно или нет, но сын все равно несет отпечаток личности отца. Поэтому по-своему оправданно звучит в романе определение обломовщина: понятие, по Гончарову, образовано от родового опыта. Можно продолжить: штольцевщина, тарантьевщина, мухояровщина. Стойкость родового начала выражена в словах Пшеницыной, дважды повторенных в романе: "Здесь родились, век жили, здесь и умереть надо" (397, 503). Герой Гончарова скорее умрет, чем изменит в себе ген отца. У Достоевского тема отцов и детей присутствует настолько развернуто и противоречиво в "Братьях Карамазовых", "Бесах", "Подростке", "Униженных и оскорбленных", что проследить ее сколько-нибудь полно можно лишь в специальном исследовании. В школьном программном романе "Преступление и наказание" она возникает, пожалуй, косвенно, но для нашего очерка затронуть этот мотив необходимо. Начнем не с главных персонажей.

Коммерческие банки Великобритании

Вместо многочисленных приказов, между которыми ранее было раздроблено военное управление, Петр 1 учредил военную коллегию и адмиралтейств-коллегию для руководства армией и военно-морским флотом. Таким образом, военное управление было строго централизировано. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. при императрице Екатерине II был создан Военный совет, осуществлявший общее руководство войной. В 1763 г. образован Генеральный штаб как орган планирования военных операций. Непосредственное управление войсками в мирное время осуществляли командиры дивизий. Во второй половине XVIII в. в русской армии было 8 дивизий и 2 пограничных округа. Общая численность войск к концу XVIII в. возросла до полумиллиона человек и они полностью обеспечивались вооружением, снаряжением и боеприпасами за счет отечественной промышленности (она производила в месяц 25-30 тыс. ружей и несколько сот артиллерийских орудий). Во второй половине XVIII в. армия переходила на казарменное содержание, т.е. стали в массовом масштабе строиться казармы, в которые поселялись войска.

Правовой статус Центрального Банка РФ

Зонд герметичен и имеет цилиндрическую форму. В нем размещены: монтажная плата, газоразрядные счетчики, усилитель и другие элементы схемы. На плату надевается стальной корпус с окном для индикации бета-излучения. Окно заклеено этилцеллюлозной водостойкой пленкой. Зонд имеет поворотный экран 11, который фиксируется в двух положениях: "Б" и "Г". На корпусе зонда есть два выступа 9, 10, которыми он ставится на обследуемую поверхность при индикации бета-зараженности. Для удобства работы при измерениях зонд имеет ручку 12, к которой присоединяется удлинительная штанга. Телефон состоит их двух малогабаритных телефонов типа ТГ-7М и оголовья из мягкого материала. Он подключается к пульту для звуковой индикации. Прибор носится в футляре 13 из искусственной кожи. Он состоит из двух отсеков - для пульта и для зонда. В крышке футляра имеется окно для наблюдения показаний прибора. С внутренней стороны на крышке изложены правила пользования прибором, таблица допустимых величин зараженности и прикреплен контрольный радиоактивный источник для проверки работоспособности прибора.

Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

Он основан на применении хлорирующих веществ. Дезактивация одежды, обуви, средства индивидуальной защиты осуществляется обычно кипячением, стиркой и проветриванием. Дезинфекция- это уничтожение во внешней среде возбудителей заразных болезней. Дезактивация может проводиться физически, химически или комбинированными способами. Физический основан на разрушении болезненных микробов под воздействием высоких температур. Химический- на применении дезинфицирующих средств. Самый же надежный способ- это комбинированный способ. Заключение. Ответив на все вопросы практикума, перелопатив горы литературы можно сделать следующие выводы о том, что дала нам эта работа: Во-первых, знания. Знания о том, что может нас ожидать в повседневной жизни, жизни где военное положение это нормальное, естественное явление. Во-вторых, мы получили представление о большинстве видов чрезвычайных ситуаций и теперь знаем что нас ждет в случае их возникновения. Мы были бы счастливы если бы этой дисциплины не было, она была бы бесполезной и знания которые она предоставляет были бы не нужными, т.к. тех ситуаций о которых говорит БЖД не было.

Шпоры по предмету: "Деньги, Кредит, Банки"

Эпидемия – это массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости. Заключение. Все мы являемся свидетелями активизации глобальных природных процессов в последние годы, которые проявляются во всевозможных землетрясениях, ураганах, цунами, небывалых снегопадах и т.д. Не вдаваясь в исследования причин, мы поговорим о следствиях. А следствия таковы, что стихийные бедствия приносят огромный экономический ущерб, угрожают жизни и здоровью человека. Кроме природных катаклизмов, сегодня огромную опасность для человечества представляет само человечество, точнее, созданная человеком "техносфера". Реальность такова, что люди производят ядовитые вещества - чудовищные по своей силе, используют энергию расщепления ядра, способную уничтожить все живое. Может ли развиваться цивилизация иначе? Кто знает? Впрочем мы все равно говорим о следствиях. Человечеству брошен вызов. Бедствия, катастрофы, чрезвычайные ситуации подают сигнал: траектория мирового развития стала неустойчивой, и задача современной науки - найти выход и предложить его обществу.

Особенности проведения банком операций с векселями

В орбите ее влияния находятся профсоюзы; - австрийская народная партия, насчитывает 750 тыс. человек и состоит из 6-ти самостоятельных организаций; - австрийская партия свободы, насчитывает всего лишь 60 тыс. человек; - зеленая альтернатива, основная сфера действия которой - экология; - объединение австрийских профсоюзов, объединяет 60% лиц наемного труда. ЭКОНОМИКА СТРАНЫ Австрия принадлежит к числу наиболее развитых стран Европы. В последние годы экономика страны развивается ускоренными темпами. Крупнейшим иностранным инвестором является Германия (около 30% инвестиций). Объем промышленного производства увеличился в 1995 году на 4,6% и достиг 334,5 млрд. шиллингов. Ведущими отраслями промышленности являются машиностроение, металлургия, а также химическая, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая, текстильная и пищевая отрасли. Одна третья часть объема промышленного производства приходится на государственный сектор экономики. Австрия располагает продуктивным сельским хозяйством. Производятся почти все виды сельскохозяйственной продукции, необходимой для обеспечения населения. Наиболее важной отраслью сельского хозяйства является животноводство.

Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

Колхозы и совхозы приходили в упадок. В стране назревал голод. В соответствии с аграрной реформой старые деньги с крестьян списывались, налоги уменьшались вдвое, были подняты закупочные цены на мясо, молоко, овощи. Это дало незамедлимый политический эффект, который сравнивался с эффектом НЭПа. В сентябре 1953 года состоялся Пленум ЦК, на котором выступил Н.С. Хрущев с докладом о состоянии сельского хозяйства. Это был глубокий, но резкий доклад, в котором, кроме исчерпывающего анализа дел в деревне, было отмечено, что 1928 год был наилучшим во всей русской и советской истории. Именно на этом Пленуме Хрущёв был избран Первым секретарём ЦК КПСС, положение которого соизмерялось с положением Генерального секретаря в годы правления Сталина. Важных изменений требовала и общественная жизнь в стране. Стали пересматриваться существующие догмы о роли Сталина. Несколько тысяч незаконно арестованных было отпущено на волю. Этот период Илья Оренбург назвал словом – «оттепель». В ходе расследований по делу Берия было дорасследовано так называемоё «ленинградское дело». Выяснилось, что в разгроме городской партийной организации вместе с Берия и Абакумовым принимал участие и Маленков.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.