Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

Нонконформісти 60- хтакож пішли «проти течії», порушивши уставлені канони запліснявілої соцреалістичної доктрини, віднайшовши нові, свіжі форми поетичного вираження думки. На боці молодих завжди була готовність до творчого ризику, молодечій ентузіазм, навіть деяка зухвалість. Активність їх ідейно- стильових пошуків говорить про прагнення розширити розмиті обрії поетичного мислення, сягнути життєвих сфер, що особливо бентежили душу, вивільнились від впливу попередників. Вони відстоювали своє право на правду, свободу творчості, протистояли зловживанню ідеологією. Сукупність наведених факторів і є поясненням надзвичайної популярності поетичного слова в 20-і і 60-і роки. Важливою особливістю перших років після громадянської війни було значне посилення інтересу до поезії. Як тільки змовкли гармати, музи заявили про себе з відновленою силою. Виступи поетів збирали великі аудиторії. У свій час надзвичайно популярними були вечори «Гарту» і «Плугу». Ця захопленість поширювалась як на читачів, так і на митців, як на інтелігенцію, так і на маловчених селян. Вірші постійно друкуються на сторінках масових революційних видань. Статистика тих таки «Гарту» і «Плугу» нараховувала понад 15 тисяч самих тільки літературних гуртків. А скільки ще було незареєстрованих офіційно «українців з рукописами в кишенях» (Ю.Липа) можна тільки здогадуватись. Аналогічною була ситуація в 60-і рр. Поезія панувала повсюдно: на сторінках радянської («Літературна Україна», «Дніпро», «Вітчизна») та зарубіжної (чеські журнали «Дукля», «Дружно вперед», «Народний календар»; польський «Український календар», німецький часопис «Сучасність») періодики; на сценах концертних і театральних залів і в студентських аудиторіях; під час творчих зустрічей з робітниками в заводських і фабричних корпусах; на літературних вечорах в Клубі творчої молоді та численних регіональних клубах такого типу і т.д. Але й цих завоювань їй було замало: поезія поширюється у сферу самвидаву, панує на неофіційних літературних вечірках, квартирних зібраннях молоді, спраглої за живим, правдивим словом. Вечори молодої поезії проходили в атмосфері повного ажіотажу. Як свідчить Г.Касьянов величезний резонанс викликав вечір пам’яті В. Симоненка в Києвському медінституті, вечір сучасної поезії на заводі верстатів-автоматів у Києві, вечір в Київському парку культури і відпочинку, присвячений творчості Лесі Українки. Трибуною шістдесятників були також деякі радіо і телепередачі. Як писав Ю. Ковадів «такого широкого кола шанувальників поетичного слова поезія не мала ще з 20-х років». Особливим у досліджувані десятиліття став вимір особистості, яка відчула свою причетність до руху історії. У 60-і, може вперше після тривалої сталінської «зими», людина перестала бути гвинтиком суспільного механізму; відчула свою неповторність і навіть велич особливо гостро в роки національного підйому. У 20-і, після численних обмежень царського уряду розвиткові української культури, довгожданим ковтком свіжого повітря здавалась більшовицька політика українізації. Як писав І. Кошелівець, здобуток мистецького ренесансу 20-х полягає не лише у створенні багатьох талановитих творів, а й у «витворенні окремого типу творчої людини доби ренесансу, яка увійшла в конфлікт з тоталітарним режимом, хоч проти нього не виступала, а навпаки, старалась стояти осторонь політики. Цій людині. був властивий індивідуалізм, незалежність думання.

Тематично-стильова спорідненість поезії 20-х і 60-х років – явище закономірне, хоча б тому, що шістдесятники виявляли особливу зацікавленість творами Розтріляного Відродження. Надзвичайним був інтерес до творчості Є. Плужника, М. Зерова, М. Хвильового, М. Куліша, П. Филиповича, Т. Осьмачки. У 60-і лише частина з них були реабілітовані. Заборонені твори 20-х рр. ставали для поетів «хрущовської відлиги» відкриттям невідоиої літературної галактики, що мало не менше значення, ніж відкриття в астрономії. Осмислення досвіду попередників давало можливість маштабніше відчути історичний рух, винести у нього уроки і зрозуміти його закономірності. Як не дивно, але шістдесятники знову поринули у проблеми, які були актуальними в 20-і рр. Це і звернення до фольклору, до відродження культурних традицій, мови, історичної пам’яті народу. Цілюще джерело літератури Розстріляного Відродження наснажувало коріння поетичного дерева митців 60-х рр. і про це є чимало прямих свідчень їх самих. Зі спогадів В. Шевчука дізнаємось, що вони добре знали літературу 20-х, хоч не через перевидання, а завдяки старим книгам. Дехто вдавався і до наслідування, як наприклад І. Калинець, що перебував під значним впливом Б.-І. Антонича. Як образно висловився Л. Танюк, за творами й виступами І. Світличного «виразно прослідковується шлейф 20-х і 30-х років». На тлі загальної картини українського літературного процесу ХХ ст і перехрещень на ній ідейно-тематичних особливостей двох віддалених періодів спостерігаємо також зрілі зв’язки між творчістю окремих представників цих періодів. «Якби І. Світличний був людиною не післявоєнних, а передвоєнних (двадцятих – тридцятих) років, то неодмінно був би серед плеяди неокласиків. Висока душевна культура, доброта, інтелект, деякі споріднені риси жанру і стилю ставлять його в рівень з Миколою Зеровим», -- писав М. Косів. Багато спільного на рівні світовідчування є у В. Симоненка і О.Влизька. В першу чергу, це радість буття, що властива молодим, сповненим всеперемагаючого оптимізму, віри і любові до світу: У Влизька: Вогню, вогню! -- Надлюдської любови! Хай кров кипить у грудях молодих! Беру тебе, о світе мій терновий, В обійми сонячні! В любов мою, Мов на вогонь кладу! У Симоненка: Світ який – мереживо казкове! Світ який – ні краю, ні кінця! Зорі й трави, мрево світанкове, Магія коханного лиця. Світе мій, гучний, мільйоноокий - - - - - - - - - - - - Дай мені свій простір і неспокій Сонцем душу жадібну налий! «Гей ти серце, -- соняшно гаряче, Гей ти, серце, -- сонцем золоте! Від колиски невгамовна вдача Оселилась з нами і росте!» Ці рядки О. Влизька є немов логічним продовженням Симоненківських: Скільки б не судилося страждати Все одно благословлю завжди День, коли мене родила мати Для життя, для щастя, для біди Ренесанс, у найширшому його розумінні, починається тоді, коли на шляху боротьби із консерватизмом, закостенілістю, мертвотністю формального реалізму, творча думка набуває нових методів для вироблення свого світогляду, для створення свого неповторного мікросвіту, позначеного новим розумінням людини, Бога і космосу. Митці періоду Ренесансу – це люди особливої породи, що живуть у незвичайний час. Вони не просто є атрибутом певного історичного проміжку. Вони самі є творцями його, позначеного єдністю світовідчування, цільністю внутрішнього світу.

Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь. Лощинська Н.В.В історії розвитку вітчизняної літератури бували такі періоди, коли поет ставав центральною постаттю в суспільстві. Як правило, вони збігались із епохальними суспільно-політичними подіями, докорінними змінами на різних рівнях життя. Поети наділені здатністю реагувати на них раніше від інших сучасників: від політиків, економістів, істориків і т. ін., навіть раніше своїх творчих побратимів-прозаїків і драматургів. Літературну карту ХХ ст. В україні визначили два покоління письменників, відокремлені значним часовим проміжком, що, проте, не завадило їм перебувати «на відстані серця» (Л. Костенко) одне від одного. Це – «двадцятники» і шістдесятники. «Поняття «покоління» -- конкретно-історичне й безумовно необхідне для усвідомлення соціально-художніх зрушень у мистецтві. Однак було б спрощенням вважати, що лише одне покоління, навіть таке небуденне і яскраве, як шестидесятники, може виступати носієм новаторства і цим відрізнятись від інших», -- так вважає Ю. Ковалів і не погодитись з цим немає підстав. Поезія 60-х змогла досягнути значних успіхів і впевнено знайти шлях виходу після кількох десятиліть застою завдяки надійному фундаменту, закладеному поколінням поетів 20-х рр. Адже література 40-50рр. Перебувала у справді загрозливому мертвотному стані, що засвідчила хоч би антологія «Українська радянська поезія» (1951р), де пісні про Леніна, Сталіна, партію, комсомол складають основу. «Із усіх 474 віршів, вміщених в антологію, тільки 14 можна зарахувати до лірики». Якщо прогрес людства є рух по спіралі, то 60-і в літературі були її наступним витком після 20-х. Надто багато спільних рис об’єднує ці розрізнені відрізки шляху української літератури. Друге десятиліття ХХ ст – було часом плідної творчості цілого сузір’я поетів першої величини. Ще працювати корифеї: І.Франко, Л. Українка, В. Самійленко, М.Вороний. До них приєднуються поступово молодші – М. Філянський, М. Чернівський, А. Кримський, пізніше – М. Рильський, П. Тичина, М. Семенко. Після громадянської війни входять в літературу В.Сосюра, Д. Фальківський, М. Йогансен, і т.д. У 60-і рр. живими класиками вважались ті що в 20-і були початківцями- В.Сосюра, М.Бажан, В. Мисик,М.Рильський. З’єднуючою ланкою між 50-ми і 60- ми була творчість Д.Павличка і Л.Костенко, у 60-і прийшли цілі «косяки талантів» (Л.Костенко), серед них : І.Драч, М.Вінграновський, Б.Олійник, І.Світличний, В.Симоненко та багато інших. Наведені приклади такого співіснування в часі численної плеяди поетів «хороших і різних»- явища в літературі неординарні і в кожному випадку щасливі. За існуючою на сьогодні в літературознавстві шкалою виміру можемо характеризувати їх ще одним поняттям - ренесансні. Однак і в період 20-х і в 60-і рр. стосунки між представниками молодших і старших неформальних угруповань митців не варто спрощувати: вони були далеко не однозначними. Ставлення до старших братів по перу набувало іноді гостро критичних форм. Пояснювалось це різними причинами: для «двадцятників» поезія кінця XIX ст.

Володимир зібрав їх до купи й оддав синові свойому Борисові, що сидів у Володимирі. Десь коло року 1052 - Галичину відділено від Волині і оддано Ростиславові Володимировичеві. Але й пізніш Галичину не раз князі прилучають знову до Волині, аж поки на князівському з'їзді у Любчу (1097) не забрали Галичину Ростиславичі, що й не випускали її з рук більш 100 літ, до кінця XII в., коли скінчився їхний рід. Волинь тоді перейшла до рук Давида Ігоревича, але її незабаром знову забрали київські князі, і аж за Ярослава Святополковича (в половині XII в.) Волинь одірвалася од Київа й живе своїм осібним життям. Разом з тим вона ділиться на дві части: на Володимирське князівство (родини Мстислава) і Луцьке князівство (родини брата його Ярослава). З другого боку, тоді ж прилучено до Володимирського столу Берестейську землю, а при кінці XII в. до Луцької волости - Погорину (на границі Волині й Київщини). Володимирську волость Мстислав поділив між своїми синами на четверо: старший син Роман дістав Володимир, другий, Всеволод - Белз, третий Святослав - Червень, четвертий, Володимир - Берестя

РЕФЕРАТЫ:

Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

Такой подход обеспечит возможность раннего распознавания заболевания и раннего его лечения. Нормальная и патологическая физиология. В норме между листками париетальной и висцеральной плевры имеется 1-2 мл жидкости, что позволяет висцеральной плевре скользить вдоль париетальной во время дыхательных движений. Кроме того, такое небольшое количество жидкости осуществляет силу сцепления двух поверхностей. В норме в париетальной плевре больше лимфатических сосудов, в висцеральной - больше кровеносных. Диаметр кровеносных капилляров в висцеральной плевре больше диаметра капилляров париетальной плевры. Движение жидкости в париетальной плевре осуществляется в соответствии закона транскапиллярного обмена Старлинга. Суть этого закона заключается в том, что движение жидкости осуществляется в силу разности абсолютного градиента гидростатического и онкотического давления. В соответствии с этим законом в норме плевральная жидкость из париетальной плевры направляется в плевральную полость, откуда адсорбируется висцеральной плеврой.

Особливості організації реклами в Internet

Поэмы "Заблудившаяся жизнь" и "Бедняк"— вехи развития жанра. Роман "Камар-Сулу" (1914)— страстный протест против беззакония и произвола, в защиту женщин — еще одно свидетельство разностороннего таланта молодого Султанмахмута. Написанные с присущей ему социальной заостренностью, ярко и вдохновенно, когда все симпатии на стороне молодых людей, роман вводит нас в мир сильных, чистых чувств. Нас покоряет непосредственность и открытость юных героев, мы проникаемся неприязнью к жестоким, грубым людям, топчущим светлое, доброе. Умной, красивой Камар, казалось бы, уготована достойная жизнь. Но она ввергнута в пучину страданий, смерть настигает ее совсем юной. Султанмахмут подробно, с состраданием описывает судьбу своей героини, он восхищается ею, ее внешней и внутренней красотой, цельностью и глубиной ее чувств, ему невыразимо тяжело видеть психологический надлом Камар. Так и кажется, что в этом прекрасном образе юной страдалицы отзывается боль самого юноши-автора. Резко отрицательно, сатирически-гротескно воссоздается мир хищников — Нурума и Оспана.

Міжнародні фінансові організації та їх роль

Отсюда — непонимание многими работниками отрасли коренного различия между общеупотребительным названием вещества (научным, химическим, МНН) и торговым (фирменным, брэндом) конкретного продукта. Представляется очевидным, что каждый дженерик должен иметь свое собственное торговое название. Чтобы еще раз подчеркнуть различие между веществами и продуктами, а также между торговыми и общедоступными названиями, отметим, что брэнды не присваиваются веществам (субстанциям). В противном случае аналоги (синонимы), копирующие один и тот же оригинальный брэнд, нельзя будет различать на рынке, поскольку все они содержат одно и то же действующее вещество (одно МНН) в одинаковой лекформе. Исходя из этого, в нормальной регуляторной системе фармацевтического сектора торговое название служит отправной точкой процедуры регистрации лекарственных продуктов. Важнейшие данные унифицированного в рамках Евросоюза формата заявки на разрешение выпустить в продажу новый продукт выглядят следующим образом1: 1. Produc (i ve ed) ame: 2. S re g h(s): 3. Pharmaceu ical form: 4.

Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

Если Вы страдаете аллергией на лекарственные средства, обязательно сообщите об этом врачу! Внимание! Убедительно не рекомендую заниматься самолечением, так как последствия могут быть очень тяжелыми. Возможна ли профилактика (профилактическое лечение) венерической лимфогранулемы? В течение инкубационного периода (около 10 сут после заражения) возможна профилактика (профилактическое лечение) венерической лимфогранулемы, которая предотвратит развитие заболевания. Профилактика с помощью хлоргексидина (Гибитан, Мирамистин) - очень ненадежный метод. Он не дает никаких гарантий. Ваши половые партнеры Если Вы вылечитесь, а Ваш половой партнер - нет, Вы легко можете заразиться повторно. Очень важно сообщить своим половым партнерам о заболевании, даже если их ничего не беспокоит, и убедить их пройти обследование и лечение. Ведь бессимптомное течение не снижает риска развития осложнений. Список литературы

Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

Соответственно, те болезни, в борьбе с которыми разработаны вакцины, относятся к управляемым средствами иммунопрофилактики. К таким инфекциям относят ряд аэрозольных антропонозов (корь, дифтерия, коклюш, эпидемический паротит и др.). К инфекциям, управляемым санитарно- гигиеническими мероприятиями, относят антропонозы с фекально-оральным механизмом передачи (шигеллезы, брюшной тиф, вирусные гепатиты А и Е и др.). Однако при полиомиелите устойчивое снижение заболеваемости стало возможным лишь после разработки и широкого использования живой вакцины. Профилактика заболеваемости людей эдонозами домашних животных обеспечивается санитарно-ветеринарными мероприятиями и прививками, а природно-очаговыми инфекциями - режимно-ограничительными и прививочными мероприятиями. Удельный вес отдельных мероприятий различен и зависит не только от характера инфекции, но и от той санитарно-эпидемиологической ситуации, в которой их проводят. Система регистрации инфекционных больных, принятая в нашей стране, обеспечивает: 1) своевременную осведомленность санитарно-эпидемиологических учреждений и органов здравоохранения о выявлении случаев инфекционных заболеваний в целях принятия всех необходимых мер для предотвращения их распространения или возникновения эпидемических вспышек; 2) правильный учет инфекционных заболеваний; 3) возможность проведения оперативного и ретроспективного эпидемиологического анализа.

Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

В качестве примера могу привести звезду U1275 14056848 в созвездии Лебедя, которая имеет блеск 12.3m в красных (на моих ПЗС-снимках она выглядит еще ярче) и только 17.3m в синих лучах. К счастью, нет никакой необходимости даже пытаться приобрести этот гигантский каталог. Информация о всех его объектах доступна с компьютера Европейского космического агентства, и вам остается только обратиться к помощи поставщиков услуг сети Интернет в вашем регионе. Список литературы

Мікропроцесорна система та її функціонування

Больше всего на свете чёрные гномы ненавидят полукровок, добровольно или подчинившись обстоятельствам вышедших из племени: “Я не чистокровный гном, во мне есть и человеческая кровь. Многие гномы спаслись в битвах и выжили, обрили бороды, одели ботинки с высокими каблуками и стали изображать из себя людей. Они смешались с тельмаринцами (нарнийскими мусульманами. — О.Л.). Я один из таких, только наполовину гном, и если кто-нибудь из моих родичей, настоящих гномов, ещё жив где-то в лесах, он, без сомнения, сочтёт меня предателем и будет презирать” (II, 38). “— Фу, — фыркнул Никабрик, — гном-изменник. Ни то, ни сё, серединка на половинку. Вонзить мой меч ему в горло?” (II, 61). Однако именно гном-полукровка Корнелиус предстаёт у Льюиса одним из наиболее последовательных приверженцев Аслана. Ещё один отступник от общих правил в сказке Льюиса — гном Поггин. “Мне только сейчас удалось сбежать от остальных. Я с вами, государь, я на стороне Аслана” (II, 493). Большинство других гномов, после наступившего в финале «Хроник Нарнии» закономерного апокалипсиса, согласно К.С.Льюису, добровольно принимают на свои плечи кромешный ад, ад духовной слепоты в неумении разглядеть подлинный лик Бога. “— Здесь нет темноты, она только в твоём воображении, глупец! — вскричал Тириан. — Выйди же из неё! — И, нагнувшись, он схватил Диггла за пояс и капюшон и вытащил из круга гномов.

Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

Борьба Лагаша с соседними городами имела своей целью максимальное объединение областей вокруг одного центра. Основы экономического и политического могущества Лагаша были заложены при Ур-нанше, которого можно считать основателем первой исторической династии Лагаша. Внешним выражением расцвета Лагаша была широкая строительная деятельность, начатая Ур-нанше. На одном рельефе, сохранившемся от этого времени, изображён сам царь, который своим участием как бы освящает работы по торжественной закладке храма. Царь сам несёт на голове корзину с кирпичами. В торжественной церемонии за ним следуют его дети, чиновники и слуги. В своих надписях Ур-нанше описывает постройку храма, сооружение каналов и дары святилищам. Лагаш достиг наивысшего могущества при царе Эаннатуме, который вёл упорные войны с соседними городами и подчинил своей власти обширные территории. Эаннатум не только освобождает Лагаш от господства Киша, но даже присоединяет к нему это аккадское государство. Затем он покоряет Ур, положив этим конец независимому правлению царей I династии Ура.

Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

Сутки на Марсе почти такие же как на Земле – 24 часа 37 минут. Плоскость экватора наклонена к плоскости орбиты планеты под углом 25°, благодаря чему здесь происходит регулярная смена времен года, похожая на земную. Две трети поверхности Марса занимают светлые области, получившие в прошлом название материков, около одной трети – тёмные участки, названные морями. Вблизи полюсов осенью образуются белые пятна – полярные шапки, исчезающие в начале лета. Температура на экваторе планеты колеблется от 30°С в полдень до -80°С в полночь. Вблизи полюсов она достигает -143°С. Установлено, что давление у поверхности Марса в среднем в 160 раз меньше, чем давление на уровне моря для земли. Атмосфера планеты в основном состоит из углекислого газа – 95%, а также 2,7% азота и пр. Основная составляющая почвы Марса – кремнезём, содержащий примесь (до 10%) гетитов – гидратов окислов железа. Именно они придают планете красноватый оттенок. Поверхность Марса во многих отношениях напоминает лунный пейзаж (Фото 3). Его огромные территории усеяны кратерами, как метеоритные, так и вулканические. Вулканическая деятельность давно закончилась.

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Чем больше таких точек, тем выше интерактивность программы и ее гибкость в процессе обучения. Другим важнейшим преимуществом является аудиосопровождение (стерео- и квадро) учебной информации, резко повышающее эффективность восприятия комментариев к изучаемым объектам, которые параллельно демонстрируются на экране ПК. Еще более эффективным является сочетание аудиокомментариев с видеоинформацией или анимацией, так как появляется возможность постепенно, шаг за шагом разъяснять самые сложные процессы в развитии. Важным достоинством является возможность практически на любом этапе работы с программой предоставить обучающемуся возможность осуществить выбор из нескольких альтернатив с последующей оценкой правильности каждого шага. Такой постоянный самоконтроль особенно важен в процессе самообразования. Нельзя сбрасывать со счетов занимательность образования. Построение процесса обучения в виде развивающих интерактивных игр резко повышает внимание и интерес к учебному материалу. Значительно повышает качество восприятия информации музыкальное сопровождение учебного процесса. Благодаря всем этим преимуществам за рубежом формируется развитая сеть мультимедийного компьютерного образования, которая включает общее образование, систему повышения квалификации.

Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

Основы гражданского законодательства Союза ССР исходили из процентного характера как договора займа, так и кредитного договора, если кредит предоставлен лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью. Беспроцентный характер кредита должен был прямо оговариваться в договоре. В Основах был установлен и порядок определения размера процентов. Несколько по-иному осуществляется регулирование этих моментов в российском Гражданском кодексе. По договору займа, по общему правилу, не предполагается уплата процентов, хотя и не исключается возможность их получения, если в договоре есть об этом запись. Договор займа, если в нем прямо не предусмотрено иное, предполагается беспроцентным в некоторых случаях: когда он заключен между гражданами, а также когда по нему передаются вещи. В остальных случаях, если в договоре установлено, что по нему необходимо уплатить проценты, но не определен их размер и порядок их уплаты, применяется императивная норма Гражданского кодекса (ст. 809). По кредитному договору заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее, т. е. одним из существенных условий кредитного договора является определение процентов по договору, их размер и порядок их уплаты.

Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

В Москве удалось достаточно «умаслить» начальство, чтобы «народное возмущение» улеглось в самом зародыше. Естественно, что погромная деятельность лидерами черносотенного движения отрицалась. Погромы представлялись как святая месть русского народа за происки инородцев, и ответственность за убийства возлагалась на сионистские и крайне левые группировки, причем прекрасную услугу черносотенной пропаганде оказали теракты и «экспроприации», организуемые эсерами и большевиками. Официальная же идейная платформа черносотенцев находила отражение на страницах их газет, в первую очередь «Русского знамени», где редактором был сам А. Дубровин. Контрреволюционная направленность погромов не всегда понятна: за что убивали детей? Однако расчет был довольно точен. Одна часть недовольных людей срывала накопившуюся злобу на евреях и интеллигенции, другие, самые революционные, вместо подготовки к восстанию начали исполнять обязанности полиции, которая бездействовала, пытались защитить мирное население. Колеблющиеся люди, ужаснувшись зверствам погромов, восклицали: «Вот к чему приводит гласность и перестройка!». Черносотенцы были не так сильны, чтобы разгромить революционное движение, но ослабить его они сумели. 17 октября 1905 года вышел знаменитый царский манифест, даровавший демократические свободы. Страна ликовала. Многим правительство Витте представлялось переходным этапом к республике.

Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

Республикам разрешили иметь своих представителей в Президиуме ВЦИК, согласовывать назначение уполномоченных общесоюзных наркоматов, назначать в заграничные представительства наркоматов иностранных дел и внешней торговли своих представителей. Наркомат финансов из общесоюзного был переведен в разряд союзно-республиканских. Комиссия приняла проект за основу и рекомендовала его пленуму ЦК. Однако В. И. Ленин, который был болен и не мог принимать участие в работе комиссии, идею автономизации отверг. 26 сентября 1922 г. он направил членам Политбюро письмо, в котором подверг резкой критике проект "автономизации" и сформулировал идею создания союза равноправных советских республик. Формулу "вступления" республик в РСФСР он предложил заменить принципом их "объединения вместе с РСФСР" в союзном Советском социалистическом государстве на основе полного равноправия. Ленин подчеркивал необходимость создания общесоюзных органов, стоящих над РСФСР в такой же мере, как и над другими республиками. Отстаивая принцип полного равенства объединяющихся советских национальных республик, он писал: " мы признаём себя равноправными с Украинской ССР и др. и вместе и наравне с ними входим в новый союз, новую федерацию, "Союз Советских Республик Европы и Азии". И. В. Сталин вынужден был признать свой план автономизации ошибочным. 6 октября 1922 года Пленум ЦК одобрил позицию В. И. Ленина и принял на ее основе новую резолюцию. 18 декабря 1922 года Пленум ЦК принял проект Союзного договора.

Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Авиация флота за это время на разведку, прикрытие конвоя и удары по аэродромам произвела свыше 2 тыс. самолето-вылетов. В зоне Северного флота конвой потерь не имел. Британское адмиралтейство считало проводку этого конвоя значительным военным успехом. Первый лорд адмиралтейства прислал в Советский Союз телеграмму: «Мы поздравляем весь личный состав с его великолепным подвигом в боевом конвоировании PQ-16 по пути в Северную часть России, несмотря на опасность атак противника с моря и воздуха. Желательно, чтобы это сообщение было доведено до командира конвоя, офицеров и рядового состава торгового флота союзных стран и всех лиц, имеющих к этому непосредственное отношение». В июне гитлеровское командование тщательно подготовило большую операцию по уничтожению очередного конвоя. Оно считало, что союзники увеличат поставки, чтобы помочь СССР, когда на советско-германском фронте началось большое наступление немецко-фашистских войск. Стремясь к полному уничтожению большого конвоя, они учитывали чувствительность англичан к потерям и надеялись, что это окажет влияние на ход войны на море в целом.

Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Он требует: " Смелее маневрировать танками и пехотой вне больших дорог, населенные опорные пункты решительно обходить, не ввязываться в затяжные лобовые бои. Мобилизуйте все, со страстью бить немцев и ломать сопротивление. Стремление только вперед. Наши войска должны быть в Берлине первыми, они это могут сделать и с честью выполнить приказ Великого Сталина." Вечером 20 апреля с интервалом в два часа И.Конев, а затем Г.Жуков направляют своим соединениям приказы, содержание которых говорит само за себя. Приказ командующего войсками 1-го Украинского фронта командующим 3-й и 4-й гвардейскими танковыми армиями о вступлении в Берлин раньше войск 1-го Белорусского фронта № исх. 167 апреля 1945 г. 19.40 Войска Маршала Жукова в 10 км от восточной окраины Берлина. Приказываю обязательно сегодня ночью ворваться в Берлин первыми. Исполнение донести. Конев       Крайнюков 12 Приказ командующего войсками 1-го Белорусского фронта командующему 2-й гвардейской танковой армией с требованием первыми ворваться в Берлин № исх. 10624 апреля 1945 г. 21.50 2-й гвардейской танковой армии поручается историческая задача: первой ворваться в Берлин и водрузить знамя Победы.

Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

Полученные документы помогли советскому правительству добиться в Ялте от союзников принятия решений, учитывающих реальные интересы СССР по послевоенному устройству Европы и отстоять интересы Польши и других стран Восточной Европы. А в июне 1945 года, незадолго до открытия Потсдамской конференции, советской разведкой был получен доклад Комитета начальников штабов Великобритании премьер-министру страны, озаглавленный "Безопасность Британской империи". Авторы документа объявляли Советский Союз "главным противником Великобритании и всего западного мира" и рекомендовали британскому правительству осуществить целую серию внешнеполитических и военных мероприятий, направленных против СССР. Как известно, попытки правящих кругов Британии сохранить империю от краха оказались тщетными. Вторая мировая война закончилась в августе 1945 года с капитуляцией милитаристской Японии. Стремительный разгром мощной Квантунской армии завершился захватом руководителей основных антисоветских центров, расположенных у дальневосточных границ СССР.

Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

К числу главных ошибок эстонского руководства были отнесены "серьёзные извращения в осуществлении политики партии в деревне", которые сводились к следующему: при проведении земельной реформы части зажиточных крестьян удалось сохранить за собой лучшие земли, местное руководство оказывало покровитель-ство кулакам (например, при распределении государственного сельскохозяйственного кредита), не защищало интересы бедняков и др. Первый секретарь ЦК компартии Эстонии Н.Г.Каротамм обвинялся в том, что он "по существу запретил газетам вести пропаганду преимуществ колхозного строя", а в республике продолжается "насаждение хуторов" 2. Проверка ЦК ВКП(б) выявила также "наличие весьма существенных недостатков в руководство промышленностью Эстонской ССР". Руководство Эстонии критиковалось не только за положение дел в промышлен-ном производстве, но и за то, что оно "ну изучает и не учитывает в своей работе политических настроений рабочих". "Вражеские элемен-ты и действующие им на руку головотяпы, - говорилось в докладной записке инспектора ЦК ВКП(б), - создают условия для недовольства рабочих, особенно в отношении русских рабочих, приехавших в Эстонию на работу по вербовке (.) Такое отношение к рабочим, завербованным для работы в Эстонии, ставит их в отчаянное положение.

Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

Это наблюдалось и позднее: в 1920 — 1921 гг. казачьи "армии" буквально кружили в определённых районах, не желая уходить далеко от родных станиц. Казачья автономия (как в "атаманском", так и "народном" вариантах) в принципе не устраивала никого. Белое движение выступало за "единую и неделимую Россию", почему Колчак в итоге согласился передать атаманам полномочия только для решения вопросов внутреннего управления казачеством. Коммунисты, из тактических соображений поддерживавшие эту идею, в итоге упорно держались за распространение на всю территорию страны конституции РСФСР, не упоминавшей о казачьей автономии. Среди других принципиальных моментов следует отметить отношение к форме правления. В принципе, все казачьи войска высказались относительно формы государственного устройства уже летом 1917 г., когда войсковые круги выступили за республику. В.Ленин или не владел информацией, или намеренно искажал реальность, если судить по его заявлению, относительно казачества Дона, "после 1905 г. оставшегося таким же монархическим как прежде." 38 Почти сразу же после Февраля во всех казачьих областях вводилось демократическое самоуправление, и начинание это находило в казачьей среде самую широкую поддержку.

Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

Этот период делится на 2 части: 1985-87 - ускорение, 1987-1991 -экономическая перестройка. Ускорение: 1). Середина 80-х - всеобъемлющая общества. 2). Март 1985 - новое руководство страны: генсек ЦККПСС - Горбачев, председатель президиума верховного совета Громыко (с июля), председатель совмина - Рыжков. 3). Апрельский пленум ЦК КПСС (1985). Принят новый курс ускорения социально-экономического развития (автор академик Агамбегян). Конкретизирован на 27 съезде 1986 (12 пятилетка) 4). Необходимость нового курса: острые социальные проблемы, угроза военно-политическому паритету, обеспечение полной экономической независимости страны, сползание экономики к кризису. 5). Сущность ускорения: высокие темпы роста (не ниже 4% в год), новое качество роста (на базе НТП), активная социальная политика (продовольственная, жилищная и т.д.) 6). Ход ускорения: ключевое звено - машиностроение, нехватка капитальных вложений, попытка опереться на энтузиазм, попытка укрепить трудовую и производственную дисциплину (госприемка), две неудачные комиссии: борьба с пьянством и борьба с нетрудовыми доходами. 7). Провал курса: ставка на энтузиазм, не подкрепленная НТП, капитальными вложениями и социально-экономическими преобразованиями не оправдала себя.

Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

Резко возросло число рабочих и инженерно-технической интеллигенции, индустриализация существенно повлияла на благосостояние советского народа. Значение: индустриализация обеспечила технико-экономическую независимость страны и оборонную мощь страны, индустриализация превратила СССР из аграрно-индустриальной страны в индустриальную, индустриализация продемонстрировала мобилизационные возможности социализма и неисчерпаемые возможности России. Распад СССР. СНГ: перспективы развития А. Предпосылки распада СССР: Вот факторы, носящие общепризнанный характер: 1) Глубокий социально-экономический кризис, охвативший всю страну. Кризис привел к разрыву экономических связей, породил у республик стремление "спасаться в одиночку". 2) Разрушение советской системы - резкое оcлабление центра 3) Распад КПСС 4). Обострение межнаицональных отношений. Национальные конфликты подорвали гос. единство, став одной из причин разрушения союзной государственности. Факторы, наличие и роль который являются предметом дискуссий: 1) Подрывная деятельность иностранных спецслужб и "пятой колонны" внутри страны. 2) Республиканский сепаратизм и политическая амбтициозность местных лидеров 3) Общеисторические процессы - "все империи однажды ждет распад" - но был ли СССР империей в привычном смысле слова - это еще вопрос.

Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

Англия и Франция в 1904 заключают сердечное согласие Россия в 1907 1893-5 союз России с Францией Россия между выбором : укреплять русско-фр союз или переориентироваться на союз с Германией или принять нейтральную сторону. Российское общество раскололось надвое : один за союз с Германией ( правые , двор , гвардия ) , второй за союз с Англией и Францией В 1906 Англия предлагает раздел сфер влияния . Углубляются Р-герм и р- а-венг противоречия !908 состоялось особое совещание у Столыпина и был сделан вывод , что у России нет возможности военными средствами противодействовать усилению позиций А-В на Балканах , т.е. нужно искать дипломатические пути . 1905 попытка сближения с Германией ( встреча Николая и Вильгельма в Бьерне) заключен договор , но в силу он не вступил . 1908 Встреча Николая с Английским королем ( вопрос о возможной войне с Германией ) 1907-10 улучшение отношений с Японией 1909 Боснийский кризис Германия , поддерживая А-В хотела проучить Россию Извольский уходит в отставку ( Сазонов его сменяет ) Новые попытки сближения с Германией ( носят формальный х-р ) 1912 -13 Балканские войны Миссия германского генерала фон Сандерса : прогерманские силы в Турции приглашают 70 немецких генералов на высшие командные посты в турецкой армии ( Турция теряет полит независимость , проливы ставятся под германский контроль 1914 Премьер Коковцев уходит в отставку .Новый премьер Горемыкин .

Організація обліку в Франції та Люксембурзі

Отсутствие активных боевых действий.Ноябрь 1939 - март 1940 - война между СССР и Финляндией.9.04.1940 нападение Германии на Данию и Норвегию. Начало Германской агрессии на Запад. Кончилась “странная война”. Дания капитулировала в течение одного дня.10.05.1940 -нападение Германии на Бельгию,Голландию, Люксембург и Францию.Руководство боевыми действиями ведут: Рундштедт, Бок, Клейс.14.05.1940 - капитулировала Голландия.17.05.1940 пал Брюссель.28.05.1940 - капитулировала Бельгия.В конце мая войска союзников оказались прижатыми к побережью Северного моря в районе города Дюнкерка.“Дюнкерское чудо” - одна из загадок II мировой. Что произошло? Или немцы, позволив союзникам эвакуироваться, рассчитывали на благосклонность Англии, или допустили военный просчет , переоценив возможности операции Геренга. Союзникам удалось эвакуироваться.10.06.1940 Италия объявляет войну англо-французской коалиции.В июне меняется правительство в Англии. На смену Чемберлену приходит Черчилль.14.06. -пал Париж. Французы объявили Париж открытым городом, не уступая его, а впуская всех желающих.22.06.1940 Франция капитулировала.

Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

Эти весенние и летние праздники в честь солнца и существ, наполняющих природу - только частный пример религиозного и мистического отношения древних славян к природе. Перейдем теперь к культу предков, душ умерших и духов вообще, как он существовал у древних славян. Поговорка - “На печи сидел, кирпичам молился” - имеет старинное происхождение и глубокий смысл. Печь, тождественная со священным огнем арийских народов, не имела ничего общего с нашей кухонной плитой или, тем менее, с голландскими и иными печами, служащими для отопления. Древнее священное значение печи как очага и религиозного центра семьи и дома, чувствуется у нас, и то очень слабо, пожалуй в камине. Печь была сидалищем домашних богов, духов предков, огонь ее поэтому, священе, угли из нее - лечебное средство, еще и теперь при переходе в новую избу хозяйка переносит туда золу из старой печи, и эта зола заменяет таким образом домашнего бога. Такими же духами-покровителями считались души всех законноумерших. И поныне, в губерниях пензенской и саратовской мордовские крестьяне, принося на могилу умерших еду, говорят при этом: “Вот тебе! Это принесла такая-то! Берешь у нее скотину и хлеб, корми цыплят, гляди за домом.” Наоборот, умершие насильственной смертью, самоубийцы, обращаются в злых духов.

Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

Не отличие естественного от сверъестественного. 5. Оживотворение и одушевление природы. 6. Генетизм в мифах: миф происхождение предмета выдает за его сущность. Миф - система образов, а наука - это система абстракций и идиализаций. 7. Миф паради (неприкаемый образец). 8. Миф - это объяснение мироздания через перенесение на природу родовых отношений, т.е. миф - мера восприятия и мировоззрение родового общества. III. Религия о человеке и обществе. 1. Структура религии Религия - святыня, набожность, предмет культа (латю.) Включает в себя: 1. Религиозное мировоззрение - совокупность представлений о мире и человеке (система догматов) 2. Религиозный культ - совокупность особых действий Виды культа: магия (колдовство) - активное воздействие; умилостивительный - просьба. Элементраные культовые акты: поклоны, падения ниц, крестные знамения. Более сложные: жертвоприношения, крещения, молитвы. 3. религиозные чувства - совокупность особых переживаний, связанных с верой. 2. Атеизм и религия. Атеизм: 1. Религия - фанатическое отражение в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, отражение, в котором земные силы преобретают форму неземных. (Энгельс) 2. Бог - иллюзорный образ, наделенный сверхъестественными свойствами, являющийся главным объектом поклонения во всех религиях. 3. Вера - бездоказательное принятие истинности тех или иных объектов. 4. Социальная роль религии - “вздох угнетенной твари, дух бездушных порядков, сердце бессердечного мира, опиум для народа” (Маркс).

Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

Наглядным подтверждением этому как раз и стал Иордано-израильский мирный договор, который предусматривал компромисс по столь щекотливому «водному вопросу». Согласно договору, Хашимитское королевство получило 215 млн. куб. м. Воды в год из объема, использовавшегося Израилем, а также согласие на утилизацию той части воды, которая не использовалась ни одной их сторон и считалась безвозвратно утерянной. В этой связи один из ведущих иорданских специалистов в области водных ресурсов Мунзер Хаддадин заявил, что иорданцы получили даже больше, чем они хотели изначально. 55 В рамках мирного договора предусматривался целый комплекс мер по рациональному использованию водных ресурсов, их защите от загрязнения, несанкционированного изъятия чьей-либо квоты; специально обговаривались вопросы водохранения; выдвигалась идея регионального и международного сотрудничества по проблеме воды; обосновалась необходимость совместного мониторинга и обмена информацией. 56 Помимо раздела имеющихся водных ресурсов, обе стороны добивались определенного прогресса и в налаживании сотрудничества в поиске и разработке новых альтернативных источников воды. В соответствии со ст.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.