Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Деятельность: структура, этапы, виды (Контрольная)

При випробуванні одного з генераторів ультразвуку дослідники стали почуватися погано. Все вібрувало у них всередині - шлунок, серце, легені. В сусідніх лабораторіях люди закричали від болю. Генератор вимкнули, але протягом декількох годин вони почувалисмя зовсім «спустошеними». В тій же лабораторії був створений інший інфразвуковий генератор, здатний зруйнувати будівлю, хоча його потужність складала всього 2 кВт. Встановлено, що інфразвук можна загасити за допомогою чутних звуків більшої потужності. Але не завжди інфразвук - шкідливий. За його допомогою можна передбачати такі стихійні лиха, як землетрус, цунамі (з японської - велика хвиля в гавані), виверження вулкану. За допомогою вже створених приладів для виявлення інфразвуку ці лиха можна випередити і тим самим врятувати життя тисяч людей.Вчені вивели цікаву статистику.В середньому кожного року відбувається 1 катастрофічний землетрус, 18 дуже сильних, 120 руйнівних, 1000 середньої сили, 6000 слабо руйнівних, 49000 відчутних, 300000 помітних і 6000000 які ми просто не відчуваємо.На цей час нараховується 600 діючих вулканів, з них коло 200 тільки в Індонезії. ШУМ Лукрецій Кар (І століття н.е.) : «Шкідливого багато нам в вуха іде». Ф.Інгерслев (президент VI Міжнародного конгресу з акустики, ХХ століття н.е.) : «Шум - це яд». «Шум - це відходи цивілізації. Так зведемо ж ці відходи до мінімуму !» «Тишины хочу, тишины. Нервы, что ли, обожжены ?» Вознесенський Усі ці висловлювання вірні. Шум - це дуже шкідливе явище. Він дуже негативно впливає на людину. З цього приводу проведено числені досліди. Один дуже цікавий дослід було проведено в Германії. Людей помістили в звуконепроникну кімнату. У них після дня праці в цих умовах спостерігалось погіршення настрою і самопочуття. Отже, відсутність шуму теж є шкідливим чинником. Тому рівень шуму не повинен виходити за певні рамки. Наведемо декілька прикладів. Це будуть дві статті з газет. «На дискотеці, як у цеху» Рівень шуму у звичайній дискотеці не менший, ніж поблизу величезного авіалайнера, який готується злетіти, повідомляє британський науковий журнал «Нью Саєнтитс». Перевіривши слух 1800 молодих німців із Дюссельдорфа віком від 18 до 24 років, дослідники одержали вражаючі результати : кожний десятий з них страждає втратою слуху, який не можна відновити. Крім того, у кожного четвертого спостерігається розлад функцій слуху. Дивують й інші результати : десята частина молодих людей 16 - 18 років через серйозні пошкодження внутрішнього вуха розуміють людську мову середньої гучності з труднощами. Їм доводиться напружувати увагу, стежити за рухом губ, а то й здогадуватися про зміст сказаного за обривками слів. Особливо глушить тінейджерів «техно» - дикий шум, що мало асоціюється з музикою, децибели якого значно перевищують навіть гуркіт ковальського цеху початку століття. ««Відбитий» слух» Ткачихи, ковалі, водії поїздів у метро і обслуговуючий персонал аеродромів - постійні клієнти лікарів, що займаються відновленням слуху. Що поробиш такі професії. Зараз до цих пацієнтів стали активно приєднуватись школярі та студенти. Що поробиш - така мода : хлопці й дівчата з «бананами» у вухах у вигляді навушників від плеєра - діло звичайне. І все ж таки щось треба робити, якщо ми не хочемо, щоб у нового покоління був «відбитий» слух.

Председателю агропрома (первому заместителю предисполкома) были подчинены его заместители, выполнявшие роли начальников управлений исполкомов и бывших в свое время отдельными подразделениями (такими, как "Сельхозтехника", "Сельхозхимия", Агропромстрой и др.). Примерно такая же структура субординации возникала и в новообразованиях (начиная с 1986 года), таких как главное территориальное производственно-экономическое управление, во главе которого оказывался председатель областной плановой комиссии - первый заместитель председателя облисполкома. Сходную эволюцию на уровне области претерпевали и подразделения министерств и ведомств, выполняющие контрольные функции. Рассмотрим пример контрольно-ревизионного управления Министерства финансов. В структуре Министерства финансов контрольно - ревизионная служба представляла собой самостоятельное подразделение, возглавляемое заместителем министра. В областном блоке контрольно-ревизионная функция существовала в виде структурного подразделения исполкома областного Совета контрольно-ревизионного управления, со своей структурой управления, начальником, первым заместителем начальника и заместителями

РЕФЕРАТЫ:

Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

В курсовой работе была рассмотрена проблема Российского бюджета. Только высокие темпы реального экономического роста при низкой инфляции позволят не только достаточно быстро расплатится с госдолгом (внешним и внутренним), но и обеспечить низкую ставку рефинансирования и рост курса рубля. Несомненно, проблема российских долгов вполне решаемая, и достаточно быстро, но при условии – принимаемые меры должны обеспечивать устойчивый экономический рост. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 1. Общая теория финансов: Учебник/ Л.А .Дробозина

Понятие "физическая готовность" в структуре общей готовности человека к профессиональной деятельности

Выше уже говорилось о контроле качества готовых микросхем с помощью холестерических жидких кристаллов, которые визуализируют поле температур на работающей схеме и позволяют выделить участки схемы с аномальным тепловыделением. Не менее полезным оказалось применение жидких кристаллов (теперь уж нематических) на стадии контроля качества литографических работ. Для этого на полупроводниковую пластину с протравленными литографическими окнами наносится ориентированный слой нематика, а затем к ней прикладывается электрическое напряжение. В результате в поляризованном свете картина " вытравленных окон отчетливо визуализируется. Более того, этот метод позволяет выявить очень малые по размерам неточности и дефекты литографических работ, 1 протяженность которых всего 0,01 мкм. Некоторое время тому назад необычной популярностью в США пользовалась новинка ювелирного производства, получившая название «перстень настроения». За год было продано 50 миллионов таких перстней, т. е. практически каждая взрослая женщина имела это ювелирное изделие. Что же привлекло внимание любители бижутерии к этому перстню? Оказывается, он обладал совершенно мистическим свойством реагировать на настроение его владельца.

Анализ организационной структуры и основных технико-экономических показателей деятельности ОАО "Белтехсхема"

Исторический фатализм Толстого и война и мир как состояния жизни (при неприемлемости для автора войны как таковой). Семейное, мирное начало в военных сценах (батареи Тушина, Раевского и другие). «Смерть Ивана Ильича» . Сюжетно-композиционные особенности повести. Духовный переворот в сознании Ивана Ильича. Тема смерти у Толстого (в сравнении с темой смерти в романе «Война и мир»). Историко- и теоретико-литературные понятия Понятие о романе-эпопее. Законы соединения психологического романа и историософского сочинения. Решение исторических и философских проблем художественными средствами. Возможные направления самостоятельной исследовательской работы школьников Актуальность исторической проблематики (событий 1812 года) в 1860-е годы. Актуальность фигуры Наполеона в общественной жизни второй половины XIX века и в творчестве Достоевского и Толстого. Россия и Европа у Толстого и Достоевского. Христианские идеи Достоевского. Н. С. Лесков . «Левша». Стилистические особенности сказа, стилизация под народную легенду. Близость повествователя и героев сказа. Авторское видение героя и событий повести.

Деятельность: понятие, структура, виды.

Определенную роль сыграли также недочеты военного оперативного руководства и пороки колониальной политики Англии, Голландии и США.І В этой ситуации перед японской дипломатией ставилась задача создать благоприятную внешнеполитическую обстановку для дальнейшего расширения экспансии. Япония стремилась прежде всего укрепит свои отношения с Германией и Италией. Министр иностранных дел Того, выступая в парламенте 22 января 1942 г. говорил: «Отношения между Германией и Италией становятся все более и более тесными, и близкое сотрудничество шаг за шагом стало выражаться в военных делах, экономике, дипломатии и во многом другом. Как бы не стремились Америка и Англии разъединить Японию, Германию и Италию и другие дружественные страны, нельзя допустить достижения ими этой цели».і 18 января 1942 г. в Берлине было подписано военное соглашение между Германией, Италией и Японией. Как указывалось в его преамбуле, это соглашение, в соответствии с Тройственным пактом от 27 сентября 1940 г. и договором от 11 декабря 1941 г. должно было «обеспечить действенное сотрудничество трех держав в целях возможно скорого уничтожения военной силы противника».

Пространственно-временная и поляризационная структура сигналов. Характеристика временной структуры сигналов

Последние действовали в замкнутой сфере бытовых отношений, тема любви занимала в их жизни одно из центральных мест. Романтики вывели искусство на широкие просторы истории. Они увидели, что судьбы людей, характер их сознания определяет не столько социальная среда, сколько эпоха в целом, происходящие в ней политические, социальные, духовные процессы, влияющие самым решительным образом на будущность всего человечества. Тем самым рушилась идея самоценности личности, ее зависимости от самой себя, своей воли, выявлялась ее обусловленность сложным миром социально-исторических обстоятельств. Романтизм как определенное миропонимание и тип творчества не следует смешивать с романтикой, т.е. мечтой о прекрасной цели, с устремленностью к идеалу и страстным желанием видеть его осуществленным. Романтика в зависимости от взглядов человека может быть как революционной, зовущей вперед, так и консервативной, поэтизирующей прошлое. Она может вырастать на реалистической основе и носить утопический характер. Исходя из положения об изменчивости истории и человеческих понятий, романтики выступают против подражания античности, отстаивают принципы самобытного искусства, основанного на правдивом воспроизведении своей национальной жизни, ее быта, нравов, поверий и т. д. Русские романтики защищают идею «местного колорита», которая предполагает изображение жизни в национально-историческом, своеобразии.

Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды

Середньо- та короткотермінові соціальні та культурні цілі. 1) підвищення кваліфікаційного рівня трудових ресурсів; 2) підвищення ринкової грамотності населення; 3) підняття рівня ділової активності в регіоні; 4) скорочення безробіття. 2.2. Принципи діяльності . Організаційно-управлінські принципи: 1) модульна структура діяльності (принцип макро- та мінірівнів); 2) забезпечення постійних безперервних інформаційних потоків; 3) управління за цілями; 4) інтеграція у існуючу схему управління регіоном; 5) максимально можливе залучення існуючих органів державного управління та існуючої інфраструктури; 6) органічне єдинство науково-технічного прогресу з економічним, соціальним, та духовним розвитком суспільства; 7) органічне єдинство науково-технічного прогресу з економічним, соціальним, та духовним розвитком суспільства; 8) демократизація та децентралізація управління, розвиток самоуправління в сфері науки та техніки; 9) першочергова державна підтримка науково-дослідних розробок світового рівня, а також розробок, що забезпечують вирішення найважливіших проблем держави, шляхом вибору науково-технічних пріоритетів та концентрації на їх виконанні; 10) збалансований розвиток фудаментальних, прикладних досліджень та розробок за рахунок прямої державної підтримки, економічного стимулювання інноваційної діяльності підприємств; 11) підтримка конкуренції та підприємництва у науково-технічній сфері, здійснення антимонопольних заходів; 12) сприяння розвитку ринку науково-технічної продукції, збалансованому розвитку наукового, освітнього та промислового потенціалів; 13) різноманітність та рівноправність всіх форм організації науково- технічної діяльності, об`єднання колективної та індивідуальної науково- технічної творчості; максимальне використання можливостей світової науки та техніки для забезпечення науково-технічного прогресу.

Общество. Понятие, структура, виды общества

Высших учебных заведений на территории Беларуси не было. Официальные власти неоднократно уклоняли ходатайство общественности о закрытии в Беларуси университета или политехнического института. Таким образом, профессиональное образование на территории Беларуси развивалось быстрыми темпами. Первые низшие профессиональные школы, ремесленные классы и отделения при общеобразовательных школах. Разнопрофильные и разнотипные профессиональные учебные заведения готовили квалифицированных специалистов в области промышленности, сельского хозяйства, торговли, медицины, просвещения, что соответствовало требованиям социльно-экономического и культурного развития страны. Научные исследования истории Беларуси, быта и культуры ее населения. После восстания 1863-1864 г.г. возрос интерес прогрессивной интеллигенции к истории, быту и культуре населения Беларуси. По-прежнему значительный вклад в изучение края вносили ведущие научные центры России – Академия наук, Московский и Петербургский университеты, в которых работали известные знатоки культуры и быта белорусов – А.А. Шахматов, А.И.Соболевский, М.А.Янчук. В 60-70 г.г. 19 в. изучение Беларуси постепенно стало делом местной интеллигенции, начали формироваться регионные этнографические центры.

Виды внешнеторговых контрактов. Структура и содержание типового внешнеторгового контракта. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов

Кроме вышеупомянутых фильтров, существуют и другие типы; - открытые - вода, прошедшая через этот фильтр, должна быть прозрачной, а концентрация нефтепродуктов в ней не должна превышать 10- 15 мг/л; - с плавающей загрузкой - в связи с высокой адгезионной способностью по отношению к нефтепродуктам их применяют и для разделения водонефтяных эмульсий; - коалесцирующие - укрупнение мелких эмульгированных капель нефтепродуктов в более крупные. Основные типы фильтров изображены на рисунке 5. 3.2 Физико-химическая очистка К физико-химическим методам очистки сточных вод от нефтепродуктов относят коагуляцию, флотацию и сорбцию. 3.2.1 Коагуляция Это процесс укрупнения дисперсных частиц в результате их взаимодействия и объединения в агрегаты. В очистке вод ее применяют для ускорения процесса осаждения тонкодисперсных примесей и эмульгированных веществ. Коагуляция Рисунок 5 – Фильтры. наиболее эффективна для удаления из воды коллоидно-дисперсных частиц, то есть частиц размером 1-100 мкм. Коагуляция может происходить самопроизвольно или под влиянием химических и физических процессов. В процессах очистки сточных вод коагуляция происходит под влиянием добавляемых к ним специальных веществ – коагулянтов.

Организация, ее виды и структура

Гигиена и её основные задачи Гигиена, а также естественные условия внешней среды (воздействие солнечных лучей, воздуха, воды) являются средствами физического воспитания. Физическая культура не должна исчерпываться одними лишь физическими упражнениями в виде спорта, гимнастики, подвижных игр и прочего, но должна обнимать и общественную и личную гигиену труда и быта, использование естественных сил природы, правильный режим труда и отдыха. Гигиена - наука о здоровье, о создании условий, благоприятных для сохранения человеком здоровья, о правильной организации труда и отдыха, о предупреждении болезней. Её целью является изучение влияния условий жизни и труда на здоровье людей, предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования человека, сохранение его здоровья и долголетия. Гигиена является основой профилактики заболеваний. Основные задачи гигиены - изучение влияния внешней среды на состояние здоровья и работоспособность людей; научное обоснование и разработка гигиенических норм, правил и мероприятий по оздоровлению внешней среды и устранению вредно действующих факторов; научное обоснование и разработка гигиенических нормативов, правил и мероприятий по повышению сопротивляемости организма к возможным вредным влияниям окружающей среды в целях улучшения здоровья и физического развития, повышения работоспособности.

Виды внешнеторговых контрактов. Структура и содержание типового внешнеторгового контракта. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов.

Разновидностью патентных лицензионных соглашений являются принудительные лицензионные соглашения, т.е. разрешение на право использования запатентованного объекта с выплатой вознаграждения патентовладельцу. Принудительные лицензионные соглашения выдаются без согласия патентовладельца по специальному решению соответствующих органов, определенных законодательством. Лицензионное соглашение беспатентное - правовой документ, объектом которого являются научно-технические достижения, не имеющие правовой охраны в стране лицензиата и в странах, указанных в лицензионном договоре. Наименование места происхождения товара или услуги - это всегда географическое название страны, населенного пункта, местности, где произведен продукт или услуга. В данном случае специфические свойства или качества продукта и услуги в значительной мере (или полностью) определяются географическими или природными условиями, а также человеческим фактором. Основное требование, предъявляемое к данному объекту нематериальных активов, заключается в том, что оно не должно относиться к географическим названиям всеобщего употребления.

Файловая структура диска. Виды файлов и их обозначение

Коэффициент восстановления платежеспособности, принимающий значение больше 1, свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия в ближайшее время восстановить свою платежеспособность. Коэффициент восстановления платежеспособности, принимающий значение меньше 1, свидетельствует о том, что у предприятия в ближайшее время (в течение 6 месяцев) нет реальной возможности восстановить платежеспособность. 4. Коэффициент утраты платежеспособности рассчитывается, если показатели ликвидности и обеспеченности собственными средствами выше нормы, но имеют тенденцию к снижению. Этот коэффициент рассчитывается для трех месяцев. Для этого используется формула: К = К1ф 3 / Т (К1ф - К1н) К1норм - период утраты платежеспособности предприятия в месяцах. Коэффициент утраты платежеспособности, принимающий значение больше 1, свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия не утратить платежеспособность в течение 3 месяцев с момента оценки. Коэффициент утраты платежеспособности, принимающий значение меньше 1, свидетельствует о том, что у предприятия в ближайшее время (в течение 3 месяцев) имеется возможность утратить платежеспособность.

Банковский лизинг: структура участников и виды лизинга

В связи с этим Приамурский военный округ усиленно насыщался регулярными войсками: в 1862 г. их общая численность составляла 6,9 тыс. человек, в 1882 г.-16,7 тыс., в 1902 г.- 80,9 тыс. человек. Для подавления волнений широко использовались иррегулярные части и полиция, а впоследствии, при нарастании революционного движения, в ход были пущены хорошо обученные и вооруженные армейские подразделения. Буржуазные реформы 1860—1870-х гг. слабо коснулись дальневосточной окраины: «Городовое положение» и судебная реформа стали осуществляться лишь в 90-е гг., по полностью проведены ни были, а земства так и не введены до 1917 г. Только в середине 90-х гг. отменены телесные наказания. Всесилие административно-чиновничьего аппарата способствовало разгулу хищничества, взяточничества, произвола, беззакония «Самодержавие есть. самовластие чиновников и полиции и бесправие народа»,— отмечал В. И. Ленин. На Дальнем Востоке при полном отсутствии каких-либо органов самоуправления и гражданских свобод это делало особенно тяжелым военно-полицейский режим для абсолютного большинства жителей.

Структура и критерии вида, борьба за существование, естественный отбор и видообразование

Здесь встает вопрос вооружения и обучения Московского войска арбалетами, этот вопрос вплотную увязывается с развитием ремесел Москвы. Однако, вслед за стрелковым ударом, в случае не ослабевавшего сопротивления, Орда переходила к фронтальной атаке в конном строю; значит, нужно предотвратить конный бой и навязать Орде пеший. Конные полки выступа здесь в роли охранения флангов, сторожевого и резервного полков. Для отрабатывания всех тактических приемов Дмитрию требовалось время. Русь готовилась к свершению ордынского ига, и в Орде это не могло пройти незамечено. В 1373 году Мамай в разведывательных целях напал на Рязань. 1 сентября 1375 года была окончательно усмирена Тверь. Зимой 1377 года Дмитрий Волынский ходил в поход на Булгар. Все говорило за то, что решающее сражение уже близко. В зиму 1377/78 годов Дмитрий нанес удар по мордовским князьям, союзникам Мамая. Благоприятно складывалась обстановка в Орде. У Мамая нашлись 2 сильных конкурента: Тохтамыш и Тамерлан. Для Мамая и Дмитрия наступило время ответственных решений, ждать далее было нельзя.

Норма уголовного права: понятие, виды, структура

Голое влажное тело обрушилось на него, повалило на землю. Левий, скользя, поднялся и снял двоих остальных. Через пару минут "на вершине холма остались только эти два тела и три пустых столба". Глава 17 и глава 18 Беспокойный день В пятницу, "на другой день после проклятого сеанса", в Москве пострадало множество людей. Кто-то повстречался с "клетчатым" или с котом Бегемотом и был направлен в психушку, другие, посетив "нехорошую квартиру", познакомились лично с клыкастым Азазелло, а также с бесстыжей девицей и благоразумно умчались подальше. Кого-то арестовали. А деньги, которыми закидал москвичей каверзныйФагот-Коровьев, превратились наутро в простые бумажки. Но "пора переходить нам ко второй части этого правдивого повествования. За мной, читатель!" Часть вторая Глава 19 Маргарита "За мной, читатель! Кто сказал тебе, чтo нет на свете настоящей, верной, вечной любви?. За мной. и я покажу тебе такую любовь!" Возлюбленную мастера звали Маргаритою Николаевной. "Она была красива и умна". Жила она с мужем, обожавшим ее, абсолютно ни в чем не нуждаясь, но ни одной минуты не была счастлива. "Боги, боги мои! Что же нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонечек?. Ей нужен был мастер. Она любила его". После той страшной октябрьской ночи Маргарита сделала все возможное, чтобы разузнать о судьбе мастера, "и, конечно, не разузнала ровно ничего.

Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

Внутриведомственный – контроль оперативный, бухгалтерский, лабораторный, технологический – осуществляет выше стоящие организации П.О.П. Оперативный контроль – проверяет соблюдение правил торговли, своевременное клеймение и поверку весов, анализирует жалобы и предложения потребителей. Бухгалтерский контроль – проверка соблюдения норм закладки сырья, правильность исчисления цен, выполнения статей бюджета. Лабораторный контроль – ведет учет результатов анализов по каждому предприятию исследованных физическим и химически органолептическим путем. Технологический контроль – осуществляют инженеры технологи непосредственно на П.О.П. органолептическим путем. Итоги получения по всем видам контроля заполняются документально (ведется журнал) и доводится до сведения работников. Производственный контроль – осуществляется непосредственно на самом предприятии. Ответственность за продукцию предприятия несет директор, его заместитель, заместитель производства, его заместитель, инженер технолог, повар изготовляющий данное изделие, раздатчики.

Функции и виды организационных структур на промышленном рынке

Условность «научной  Ф.» ясно выступает у Э. По, подчас у Уэллса; у Жюль-Верна она бывает завуалирована наукообразными выкладками. Однако в иных случаях гипотеза художника и технологическое, научное предвидение столь близки друг к другу, доля художественной условности, отклонение от правдоподобия столь невелики, что произведение перестает ощущаться как Ф., выходит за пределы Ф. — в область обоснованного предвидения (подводная лодка, гидроплан у Жюль-Верна и др.). Следует иметь в виду, что утопия, как технологическая, так и социальная, может строиться не только на «реальных возможностях», но и на «абстрактных, формальных, пустых возможностях» (Гегель). На основе таких «пустых возможностей» Уэллс подчас идеалистически-реакционно искажал перспективы социальной истории (вырождение людей при социалистическом строе и т. п.). Материалистическая Ф. чаще всего выполняет функцию отрицания, гл. обр. явлений отмирающих, разлагающихся, противоречащих жизненному развитию, социальному прогрессу; в этом случае Ф. принимает форму сатирического гротеска, карикатуры. Если гротескная Ф. идеалистически насыщенного искусства имела целью подорвать представление о полноценности, реальности, материальной действительности, то гротескная Ф. критического реализма стремилась разрушить данную социальную действительность, заострялась против «мертвых душ», против того мертвого, что душит живое в человеческом обществе.

Мировая торговля: структура, современные виды

Только с 1955 года на разных языках вышло более 60 статей, посвященных действию различных видов боярышника на организм. Плоды и цветки боярышника обладают так называемым кардиотоническим действием, то есть усиливают сокращения сердечной мышцы. Этот эффект, однако, нельзя считать результатом какого-то «подхлестывания» сердца. Усиливая работу сердечной мышцы, препараты боярышника, очевидно, не вызывают ее преждевременного утомления. Больше того, подчас боярышник рассматривается даже как средство против болезней, связанных с «изнашиванием» кровеносной системы (Шторх, 1957). Хорошо известна способность препаратов боярышника устранять некоторые нарушения сердечного ритма. Принято считать это действие результатом расширения венечных сосудов сердца, возникающего под влиянием содержащихся в растении тритерпеновых кислот. Важно, однако, учитывать, что противоаритмическое действие боярышника выявляется у людей, не имеющих заметных нарушений коронарного кровообращения. Препараты боярышника сами по себе и особенно в сочетании с сердечными гликозидами хорошо зарекомендовали себя при лечении декомпенсации сердечной деятельности, неврозов сердца и некоторых других заболеваний (Шасс, 1952).

О реальной структуре электромагнитного поля и его характеристиках распространения в виде плоских волн.

Во все времена государственное устройство и настроения эпохи , выражая свои чаяния, оставляли след в характерной музыке. Примером могут послужить многочисленные военные марши появившиеся в разных странах в периоды военных действий или завоеваний. Но не только государственное устройство влияло на музыку. Исторически складываясь на основе народного творчества в соответствии с закономерностями эволюции тех или иных этнических групп, музыкальная культура разных народов приобрела специфические черты, которые не позволят нам спутать Шотландские мотивы с ритмами Африки. По прошествии многих веков человечество накопило богатейшую коллекцию музыкального наследия и возникла новая проблема : как не растерять все музыкальные достижения, созданные за такой большой промежуток времени. На помощь пришла звукозапись И поставила новые задачи: каким образом передать все тонкости тембров, баланс источников звука, оградить от шумов и многое, многое другое. Безусловно, помощь при решении этих задач приходит от электроники. В Москве ежегодно в стенах Московского технического университета техники и связи проходит выставка под названием “Российский High-E d”.

Монополия как тип рыночной структуры и ее виды

Дополнительно читаем рассказы об этих животных, знакомим ребенка с неизвестными ему животными. При описании сравниваем их с другими животными. 2. Угадай, о каком животном здесь говорится: - рыжая, с длинным пушистым хвостом, живет в лесу в норе; - длинные уши, прыгает, короткий хвост, спит под елочкой и в ямках; - долбит дерево длинным носом, в красной шапочке; - у него есть свой шланг, из которого он обливается, когда жарко, и есть два веера, которыми он машет. Он большой и умный; - зеленый, живет у реки, похож на бревно. У него большая пасть и острые зубы. Потом ребенок сам загадывает другим ребятам такие же загадки про других животных. 3. Угадай, о каком цветочке здесь говорится: У него чудесный Желтый сарафанчик Золотистый цвет. Я сменю потом Он большого солнца На легкий и воздушный, Маленький портрет. Ветерку послушный. Белые платьица, Голубое платьице Желтые брошки, На тоненькой былинке, Ни пятнышка нет Качается и гнется На красивой одежке. У солнечной тропинки. 4. Угадай, о каком времени года здесь говорится: Вышел на просторы Падают снежинки Погулять мороз. Тихо с высоты. Белые узоры В белые метели В косах у берез.

НДС по обычным видам деятельности индивидуальных предпринимателей

Внутрирегиональная сеть транспортных путей еще далека до рациональной организации, в первую очередь, территорий северных и центральных районов области. В последнее время автомобильный транспорт играет все большую роль в развитие области, т.к. тарифы на железнодорожном транспорте все время повышаются. Обеспеченность автобусами стала сокращаться с 1991 г., а легковыми автомобилями непрерывно растет (113 автомобилей на 1000 человек, что выше среднего по России). Хуже, чем население страны в среднем, обеспечено городское и сельское население области телефонными аппаратами сети общего пользования. Транспортная обеспеченность Республики Бурятия невысокая. Плотность железнодорожных путей общего пользования составляет 34 км на 10000 кв. км (в среднем по России 51 км). Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 17 км на 1000 кв. км (в среднем по России 29 км). Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог составляет 92, 1%, что выше среднего по стране показателя. Имеются внутренние судоходные пути.

Взяточничество и коррупция в деятельности преступных структур (сообществ)

Специалисты центрального аппарата МНС России с участием представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка еще в 1999г. завершили подготовку проекта модернизации налоговой службы России, для осуществления коренной перестройки организационной схемы налоговых органов и тем самым создания инфраструктуры, необходимой для работы с возрастающим числом налогоплательщиков. В рамках осуществления проекта, некоторые изменения уже прочно вошли в жизнь налоговых органов. В налоговых инспекциях по району (городу) созданы подразделения по обслуживанию налогоплательщиков, электронной обработке данных и сбора недоимок. Подразделение по обслуживанию налогоплательщиков готовит и периодически проводит семинары налогоплательщиков, своевременно информируя об изменениях в их обязанностях в области налогообложения, на его сотрудников возлагается подготовка информационных материалов и руководств по налоговым вопросам, дача консультаций и разъяснений. В этом же подразделении осуществляется постановка на налоговый учет и присвоение налогоплательщику единого идентификационного номера. Подразделение обработки данных отвечает за ввод информации из налоговых деклараций и иных документов, и ее обработку.

Игра – как вид деятельности у детей дошкольного возраста

Международные соглашения в области защиты прав человека предусматривают в настоящее время целую систему интернациональных органов с функциями контроля и имплементации, то есть обеспечения практического осуществления международных норм по правам человека. Большое внимание уделяется «регулированию конкретных правовых средств и процедур, которые предоставляются в их распоряжение для выполнения непростых задач международной правозащиты» .В то же время «имплементация международного гуманитарного права должна осуществляться на основе бережного отношения к национальному законодательству, играющему, по оценкам Совета Европы, ключевую роль в обеспечении защиты прав человека в странах членах Совета и, что особенно важно, соответствующей должна быть и правоприменительная практика в этой области». Таким образом, хотя первостепенное значение для защиты прав человека имеют внутренние факторы, никак нельзя недооценивать международных механизмов и процедур. Во-первых, потому что сам человек, а, следовательно, и его права и свободы – это главное, ради настоящего и будущего. Поэтому в деле обеспечения прав и свобод человека важны все усилия.

Спорт как специфический вид человеческой деятельности

К основным направлениям и фигурам авангарда относятся фовизм, кубизм, абстрактное искусство, супрематизм, футуризм, дадаизм, экспрессионизм, конструктивизм, метафизическая живопись, сюрреализм, наивное искусство; додекафония и алеаторика в музыке, конкретная поэзия, конкретная музыка, кинетическое искусство, а также такие крупные фигуры, не принадлежавшие в целом ни одному из указанных направлений, как Пикассо, Шагал, Филонов, Клее, Матисс, Модильяни, Ле Корбюзье, Джойс, Пруст, Кафка и некоторые другие. Возможна лишь условная классификация, притом только по отдельным параметрам, пестрого множества самых разных во многих отношениях феноменов авангарда. Художественно-эстетическая феноменология основных направлений авангарда. 2.2.1.Абстракционизм (абстрактное искусство). Главными теоретиками и практиками были В.Кандинский, П.Мондриан. Абстракционизм отказался от изображения форм визуально воспринимаемой действительности, от изоморфизма и ориентировался исключительно на выразительные, ассоциативные, синестезические свойства цвета, неизоморфных абстрактных цвето-форм и их бесчисленных сочетаний.

Учет и анализ доходов организации от обычных видов деятельности

Но не только «внешняя» красота прославляется в летописи. Вся она пронизана, как сказали бы на современном языке, единством этического и эстетического начал, высокой оценкой красоты нравственного идеала, мудрости, просвещения, без которых нет прекрасной, праведной жизни. Много красивых слов сказано будет впоследствии русскими писателями о значении книги. Но все они имеют первоисточником «Повесть временных лет», автор которой нашел слова, являющиеся и сейчас непревзойденными по красоте и силе выражения: «Велика ведь бывает польза от учения книжного, книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах книжных. Это — реки, напояющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в печали утешаемся». В «Слове о законе и благодати» (1051) Иллариона дается своеобразное теоретическое обоснование государственной самостоятельности, укрепления международного значения Киевской Руси как «благодати»; православие, новое христианство, воспеваются как прекрасное.

Трастовые операции как один из видов деятельности коммерческих банков

Поэт редко использует метафоры, метафорические сравнения, отвлечённые эпитеты. По словам Белинского, в стихотворениях Лермонтова "говорит одно чувство, которое так полно, что не требует поэтических образов для своего выражения: ему не нужно убранства, не нужно украшений". У Лермонтова "чистый" пейзаж почти отсутствует. "Серебристый ландыш", "желтеющая нива", бегущий по оврагу "студёный ключ" предназначены для создания вполне определённого успокаивающего настроения. Быстро бегущие по небу тучи напоминают об изгнании. "С отрадой, многим незнакомой" смотрит поэт на безбрежные леса и нивы, на степи и реки. Такое отношение к природе связано с тем, что понятие Родины у Лермонтова не ограничивается только родной природой. Оно неразрывно с понятием "народ". В первой строфе стихотворения "Родина" это отразилось в нетипичном сочетании "странная любовь" - любовь, не желающая воспевать казённый патриотизм, хотя и признающая героическую историю России. Лермонтов прославляет Россию народную. В последующих строфах разворачивается картина сельского труда, проникнутая безотчётной, глубинной нежностью к русской земле, русскому народу.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.