Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Очевидно, що податок з обороту не відповідає цьому принципу. Підприємець повинен мати можливість обирати форму власного бізнесу незалежно від податкових наслідків його вибору. У випадку вертикально інтегрованого підприємства, що використовує відособлені підрозділи на кожному етапі виробничого процесу, податок з обороту буде значно вище, ніж у випадку, коли всі етапи виробничого процесу виконуються на одному підприємстві. Тому при умовах застосування податку з обороту підприємець буде змушений прийняти рішення по функціонуванню одного підприємства замість декількох відособлених, навіть якщо останнє рішень мало б сугубо виробничі переваги. Необхідність розширення податкової бази. Безумовно, якщо всі державні витрати розділити між 10 суб'єктами, то кожний з них буде сплачувати більше, ніж у тому випадку, коли такі витрати розділяться порівну між 20 суб'єктами. Якщо 20 осіб сплачують податки, навіть нижче тих, котрі сплачує кожне з 10 осіб, то сукупні податкові надходження все рівно можуть бути вище! Наприклад, однією з причин того, що в Україні нарахування на заробітну плату усе ще вище бажаного рівня, є те, що ці нарахування сплачують небагато людей. Останнє також є причиною незадовільного рівня податкових надходжень у бюджет. Можна запропонувати двояке рішення цієї проблеми. кількість: щоб почати цей процес, варто зменшити податковий тиск на існуючих платників податків, що досягається за рахунок розширення податкової бази. Розширення податкової бази здійснюється шляхом збільшення кількості платників податків і введення необхідної кількості податків у податковій системі. Так, податок на доходи фізичних осіб може збиратися не тільки з осіб, що працюють і одержують зарплату, але і з інвесторів, включаючи осіб, що здійснює інвестиції в різні категорії майна. За умови введення в податковій системі досить кількості взаємодоповнюючих податків загальне податкове навантаження розподіляється серед усіх цих податків, оскільки жоден податок не здатний забезпечити всі або велика частка надходжень у бюджет. Податок на доходи фізичних осіб повинні сплачувати також і особи, не оподатковувані податком на прибуток підприємств, а податок на додану вартість може стягуватися з визначених осіб, які не зобов'язані сплачувати податок на доходи фізичних осіб і податок на прибуток підприємств. Те ж саме можна сказати і про податок на нерухомість або акцизний збір. Тому всі ці податки будуть присутні в ефективній податковій системі. Податкова система повинна бути справедливою. Ніщо так не сприяє відходу від офіційної податкової системи, як відчуття несправедливого до вас ставлення. Така ситуація часто виникає тоді, коли податкові закони використовуються для досягнення інших цілей, ніж для забезпечення належних надходжень у бюджет. Прикладом цього може бути звільнення від оподатковування окремих підприємств визначеного сектора економіки. Наприклад, можна було б увести норму, при якій підприємства, де більш 30 відсотків інвестицій є іноземними, звільняються від сплати податку. У цьому випадку інші підприємства галузі будуть вважати, що звільненим підприємствам просто була надано конкурентна перевага. Це положення можна також яскраве продемонструвати на прикладі, зв'язаному з податком на доходи фізичних осіб.

Банки повинні виконувати властиві їм функції, а не збирати податки. Україні вкрай потрібна розвинута банківська система, створення якої може гальмуватися покладанням на банки функції збору податків. Податкова адміністрація повинна мати всі необхідні повноваження для забезпечення ефективного збору податків. Платники податків повинні мати право на оскарження рішення податкової адміністрації, що вони вважають помилковим. Податкова адміністрація повинна мати право накладати арешт на рахунок платника податків — боржника і стягнути з нього грошові кошти для погашення заборгованості, повідомивши платника податків про такі дії, направивши йому податкове попередження (яке платник податків може оскаржити через суд), якщо тільки немає основ вважати, що він негайно забере всі гроші зі свого рахунка. Податковій адміністрації необхідно володіти повною інформацією про платника податків, необхідною для забезпечення дотримання податкового законодавства, а платники податків повинні мати впевненість, що ця, інформація буде охоронятися як конфіденційна. Податкова адміністрація повинна мати право одержувати інформацію про платника податків безпосередньо від нього самого і від третіх осіб. При цьому платники податків і треті особи повинні бути упевнені, що органи, що мають право на одержання такої інформації, користуються цим правом тільки в зв'язку з податковою необхідністю. Незалежно від того, наскільки добре розроблені закони в складі податкової системи, система не буде працювати, якщо її адміністрування не буде чесним і справедливим. У цьому відношенні Державна податкова адміністрація України досягла значних успіхів за останні роки, однак, є ще над чим попрацювати. Державна податкова адміністрація України повинна бути абсолютно об'єктивною в справі інтерпретації і забезпечення дотримання податкового законодавства. Об'єктивне тлумачення закону, а не таке, котре забезпечує максимальну суму нарахованого податку, — от до чого варто прагнути, насамперед. Платники податків, що знаходяться в подібному положенні, повинні обкладатися податком однаково. У відношенні Державної податкової адміністрації України до окремих платників податків не повинне бути ніякої дискримінації. Варто продовжувати поліпшення системи утворення платників податків і зробити процедури оподатковування більш зручними для них. Чим більше платник податків знає про податки, що він повинний сплачувати, тим імовірніше, що він сплатить цілком і вчасно всю суму податку. Чим прозоріший буде система адміністрування податкового законодавства, тим більшою повагою вона буде користуватися. Як уже згадувалося, гарна податкова система - це нейтральна система, що не впливає на економічні, інвестиційні і комерційні рішення платників податків. Теж варто сказати і про дії податкової адміністрації стосовно чесного платника податків. Втручання в справи платника податків з боку податкової адміністрації повинне бути мінімальним. Податкова адміністрація повинна відноситися до платників податків з повагою і розраховувати на таке ж відношення до себе. Висновки У світі не існує ні однієї податкової системи, яка б відповідала усім вищенаведеним вимогам, яким повинна була б відповідати оптимальна податкова система.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Випускна робота на тему: Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах Виконавець: ІРПІНЬ 2000 План 1. Вступ 2. Система оподаткування та податкова політика в сучасних умовах: . Головна мета податкової системи повинна полягати в забезпеченні надходжень податків у бюджет . Податкова система повинна бути нейтральною . Необхідність розширення податкової бази . Податкова система не може бути дискримінаційною стосовно одних платників податків і надавати переваги іншим . Податкова система повинна бути прогресивною . Податкова система повинна сприяти інвестиціям, економічному розвитку, конкурентноздатності і працездатності . Податкова система в Україні повинна бути стабільною і прогресивною . Різні податкові закони повинні бути взаємопогодженими . Податкова система повинна бути по можливості більш простою і зрозумілою . Адміністрування податкової системи повинне бути справедливим і чесним 3. Висновок Література Вступ Протягом останніх років у сфері податкової реформи в Україні відбулося багато позитивних зрушень. Деякі з прийнятих Верховною Радою України законів, постанов Кабінету Міністрів України і нормативних актів Державної податкової адміністрації України з питань оподатковування сприяли створенню ефективної податкової системи в Україні. Наступним кроком у напрямку створення такої системи може стати прийняття ретельно розробленого Податкового кодексу. Зараз на розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Податкового кодексу, підготовлений урядом, разом із трьома іншими проектами кодексів, запропонованими депутатами Верховної Ради України. Коли Верховна Рада України буде визначатися з тим, над яким із запропонованих проектів Кодексу продовжувати роботу, то це необхідно робити в контексті подальшого проведення податкової реформи і розвитку ефективної податкової системи. Система оподаткування та податкова політика в сучасних умовах Головна мета податкової системи повинна полягати в забезпеченні надходжень податків у бюджет. Податкова система може мати значний вплив на діяльність і поводження платників податків. Унаслідок цього часто пропонують використовувати податкову систему для забезпечення визначеного бажаного поводження суб'єктів оподатковування, хоча така ціль не має нічого загального з забезпеченням надходжень у бюджет. Так, наприклад, якщо є бажання захистити від конкуренції вітчизняні підприємства окремого сектора економіки, то можна підвищити податки на підприємства — конкуренти або на продукцію таких підприємств. При цьому очікується (і в більшості випадків таке чекання виправдується). що введення більш високих податків на конкурентів і їхню продукцію примусить останніх установлювати такі ціни на власну продукцію, що буде вище ціна на продукцію місцевих підприємств, що захищаються за допомогою проведення податкової політики. Однак внаслідок такого підходу населення буде змушено купувати товари по більш високих цінах, чим це було б при умовах вільної конкуренції. При цьому різниця між цінами на товари при умовах “податкового захисту” і цінами, що мали би місце при вільній конкуренції, і є фактично новим податком, що змушено сплачувати населення для захисту від конкуренції місцевих виробників, Подібна практика є недоречною, оскільки при цьому податкова система використовується для досягнення цілей, зовсім її не властивих, і тому що при цьому “захищеним” місцевим галузям фактично надаються субсидії за рахунок громадян і без відома останніх.

Ми завжди обстоюмо незалежнсть укрансько полтики, яка керуться тльки укранською рацю, а не кокетуванням (безуспшним!) з стороннми силами. Стоть питання про основну лню укрансько полтики пд час минуло вйни, зокрема супроти Нмеччини. Вйна Нмеччини з ншими державами, доки вона не зачпала Украни, вимагала вд нас повно невтральности. Украна поневолена большевицькою Росю  в стан боротьби з нею за сво самобутн снування, за державну сувереннсть не мала н змоги, н рац будь-як втручатися в справу чужо вйни. Коли ж на перелом 19391940 р. з нмецького боку були виявлен намагання на захднх окранах  в Польщ втягти укранцв у вйну на заход й вербувати х до спецяльних вйськових частин, призначених на захднй фронт. Органзаця  все укранство поставилося до цього ршуче неAативно. Це пройшло немов непомтно, бо справа була неголосна, але нею було позначене важливе полтичне виршення. Коли ж Нмеччина пшла вйною проти Рос, нашого ворога, то Украна не могла прийняти неприхильне цього факту

РЕФЕРАТЫ:

Принцип налогообложения /Украина/

Впервые подобная ракета была испытана в СССР еще в 1957 году, в настоящее время на вооружения Ракетных Войск Стратегического Назначения состоят ракеты нескольких типов, базирующиеся на мобильных пусковых установках, в шахтных пусковых установках, на подводных лодках. В основе действия термоядерного оружия лежит использование термоядерной реакции с водородом или его соединениями. В этих реакциях, протекающих при сверхвысоких температурах и давлении, энергия выделяется за счет образования ядер гелия из ядер водорода, или из ядер водорода и лития. Для образования гелия используется, в основном, тяжелый водород – дейтерий, ядра которого имеют необычную структуру – один протон и один нейтрон. При нагревании дейтерия до температур в несколько десятков миллионов градусов его атому теряют свои электронные оболочки при первых же столкновениях с другими атомами. В результате этого среда оказывается состоящей лишь из протонов и движущихся независимо от них электронов. Скорость теплового движения частиц достигает таких величин, что ядра дейтерия могут сближаться и благодаря действию мощных ядерных сил соединяться друг с другом, образуя ядра гелия.

Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Франклин руководил экспедициями по изучению американского арктического побережья, которые, в частности, открыли один из крупнейших островов Канадского арктического архипелага — остров Виктория. В 1845 он на двух кораблях отправился в плавание по отысканию Северо-западного прохода, однако экспедиция пропала без вести. На ее поиски были снаряжены около 50 экспедиций, которые внесли большой вклад в исследование Канадской части Арктики. Остатки экспедиции Франклина были обнаружены более 10 лет спустя на острове Кинг-Уильям. В 1858-71 американские путешественники Й. Кейн, И. Хейс и Ч. Холл открыли бассейны рек Кейн и Холл и проникли в море Линкольна. В 1898-1902 норвежский исследователь О. Свердруп открыл западный берег острова Элсмир, группу островов, названную его именем. Ф. Нансен в 1888 совершил первый в истории лыжный переход через Гренландию, пройдя ее с востока на запад в ее южной части. Спустя четыре года американец Р. Пири на собаках пересек Гренландию в обратном направлении, вышел к ее северной оконечности, окончательно установив, что это остров.

Право Интеллектуальной собственности (Украина) (WinWord (на укр. языке))

Оценивая безработицу как социально-экономическое явление, нельзя однозначно утверждать: хорошо это или плохо. С точки зрения человека, оставшегося без работы, это может оказаться трагедией. Однако с точки зрения экономической динамики данное явление объективная необходимость. Другое дело, что государство должно “амортизировать” ее негативные последствия, а работники должны быть готовы к профессиональной и трудовой мобильности ради получения работы. Изменения безработицы в Восточной Европе за последние годы показаны на рисунке 1-1. Этот рисунок отражает несколько отличительных особенностей. Первая состоит в общем повышении уровня безработицы с 1990 г. Вторая выражается в неоднородности общей картины. В то время как большинство стран в нашей выборке демонстрируют уровень безработицы в пределах 10-15 процентов. Чешская Республика и Россия имеют гораздо более низкий уровень безработицы. Перечень вопросов, проистекающих из рисунка 1-1. очевиден. Почему уровни безработицы возросли и почему они так различаются? Является ли безработица застойной или она есть остановка на пути перехода с одной работы на другую работу? Будет ли уровень безработицы возрастать в дальнейшем, или она может поддерживаться на сложившемся уровне, наблюдаемом в большинстве стран? Какую политику воздействия на рынок труда следует выдвигать правительствам? Следует ли им держать курс на прекращение выплат пособий по безработице через шесть месяцев или же через год? Это некоторые из вопросов, которые рассматриваются в данной главе.

Система неналоговых платежей в Украине

Плоды реформы правительство пожало в начале XIX в., когда старые, уже не удовлетворявшие новым требованиям коллегии были заменены министерствами, в которых строго проводился принцип единоличного управления. В 1718 г. были закрыты все домовые церкви, кроме церквей, принадлежавших членам императорской фамилии, «ибо сие лишнее есть и от единой спеси деется, и духовному чину укорительное: ходили бы господа к церквам приходским и не стыдились бы быть братиею хотя и крестьян своих в обществе христианском», мотивирует эту меру задним числом Духовный Регламент. Таким образом, частный культ был запрещен, и вместо домашних духовников, своих холопов, прихожане должны были обращаться к приходским духовникам, служителям государственной церкви. Стремления правительства к уменьшению числа лиц духовного сословия идут в XVIII в. по двум направлениям. Первый, как будто рациональный, путь к разрешению проблемы заключался в установлении нормальных штатов приходского духовенства. Государственная церковь должна была прежде всего и главным образом исполнять те обязанности, которые на нее возлагало государство. Вопрос об идеологии был больным вопросом в XVIII в.

Система налогооблажения в России

Суммарная мощность (толщина) насыщенных нефтью пластов достигает в отдельных районах сотни метров. В большинстве нефтяные залежи снизу (по падению пластов) ограничиваются насыщенными породой породами, простирающимися иногда на сотни километров. По мере извлечения нефти в залежи проникает вода. Иногда нефть не только растворена, но залегает отдельно, занимая часть нефтяного пласта называемого в этом случае газовой шапкой. При эксплуатации нефтяного пласта в результате снижения давления и выделения газа из раствора в нефти, объем газовой шапки увеличивается. Вода, нефть и газ распределяются в залежи в соответствии с их плотностью, вода - в нижних, нефть - в промежуточных и газ в наиболее высоких зонах пласта. Однако, как в нефти, так и в газовой зонах пласта, сохраняется некоторое количество воды, колеблющееся от нескольких процентов до 50-60%. Это - так называемая связанная вода, удерживаемая в породе силами молекулярного притяжения и в движении нефти, обусловленном эксплуатацией залежи, не участвующая, между водяной и нефтяной частями пласта располагается переходная зона толщиной в несколько метров, в которой водонасыщенность постепенно снижается от 100% до минимума, соответствующего содержанию в нефтяной части пласта связанной воды.

Система налогооблажения в России

Чувство связи со всеми, все-прощающую христианскую любовь Андрей испытывает лишь тогда, когда он отрешается от жизни. Отказываясь от личного, Андрей перестает жить. И наоборот, едва лишь в нем пробуждается чувство личной любви к Наташе, втягивающее его в земную жизнь, как мгновенно исчезает у Андрея чувство связи со всеми. Быть частицей целого князь Андрей не может.   Совершенно иное происходит с душою Каратаева и Пьера. Отсутствие личного, индивидуального в Каратаеве направлено в сторону земли, а не неба, в сторону жизни, а не смерти. Каратаев живет в полном согласии со всем конкретным, индивидуальным, земным. Он не отрицает его, а полностью с ним сливается, он капля океана жизни, а не смерти. Индивидуальность исчезает в нем потому, что она входит в этот мир и тонет в нем. Это полное согласие с жизнью и вносит успокоение в душу Пьера.   Так уже в "Войне и мире" намечается критическое отношение Толстого к историческому христианству с его аскетизмом и отчужденностью от земной жизни, от плоти и крови повседневного человеческого бытия.

Система соціального захисту в Україні

Пред местом сидения новобрачных ставили стол, накрытый тремя скатертями, одна на другой; на них клали соль в солонице, калач или перепечу и сыр (творог). Над местом прибивали икону и, кроме того, в комнате, назначенной для торжества, ставили во всех четырех углах по одной иконе. В то же время жених в доме своих родителей собирался со всеми поезжанами. Убравшись в венчальный наряд, он ожидал, как ему подадут знать, когда ехать за невестою. В числе его гостей находился всегда священник, который должен был венчать. После того как в доме невесты все готово, и сама невеста одета, ей на голову возлагали венец- символ девичества, и вели с торжественностью в залу, где было устроено место для нее с женихом. Невесту сажали на место, а возле нее сажали какое-нибудь лицо, чаще всего брата или родственника, иногда мальчика. Все составлявшие чин невесты садились по своим местам, каждый по своему чину. Когда все занимали свои места, то, как отец, так и мать невесты действительные, так по недостатку их нареченные, посылали дружку к жениху. Приходя, он извещал, что время ему идти к невесте.

Система прийняття рішень в Україні

Гипергидратация свыше 10% - тоже самое. Второе место по чувствительности к изменению объема занимает внутрисосудистое пространство (до 25%). При потери свыше 25% разворачивается клиника шока. Менее чувствительно - интерстициальное пространство: объем жидкости может увеличиваться на 60%. Интерстициальное пространство - резерв внутрисосудистой жидкости. Эритроциты также участвуют в водном обмене: содержат 65% воды, при уменьшении внутрисосудистой жидкости эритроциты отдают свою воду, и наоборот: при гипергидратации - набухание эритроцитов. Обмен воды делится на внутренний и внешний. Внешний обмен: поступление и выделение из организма. Количество воды, необходимой для организма, определяется потерями: почечные, внепочечные (кожа, легкие, кишечник). Через почки шлаки выводятся с минимальным количеством воды - 500 мл (оптимальный диурез 1200-1600 мл - 20 мл/кг веса). Через легкие и кожу - перспирационные потери (неощутимые): 800-1000 мл/сутки (14,4 мл/кг веса). Половина - через кожу 7,7 мл/кг, половина - через легкие 7,7 мл/кг. Со стулом 1-2 мл/кг веса. Таким образом, суточная потребность воды у взрослого человека при оптимальном диурезе составляет 2 - 2,66 литра.

Кредитна система і проблеми її функціонування в Україні

Этот дефект возникает в результате того, что световые лучи различной длины волны фокусируются на разных расстояниях из линзы. - сферическая аберрация, проявляется (в зеркальных системах) в искажении формы наблюдаемого объекта. Это дефект изображения, создаваемого линзой или зеркалом, который вызывается тем, что лежащие на разных расстояниях от оптической оси участки линзы или зеркала при отражении или преломлении света имеют различное фокусное расстояние. Этот дефект присущ только сферическим поверхностям и отсутствует у параболоидов, хотя другой вид искажений ( кома ) характерен как для тех, так и для других. - кома, недостаток изображения в оптической системе, который проявляется в том, что изображение точки выглядит веерообразным. Кома заметна в тех частях изображения, которые отстоят от оптической оси, и усиливается с увеличением расстояния от нее. - астигматизм, возникает в том случае, когда объект расположен далеко от оптической оси и, изображение, например, точки может превратиться в линию или эллипс. - искривление поля, проявляющийся в том, что плоскость, в которой лежит изображение, кажется искривленной, а не ровной. - дисторсия, это дефект изображения, получающийся из-за непостоянства усиления по полю линзы.

Упрощенная система налогооблажения

О соображениях, приведших меня к столь неутешительному выводу, – и это несмотря на многочисленные восторженные отклики наших ведущих ученых в отношении эффективности подобного критерия, – мне и хотелось бы поведать далее. Пожалуй, наилучший способ поразмыслить о той или иной методологии – вне зависимости от того, верите ли вы в ее возможности или нет – это постараться задать себе, равно как и ее сторонникам, ряд щекотливых, но вполне доброжелательных вопросов, пусть даже и с налетом скепсиса, которые помогут до конца продумать логические последствия ее принципов. Вот лишь некоторые из них. Как быть с тем обстоятельством, что фактически в любой отрасли науки сосуществуют как открытые исследования, содержание которых доступно неопределенному количеству лиц, так и ограниченные по степени информационного доступа исследования с тем или иным грифом секретности? Наверное, ни для кого не секрет, что ученые, работающие даже по тематикам с грифом «для служебного пользования» (не говоря уже о засекреченных) если и цитируются вообще, то крайне незначительно по сравнению с учеными, работающими по открытым тематикам; более того, нередко в открытой печати невозможно найти даже сами фамилии таких исследователей. О С.П. Королеве, И.В. Курчатове и А.Д. Сахарове, имена которых золотыми буквами навсегда вписаны в историю российской и мировой науки, широкая научная общественность услышала лишь после того, как эти ученые либо сами фактически отошли от дел (Курчатов, Королев), либо были изгнаны властями из соответствующей «закрытой» отрасли науки и встали в открытую оппозицию им (Сахаров).

Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Однако инвестиционной политике Китая свойственны и существенные недостатки: значительная степень государственного вмешательства в предпринимательскую деятельность; увлечение всякого рода приоритетами; отсутствие конвертируемости национальной валюты; отсутствие права продажи земли. Еще од ной проблемой, связанной с неравномерным развитием экономики Китая, является сосредоточение иностранного капитала в первую очередь в прибрежных районах. В целях смягчения этой проблемы правительство рассчитывает направить инвестиции в более бедные внутренние районы. В любом случае достигнутое КНР в ходе реформ усиление позиций в мирохозяйственных связях (по мнению многих специалистов, возрождение Китая в качестве влиятельной мировой силы является главным событием десятилетия для мировой экономики) сделает КНР серьезным конкурентом на международных рынках, и его шансы потеснить многие страны достаточно велики. По мнению специалистов ООН, в XXI веке (к 2015-2020 гг.) Китай будет иметь самый большой в мире ВНП по стоимости. В это время объем экспорта будет также самым большим в мире.

Местное налогообложение в Украине

При всех вариантах потенциал, существующий в данной сфере, представляется воистину неподдающимся исчислению: радующая глаз необычная, живописная и загадочная природа, исключительно благоприятный климат, умеренно тёплая – по крайней мере, с ноября по апрель – погода, руины старинных крепостей, памятники древнего искусства, свидетельствующие о славном прошлом, о котором, к слову сказать, любит говорить султан Кабус, - всё это способно привлечь тысячи гостей из ближнего и дальнего зарубежья. К тому же, в их распоряжении немало отлично оборудованных, комфортабельнейших гостиниц. Что же касается таких отелей, как «Аль - Бустан», и «Хайят Редженси», то они могут выгодно поспорить с любыми аналогичными сооружениями, в какой бы точке земного шара они не находились. Но главное внимание в деле развития страны, бесспорно, должно уделяться, как неоднократно отмечал опять же султан Кабус, - человеческим ресурсам. В беседе с одним из западных журналистов он чуть ли буквально не повторил: “Кадры решают всё”. По плану последней пятилетки (1996 – 2000 года), было выделено 500 миллионов на нужды образования и здравоохранения.

Налогообложение операций с ценными бумагами (Украина)

Особ-сти коллектива: сплоченность, взаимопон-ие, защищенность, “чувство локтя”, причастность, взаимопомощь, взаимоответсв-ть, доброжелат-ть, бескорыстие. Ученич. коллектив =группа уч-ков, объед-я общей целью, деят-тью, орг-цией этой деят-ти, имеющая общие выборные органы и отлич-ся сплочен-ю, общей ответст-стью. Этапы создания кол-ва: 1) становление колл-ва (стадия первонач-го сплочения). От педагога исходят все требования. (став-ся цель) 2) созд.актива (саморегул-я, организ-я, инициатива от детей) 3) Созд. собств. кол-ва. Стадии развития коллектива: 1. Педагог организует деятельность детей. Подбирает актив класса – неформальные лидеры. 2. Актив класса принимает требования педагога и передаёт их коллективу. Требования вырабатывает педагог с ребятами. 3. Большая часть учащихся предъявляет требования к поведению коллектива и себя самого – стадия расцвета коллектива. 4. Личность сама предъявляет себе требования согласно требованиям коллектива. Признаком сформ-ти колл-ва: 1)ощущение собственного достоинства, вытекающих из представления о ценности своего колл-ва, гордости за него; 2)ощущение защищенности каждого члена; 3)активность; 6)привычка к сдержанности в эмоциях и словах.

Налогообложение прибыли предприятий в Украине, определение валовых доходов, валовых расходов и прибыли, которая подлежит налогообложению

Этим Аристотель определил предмет науки, названной им этикой. Ученик против учителя. Можно сказать, что в этике Аристотель, более чем в других частях своего философского учения (например, в "метафизике"), расходится с Платоном. Именно в "Никомаховой этике" содержится известное высказывание, которому по традиции придан характер поговорки: "Платон мне - друг, но истина дороже". Отделив идеальное от материального, Платон создал теорию самостоятельного существования мира идей и "блага самого по себе", которое рождает другие блага - почет, богатство и т. п. У Аристотеля же мы видим, что идеальное не существует и не может существовать помимо материального, т. е. блага как такового не существует, а оно определяется разными категориями: качеством, количеством, соотношением и т. п. Аристотель отмечает, что нет науки о благе как таковом, но имеются различные науки, изучающие блага в той или иной сфере жизни. если речь идет о войне, то благо определяется стратегией, если о болезни - врачеванием. Аристотель, как и Платон усматривает высшее благо не в чувственных удовольствиях и материальных благах, а в духовном удовлетворении, в том душевном состоянии, которое возникает от чувства исполненного долга, осуществления человеком своего назначения.

Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Сотрудники Астрономического института в Кембридже ( Великобритания ) И.Стивенс, М.Рис и Ф.Подсядловский пришли к следующему выводу: пульсар PSR 1257 12 разрушил своего компаньона, а две планеты возникли в результате этого процесса. Ученые разработали модель, где исчезнувший компаньон - обычная звезда, сходная с нашим Солнцем, но вдвое менее массивная.Он обращался вокруг пульсара со скоростью 1 оборот в сутки. Часть массы этой звезды обрушилась на пульсар, уменьшив его период обращения всего на несколько миллисекунд. При токам быстром вращении пульсар превратился в мощный источник излучения, причем внешние слои звезды начали бурно расширяться и покидать звезду. Еще в 1988 году астрономы обсерватории Арисибо открыли пульсар ( он получил прозвище "Черная вдова" ), который также "поедает" своего компаньона. Теряя один внешний слой за другим, звезда постепенно уменьшается в массе. Силы тяготения ее ослабевают, пока, наконец, звезда не разорвется на части за какие-нибудь несколько часов. Ее вещество распределяется по орбите и образует вокруг пульсара узкое газовое кольцо.

Схема системы налогообложения

Катран – некрупная акула, имеющая обычно длину около одного метра и достигающая иногда двух метров при массе около 14 кг. Продолжительность жизни – до 25 лет. Эта акула ведет стайный образ жизни в прибрежных водах и держится обычно в придонных слоях – до глубины 180 – 200 метров, но встречается и у поверхности моря. В открытом океане колючая акула не встречается, однако отдельные особи, возможно, отходят далеко от берегов. Известен случай, когда колючая акула, помеченная у берегов Калифорнии, была поймана вновь в водах Японии через 7 лет после выпуска (возможно, правда, что она совершила этот путь вдоль береговой линии). Колючая акула принадлежит к числу бентоядно-хищных рыб. Ее пищу составляют различные рыбы (сельдь, сардины, треска и другие), ракообразные (крабы, креветки), головоногие моллюски (осьминоги, кальмары), черви и другие донные животные. Вслед за перемещением кормовых рыб колючая акула в некоторых районах предпринимает значительные миграции, например у атлантических берегов США и в восточной части Японского моря.

Система неналоговых платежей и сборов в Украине

Если же победит мировая революция - тем лучше. В основе мировоззрения И.В. Сталина был прагматизм государственника-россиянина с принципом: «На Маркса надейся, но сам не плошай!». Возможно так же, что он уже в то время был осведомлен о планах ТНК и о роли сионизма, масонства, как троянских коней ТНК. В 1927 году И.В. Сталин спор со своим главным оппонентом Л. Троцким отдал на суд партии. Из 730 тысяч коммунистов, голосовавших за направление дальнейших действий партии, лишь 4 тысячи человек проголосовали за линию Троцкого, 2.6 тысячи человек - воздержались. Все остальные поддержали И.В. Сталина. Однако, оппозиция не подчинилась воле партии. Сталин же считал, что результаты дискуссии дают ему основание без колебаний расправиться с теми, кто уклонялся от службы СССР. Его группировка перешла к искоренению, истреблению «пятой колонны», ставленников - сторонников ТНК и всех примкнувших к ним и к укреплению государственности в противовес большевистскому интернационализму и космополитизму. Все действия группировки И.В. Сталина осуществлялись на фоне его вывода из оценки обстановки о том, что необходимо догнать Запад за 10 лет, иначе «нас сомнут». Рубеж (1934 г.), когда сменилась господствующая группировка, следует считать выявленным в среднем.

Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

В 1916 году Арсеньев посетил Манчжурию. Там, в Харбине, по приглашению Русского общества ориенталистов он выступил с рядом докладов о своих исследования. После февральской революции В.К. Арсеньев, как хорошо знавший нужды коренного населения Дальнего Востока, назначается комиссаром по инородческим делам в Приамурском крае. Одновременно он продолжает исследовательскую работу и с июня 1917 года по февраль 1918 года совершает экспедицию в бассейн среднего течения Амура для обследования бассейна р. Тунгуски. Экспедиция получила название «Олгон-Горинская» (или «Кур-Олгонская»), т.к. за ее время путешественником были обследованы реки (кроме Тунгуски) Олгон, Горин и Кур, кроме них еще реки Ин, Урми, Уркана, Амгунь, оз. Болонь-Оджал и хребты Ян-де Янге и Быгин-Быгинен. В 1918 году Арсеньев отправляется на Камчатку с целью исследования условий хозяйственного освоения долины р. Камчатки. На моторном катере ему удалось подняться до верховьев реки, где появление самодвижущейся лодки, идущей против течения, произвело на камчадалов сильное впечатление.

Упрощенная система налогообложения

Транснациональные корпорации США в мировой экономике. Важнейшим компонентом и одновременно основным экономическим меха­низмом общих процессов глобализации является транснационализация, которая обеспечивает согласованное функционирование мировой экономики в глобальном мас­штабе. Именно через транснациональные корпорации (ТНК) и связанные с ними транснациональные банки (ТНБ) сегодня протекают главные финансо­вые и товарные потоки. ТНК сегодня - это примерно 60 тыс., основных компаний и более 500 тыс. их зарубежных филиалов и зависимых компаний по всему миру1. ТНК оказывают все большее влияние на систему м/д. экономических отношений и мировую экономику в целом. На эти компании приходится до половины мирового промышленного производства, более 60% внешней торговли, а также примерно 4/5 патентов и лицензий на новую технику, передовые технологии и ноу-хау. Безусловно, ведущую роль в современном экономическом мире, уже, во многом ставшем и другим. Список используемой литературы: World I ves me Repor 1999. – ew York – Ge eva: U C AD. – 2000.  U C AD. World I ves me Repor 2001: Promo i g Li kages, U i ed a io s, ew York a d Ge eva, 2001, p. 101. Даниелов А.Р. // США Канада, 2000, №2, С86 Дейкин А.И. // США, 1998, №5, С.3 Дейкин А.И. // США Канада, 2000, №1, С16 Мировая экономика.

Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

Главные порты на реке Янцзы – Шанхай, Нанкин, Ухань, Чунцин. Среди водных путей особое место занимает древний Великий канал, который тянется почти на 2000 км от Пекина до Хуанчжоу. Исключительное значение имеет автомобильный транспорт, особенно в отдаленных районах, где нет других видов транспорта, в прибрежных районах. Низкое качество дорог осложняет перевозки. В то же время в приморских районах сооружены магистрали международного класса, обеспечивающие реализацию политики «открытых дверей». Парк автомобилей более 12 млн. ед. (1999), однако не хватает большегрузных и специализированных машин. Большое значение придается авиационному транспорту. Функционирует около 700 внутренних авиалиний и 85 международных (1999). Трубопроводный транспорт представлен главным образом нефтепроводами: Дацин – Циньхуандао – Пекин, Шэнли – Циндао, Шэнли – Нанкин. Сохраняется важная роль традиционных видов транспорта: гужевого, вьючного, велосипедного. Подводя итог этой главы отметим, что развитая сеть транспортных узлов расположена на востоке страны, в местах высокой концентрации промышленности, а также в крупных городах.

Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

Кроме того, в первый период цехи служили своеобразным видом организованной взаимопомощи мастеров, особенно поддержки членам цеха, попавшим в трудное положение. Цехи тщательно охраняли исключительное право своих членов на занятие данным видом ремесла Как ассоциация, подобная феодальной, цех управлял не только рабочим, но и внерабочим временем, а также сознанием ремесленников: общецеховые церковь, касса взаимопомощи, отряд в военном ополчении города, суд и кодекс поведения, даже место жительства и погребения (во многих европейских городах можно найти улицы Хлебные, Мясницкие, Ножевые и пр. – здесь селились ремесленники определённых цехов). Таким образом, сохранялся мелкий характер производства. До определённого времени цеховая организация защищала монополию городских ремесленников, создавала благоприятные условия для развития производительных сил, способствовала специализации, квалификации простого товарного городского производства. В её рамках расширялся ассортимент и качество выпускаемых товаров, совершенствовались навыки ремесленного труда. Однако в дальнейшем всё более проявлялась отрицательная сторона цехов.

Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Псков - город творцов, своеобразный музей под открытым небом. Город-воин, город-защитник Северо-Западных рубежей России, на протяжении всей истории отличался своей независимостью и уникальностью. Именно здесь, на псковском вече, появились первые ростки демократии. Уже в средние века Псков был важным русским и европейским центром торговли. Славится он по всей России и за ее пределами своими изумительными памятниками истории и архитектуры. Мировую известность имеет псковская школа зодчества и иконописи.  История Пскова тесно переплетается с историей великой и могучей Руси. Незабываемый вклад внесла псковская земля в культуру своей страны. Любит Россия- Матушка сына своего И имя ему – Псков. Список литературы 1.Соповьев С.М. История России с древнейших времен, т.I, M., 1960 2.Ключевский В.О. Курс русской истории, т.1, М., "Мысль", 1987 3."Археология и история Пскова и Псковской земли". Тезисы докладов   научно-практической конференции. Псков, 1987 4.Карамзин Н.М. "История государства Российского", М., "Книга", 1989 5.Спегальский Ю.П. Псков. Л., "Искусство", 1978

Банковская система /Украина/

Помимо этих категорий разрешалось поступать на службу детям приказных служителей, не имевших чина, а также детям придворных служителей, почтальонов и других низших почтовых служителей, мастеров и подмастерьев фабрик и заводов, «но с тем ограничением, что первые могут быть определены только на места Придворного ведомства, дети почтовых служителей - по Почтовому ведомству, а последние по ведомству Кабинета и Департамента уделов». Все остальные категории населения, как указывалось в пункте 5 «Устава о службе гражданской», не могут поступать на службу. Однако в следующем пункте говорилось: «Запрещение, в статье 5 поставленное, остается без действия, и лица, в оном означенные, получают право вступать в гражданскую службу: 1) когда кто из них по месту воспитания своего приобретет право на классный чин или вообще окончит курс учения в таком заведении, из которого на основании сего устава дозволено принимать в службу независимо от рода и знания; 2) когда кто приобретет порядком, для сего узаконенным, ученую или академическую степень».

Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения

Обычай поминовения был и во времена язычества, и потому к нему примешивались и посторонние обряды, не одобряемые церковью. Так преподобный Феодосии запрещает ставить по усопшем обеды и ужины, класть на кутью яйца и ставить воду; вероятно, яйца и вода были какими-нибудь символами древнего языческого поминовения. Заключение. Исторический путь России в XX веке уникален. Политическая судьба ее беспримерна. Мы еще только-только начинаем осознавать — что же произошло за минувшие десятилетия с нашим народом. В честном осмыслении нашего пути нуждается весь мир. Без этого он не сможет развиваться дальше. А история России? История России состоялась, как состоялись судьбы миллионов ее сограждан, прошедших горнило тяжелейших за всю ее тысячелетнюю историю испытаний и оставшихся людьми, сохранивших великий дар человечности. Сможем ли мы передать его дальше? Вероятно, только в том случае, если осознаем утраченные ценности жизненно необходимыми в будущем. Список литературы. Бердинских В.А. «Крестьянская цивилизация в России», Москва, Аграф, 2001 г.Забылин М. «Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия», Москва, Рипол классик, 1997 г.

Украина в системе международных отношений

В основе лирики лежит преимущественно культовая и обрядовая фольклорная песня. За каждым видом лирики, как и за всяким жанром греческой поэзии, был закреплен определенный стихотворный размер; только мелические поэты могли пользоваться различными размерами даже внутри одного стиха. Рассмотрим подробнее каждый из лирических жанров. Для элегии, развившейся согласно античной традиции из обрядовой заплачки, причитания, характерен определенный размер – элегический дистих (чередование древнегреческих стихотворных размеров гексаметра и пентаметра). Вот как он звучит на русском языке: Между дурными людьми никогда не ищи себе друга. Гавань плохая они. Мимо свой путь направляй. (Феогнид; перевод В.В. Вересаева) Элегия – это, как правило, стихотворение наставительного содержания, не имевшее в Греции обязательного скорбного характера. Элегия может содержать в себе просто размышление на самые разнообразные темы: нам известны военные, политические и любовные элегии. Как и все другие виды лирики Древней Греции, элегии большинства поэтов того времени сохранились в незначительных фрагментах.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.