Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Контрольна з маркетингу

В міру прогресивного розвитку суспільства ростуть і потреби його членів. Люди зіштовхуються з усе великою кількістю об'єктів, що будять їхню цікавість, інтерес і бажання. Виробники зі своєї сторони починають цілеспрямовані дії для стимулювання бажання мати товари. Вони намагаються сформувати зв'язок тим часом, що вони випускають, і нестатками людей. Товар пропагують як засіб задоволення однієї чи ряду специфічних нестатків. Діяч маркетингу не створює нестаток, він вже існує. Продавці часто плутають потреби з нестатками. Виробник бурових коронок може вважати, що споживачу потрібна його коронка, у той час як насправді споживачу потрібна свердловина. З появою іншого товару, що зможе пробурити свердловину краще і дешевше, у клієнта з'явиться нова потреба (у товарі- новинці), хоча нестаток і залишиться колишнім (свердловина). Запити. Потреби людей практично безмежні, а ось ресурси для їхнього задоволення обмежені. Так що людина буде вибирати ті товари, що доставлять їй найбільше задоволення в рамках його фінансових можливостей. Запит - це потреба, підкріплена купівельною спроможністю. Суспільство могло б планувати обсяги виробництва на наступний рік, виходячи із сукупності запитів попереднього. Саме так і планують виробництво в країнах з централізовано планованою економікою. Однак запити - показник недостатньо надійний. Людям набридають речі, що нині в ході, і вони шукають розмаїтості заради розмаїтості. Зміна вибору може виявитися і результатом зміни цін чи рівня доходів. К. Ланкастер відзначає, що товари - це, по суті справи, набори властивостей, і люди зупиняють вибір на тих продуктах, що забезпечують їм одержання кращого набору вигод за свої гроші. Так, автомобіль "Фольксваген" втілює в собі елементарний засіб транспорту, невисоку покупну ціну, паливну економічність і європейський хід, а "Кадилак"- високий комфорт, розкіш і престиж. Людина вибирає товар, сукупність властивостей якого забезпечує йому найбільше задоволення за дану ціну, з обліком своїх специфічних потреб і ресурсів. Товари. Людські нестатки, потреби і запити наводять на думку про існування товарів для їхнього задоволення. Товар ми визначаємо в такий спосіб: товар - усе, що може задовольнити чи потребу нестаток і пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання, чи використання споживання. Припустимо, жінка відчуває потребу виглядати красивою. Усі товари, здатні задовольнити цей нестаток, ми називаємо товарним асортиментом вибору. Цей асортимент містить у собі косметику, новий одяг, курортну засмагу, послуги косметолога, пластичну операцію і т.д. Не всі ці товари - бажані в однаковому ступені. Імовірніше всього, у першу чергу будуть здобуватися товари і послуги, більш доступні і дешеві, такі, як косметичні засоби, одяг чи нова стрижка. Ринок. Поняття "угода" - безпосередньо підводить нас до поняття "ринок". Ринок-сукупність існуючих і потенційних покупців товару. Щоб розібратися в природі ринку, уявимо собі примітивне економічне співтовариство з чотирьох чоловік: рибалки, мисливця, гончаря і фермера. Представлені три різних способи задоволення цими людьми своїх нестатків. Перший спосіб - самозабезпечення, коли кожний з них може самостійно добути для себе все необхідне.

У минулому діячі ринку училися розуміти своїх споживачів у процесі повсякденного торгового спілкування з ними. Однак ріст розмірів фірм і ринків позбавив багатьох розпорядників маркетингу безпосередніх контактів зі своїми клієнтами. Керуючим приходиться все частіше прибігати до дослідження споживачів. Вони витрачають більше, ніж коли-небудь раніш, на вивчення споживачів, намагаючись з'ясувати, хто саме купує, як саме купує, коли саме купує, де саме купує і чому саме купує. Основне питання: як саме реагують споживачі на різні спонукальні прийоми маркетингу, що фірма може застосувати? Фірма, що по-справжньому розібралася в тому, як реагують споживачі на різні характеристики товару, ціни, рекламні аргументи і т.п., буде мати величезну перевагу перед конкурентами. Саме тому і фірми і науковці витрачають так багато зусиль на дослідження залежностей між спонукальними факторами маркетингу і відповідною реакцією споживачів. Відправною точкою всіх цих зусиль є проста модель, представлена на мал. 2. Малюнок 2. На ньому показано, що спонукальні фактори маркетингу та інші подразники проникають у "чорну шухляду" свідомості покупця і викликають певні відгуки. На мал. 3 ця ж модель представлена в більш розгорнутому вигляді. У лівому прямокутнику - спонукальні фактори двох типів. Спонукальні фактори маркетингу містять у собі чотири елементи: товар, ціну, методи поширення і стимулювання. Інші подразники складаються з основних сил і подій з оточення покупця; економічного, науково-технічного, політичного і культурного середовища. Пройшовши через "чорну шухляду" свідомості покупця, усі ці подразники викликають ряд купівельних реакцій, що піддаються спостереженню, представлених у правому прямокутнику: вибір товару, вибір марки, вибір дилера, вибір часу покупки, вибір обсягу покупки. Малюнок 3. Задача діяча ринку - дошкулити, що відбувається в "чорній шухляді" свідомості споживача між надходженням подразників і проявом відгуків на них. Малюнок 4. Сама "чорна шухляда" складається з двох частин. Перша - характеристики покупця, що роблять основний вплив на те, як людина сприймає подразники і реагує на них. Друга частина - процес ухвалення купівельного рішення, від якого залежить результат. У цій главі ми розглянемо обидві ці частини, щоб розібратися в купівельному поводженні. Характеристики покупця. Споживачі приймають свої рішення не у вакуумі. На чинені ними покупки великий вплив роблять фактори культурного, соціального, особистого і психологічного порядку (див. мал. 4). Здебільшого це фактори, що не піддаються контролю з боку діячів ринку. Але їх обов'язково варто взяти до уваги. 4. Конкуренти як фактор мікро середовища підприємства. Маркетингове середовище являє собою сукупність "не піддаються контролю" сил, з обліком яких фірми і повинні розробляти свої комплекси маркетингу. Ми визначаємо маркетингове середовище в такий спосіб: Маркетингове середовище фірми - сукупність активних суб'єктів і сил, що діють за межами фірми і впливають на можливості керівництва службою маркетингу встановлювати і підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва.

Малюнок 1 Відчувши, що фірма починає плисти по волі хвиль, керівництво повинно знову зайнятися пошуками цілі. Пора запитати себе: "Що являє собою наше підприємство? Хто наші клієнти? Що коштовно для цих клієнтів? Яким буде наше підприємство? Яким воно повинне бути?" Ці прості на вид питання відносяться до числа самих важких, на які коли-небудь, прийдеться відповідати фірмі. Процвітаючі фірми постійно ставлять їх перед собою і дають вдумливі, докладні відповіді. Багато фірм як відповідь на ці питання розробляють офіційні програмні заяви в письмовому вигляді. Добре пророблена програмна заява дозволяє співробітникам фірми відчути себе учасниками загальної справи в освоєнні можливостей, що відкриваються, дає їм ціль, підкреслює їхню значимість, націлює на досягнення. У програмній заяві повинна бути чітко зазначена сфера (чи сфери) діяльності фірми. Визначниками границь сфер діяльності можуть служити товари, технології, групи клієнтів, їх нестатки чи сполучення декількох факторів. Фірми звичайно характеризують сфери своєї діяльності з погляду вироблених товарів наприклад: "Ми випускаємо логарифмічні лінійки", - або з погляду технології: "Ми - хімічна компанія". Кілька років назад Теодор Левіт заявив, що, на його думку, характеристика підприємства з боку ринкової діяльності виявляється точніше і повніше, ніж його характеристика з товарної чи технологічної точок зору. Він стверджує, що на підприємство потрібно дивитися як на задовільнителя нестатків і запитів клієнтів, а не як на виробника тих чи інших товарів. Товари і технології в кінцевому рахунку застарівають, тоді як основні нестатки і запити ринку можуть залишатися незмінними вічно. Так, виробник логарифмічних лінійок збанкрутує незабаром після появи на ринку електронних калькуляторів, якщо буде розглядати своє заняття як виготовлення логарифмічних лінійок, а не як задоволення людських потреб у виробництві розрахунків. Програмна заява з позицій ринкової орієнтації визначає підприємство з погляду його діяльності по обслуговуванню конкретних груп споживачів і/чи задоволенню конкретних нестатків і запитів. Задачі і цілі фірми. Програму фірми необхідно розгорнути в докладний перелік допоміжних цілей і задач для кожного ешелону керівництва. Перед кожним керуючим повинні бути поставлені задачі, за рішення яких він несе відповідальність. Система ця відома за назвою управління методом рішення задач. План розвитку господарського портфеля. Основним знаряддям сфери стратегічного планування є аналіз господарського портфеля фірми. Мова йде про оцінку керівництвом стану цього портфеля, тобто про оцінку положення усіх вхідних до складу фірми виробництв. Під "виробництвом" може матися на увазі відділення фірми, товарний асортимент, а то й один простий чи марочний товар. Такий аналіз вимагає виявити більш і менш рентабельні виробництва і прийняти рішення про те, що робити з кожним з них окремо. Фірмі явно захочеться вкласти основні ресурси в найбільш рентабельні виробництва і чи скоротити взагалі припинити вкладення в слабкі. Вона може підтримувати свій господарський портфель у бойовій готовності, зміцнюючи чи додаючи силу виробництва і рятуючи від тих, що хиріють. Стратегія росту фірми.

Она стала фактически одной из основных причин дискредитации идеи стратегического планирования. Поэтому в двойной системе управление простоями и система контроля разделены. Как показано в нижней части рис. 6.5.1, эта система наилучшим образом подходит для проектов, разрабатываемых в процессе решения важных стратегических задач (гл. 5.3). 6.5.4. Контроль и поощрение стратегий Контроль стратегии означает контроль финансирования стратегических мероприятий, как, например, введение в эксплуатацию новой производственной линии, переход на новую технологию, внедрение в новую стратегическую зону хозяйствования. Контроль начинается с планирования, затем разрабатывается технология, изучается рынок, изготавливается пробная партия продукции, разрабатывается система маркетинга. Проект считается реализованным после того, как созданная продукция в полном объёме поступила на рынок. В большинстве случаев в начале реализации нового проекта его вероятный исход остаётся неясным. Предположим, что ревизия хода реализации проекта будет происходить в контрольной точке, скажем, через три года после начала проекта

РЕФЕРАТЫ:

Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

В лирических песнях широко употребительны повторы. Особо распространен «синтаксический параллелизм, который является формой выражения так называемого психологического параллелизма, когда две параллельно развивающиеся картины находятся в отношении друг к другу как символ к символизируемому» /Лазутин 1965 : 50/. Данный прием усиливает эмоциональное звучание лирической песни. Символическая параллель создает настроение, человеческая параллель конкретизирует данное настроение. Встречаются в песнях и морфологические средства выражения идейно- художественной функции песен. Это прежде всего суффиксы. «Основное назначение слов с уменьшительными суффиксами в лирических песнях – служить средством выражения любви, ласки и нежности» /Лазутин 1965 : 51/. «Поэтический стиль традиционных лирических песен отличается ярким жанровым своеобразием. Если в эпических песнях различные приемы и средства поэтического стиля выполняют в основном функцию изобразительную, то в лирических песнях их роль главным образом – эмоционально-выразительная» /Лазутин 1965 : 52/.

Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

В пространстве гоголевского Петербурга все вроде бы узнаваемо – и все необычайно. Погружаясь уже в наши дни в особую атмосферу Невского проспекта, этой выставочной витрины северной столицы, мы соглашаемся с точными наблюдениями писателя, которые и сегодня не утеряли своей проницательной меткости. Помимо парадного Невского, всем нам хорошо знакома описанная Гоголем «изнаночная» сторона города: грязные дома, темные подворотни, незабываемые «черные лестницы», залитые помоями и пропитанные «спиритуозным запахом, который ест глаза». Некоторые из нас заглядывали на петербургские мансарды, заваленные гипсовыми руками, рамками и другим художественным хламом Гоголь во всех, даже мельчайших деталях, верен «натуре», точен в ее художественном изображении. Но в том же самом пространстве северной столицы происходят совершенно невероятные происшествия: изображенный на портрете зловещий старик в азиатской рясе лунной ночью выходит из рамы, шаркающими шагами подходит к одному из обитателей петербургских мансард, садится в ногах и костлявыми пальцами перебирает червонцы; маленький безобидный чиновник, умерший от горя в связи с утратой шинели и от страха перед гневом начальника, становится «неуловимым мстителем» и наводит ужас на граждан, сдирая по ночам шинели со всех плеч «без разбору чина и звания».

Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

И чем больше это сходство, тем полнее и лучше осуществлены коммуникативные задачи. Более полному и лучшему осуществлению этих задач и служат коммуникативные качества речи, совокупность и система которых образует речевую культуру общества и отдельного человека. Речь – это внешняя, формальная сторона текста; она всегда имеет не только языковую структуру и её организацию, но и выражаемый ею, по существу, неязыковой (или внеязыковой) смысл, ради которого и во многом подчиняясь которому она строится. Речь оказывается явлением не только лингвистическим, но и психологическим и эстетическим. Именно поэтому люди давно заметили хорошие и плохие стороны речи и давно делают попытки объяснить их, в частности, прибегая к таким словам, как «точная», «правильная», «красивая», и т.д. Правда, эти слова применяются обычно нетерминированно, т.е. без точного и однозначного их логического содержания и определения. Важнее для верного понимания и успешного описания речевой культуры, качеств хорошей речи оказывает умение увидеть системные отношения речи, её языковой структуры к чему-то, что находится за её пределами, к другим неречевым структурам.

Размышление на тему : Маркетинг для потребителя или потребитель для маркетинга

К сожалению, если у человека есть тяга к созданию империи, даже если он ее не создаст, то не мало жизней будет положено в фундамент изначально непрочного здания. Германия уже имела свои мысли насчет Турции, но непрекращающиеся бойни заставляли ее посылать своих представителей, дабы образумить правительство турков. Анвяр-паша, лидер младотурков поразил всех, показав какой он дилетант в политических делах, и кроме завоевания мира он более ничего не видел. Турецкий Александр Македонский уже видел границы будущей Турции рядом с Китаем. Началась массовая агитация, призывы к этническому возрождению. Что-то из серии арийской нации, только в главной роли с турками. Борьба за национальное возрождение началась с энтузиазмом, поэтам заказывали стихи о мощи и силе турецкого народа, в Константинополе убрали вывески фирм на европейских языках, даже на немецком. Греческая и армянская пресса наказывалась штрафами, потом вообще ее закрыли. Город хотели сделать неким священным место всех турков. Первых расправа ждала армян, как самый беззащитный народ, потом очередь должна была дойти до евреев и греков.

Загальні вказівки щодо виконання контрольної роботи

Основные категории педагогики: • воспитание; • развитие; • образование; • обучение. Воспитание - социальное, целенаправленное создание условий для усво­ения новым поколением общественно-исторического опыта. Целью вос­питания является подготовка нового поколения к общественной жизни и производительному труду. Развитие - это объективный процесс   изменения духовных и физических сил человека. Образование - это система внешнихусловий, специально организуемая обществом для развития человека. Обучение - процесс передачи знаний от педагога  ученику.  Задачи и методы педагогики 1.Следует различать теоретические и практические задачи педагогики. Педагогика как наука-решает несколько важных теоретических задач: • выяснение закономерностей процесса воспитания, образования; • изучение и обобщение практики, опыта педагогической деятельности; • разработка новых методов, средств, форм, систем обучения, воспита­ния, управления образовательными структурами; • внедрение результатов исследований в практику преподавания; • планирование образования на ближайшее и отдаленное будущее.

Контрольный список вопросов по внедрению программ вирусного маркетинга

Эту сторону мыслительной деятельности обозначали как устойчивость ума. Она проявляется в ориентации на совокупность выделенных ранее значимых признаков, несмотря на провоцирующее действие случайных признаков новых задач того же типа. Трудности в ориентации на ряд признаков, входящих в содержание нового понятия или закономерности, необоснованная смена ориентации, переход от одних действий к другим под влиянием случайных ассоциаций - показатель неустойчивости ума. Открытие принципиально новых знаний, столь характерное для продуктивного мышления, представляет собой скачкообразный, циклический процесс, в котором в диалектически противоречивом единстве выступают как хорошо осознанные, словесно-логические компоненты, так и не находящие адекватного отражения в слове, подсознательные, интуитивно-практические компоненты. Включение интуиции в процесс поиска нового закономерно. Однако, чтобы найденные таким образом знания приобрели действенную силу, т. е. могли быть переданы другим, использованы для решения широкого круга задач, должны быть хорошо осознаны как их существенные признаки, так и способы оперирования этими знаниями.

Маркетинг просування товарів на ринок

Стары Глушак прымусiу яе ехаць на сенакос разам з Верачкай, дзе тая захварэла, а пазнейпамерла. "Бог дау - бог узяу",- вось рэакцыя Глушакоу на смерць дзiцяцi. Пасля смерцi дачкi Ганна не можа больш жыць побач са сваiмi "сведкамi", нелюбiмым мужам. Яна кiдае Глушакоу i iдзе працаваць у школу (да настаунiцы Параскi), якая становiцца часовым прыстанiшчам на яе жыццевым шляху. Лес Ганны склауся нялегка. Надзеi на вяртанне былога кахання не апраудалiся (Васiль застауся з зямлей). Зварот у бацькаву хату душэунага спакою не прынес, пасля сустрэч з Башлыковым засталiся прыкрасць i горкая агiда. Iдэйна-тэматычная накiраванасць рамана Нiла Гiлевiча "Родныя дзецi". 19.1 "Родныя дзецi" - твор з пастаноукай глабальных чалавечых праблем: закаленне гiстарычнай i культурнай памяцi народа, прыроднага асяродзя, усяго спадчынадухоунага, што вызначае аблiчча кожнага народа на зямлi. Прычым маштабнасць паэтычных задач канкрэтызуецца у лесе асобнага чалавека, працоунага раду, нацыянальнай рэчаiстасцi. У працавiтым сялянскiм радзе, з якога выходзiць галоуны геройкам пазiтар Сцяпан Вячэра.

Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

Если принять эту величину близкой к 0,1 рад (то есть около 6 градусов), то размеры непрозрачного (для гравитонов) ядра Земли не могут превышать 600-650 км. Параметры орбит указанных спутников позволяют рассчитать размеры этого непрозрачного ядра с достаточно большой точностью. (Не следует путать непрозрачное для гравитонов ядро Земли с ее физическим ядром, диаметр которого примерно равен 6000 км, и плотность которого превышает примерно вдвое плотность внешней части Земного шара. Это ядро для гравитонов может быть еще достаточно "прозрачным"). Для других планет также можно наблюдать отклонение параметров орбит их собственных спутников от закона Кеплера, хотя и в небольшой степени, так как ближайшие к ним спутники все же находятся не настолько близко к планете, как искусственные спутники Земли. А вот для элементов колец Сатурна ситуация кардинально меняется. Кольца Сатурна необычайно тонки: хотя их диаметр - 250,000 км или чуть больше, их толщина составляет 1,5 км. Все кольца состоят из отдельных кусков льда разных размеров: от пылинок до нескольких метров в поперечнике. Эти частицы двигаются с практически одинаковыми скоростями (около 10 км/с).

Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

Колхозы и совхозы приходили в упадок. В стране назревал голод. В соответствии с аграрной реформой старые деньги с крестьян списывались, налоги уменьшались вдвое, были подняты закупочные цены на мясо, молоко, овощи. Это дало незамедлимый политический эффект, который сравнивался с эффектом НЭПа. В сентябре 1953 года состоялся Пленум ЦК, на котором выступил Н.С. Хрущев с докладом о состоянии сельского хозяйства. Это был глубокий, но резкий доклад, в котором, кроме исчерпывающего анализа дел в деревне, было отмечено, что 1928 год был наилучшим во всей русской и советской истории. Именно на этом Пленуме Хрущёв был избран Первым секретарём ЦК КПСС, положение которого соизмерялось с положением Генерального секретаря в годы правления Сталина. Важных изменений требовала и общественная жизнь в стране. Стали пересматриваться существующие догмы о роли Сталина. Несколько тысяч незаконно арестованных было отпущено на волю. Этот период Илья Оренбург назвал словом – «оттепель». В ходе расследований по делу Берия было дорасследовано так называемоё «ленинградское дело». Выяснилось, что в разгроме городской партийной организации вместе с Берия и Абакумовым принимал участие и Маленков.

Менеджмент и маркетинг в банковской деятельности

Реальной полагается способность материального воздействия на явление через мысленные и физические манипуляции с его образом. В процессе длительной эволюции архаического сознания, его рационализации появляются и закрепляются в культуре представления о “сверхъестественном”. В основе этих представлений лежат “верования в одушевление всей природы — верования, которые достигают высшей своей точки в олицетворении её. Для примитивных человеческих племён солнце и звёзды, деревья и реки, облака и ветры становятся личными одушевлёнными существами, которые живут наподобие людей или животных.” Термин “анимизм” (от лат. a ima — душа, дух) впервые был употреблён немецким химиком и физиологом Г.Э.Шталем (1660 - 1734), но в научный оборот его ввёл Э.Б.Тайлор. Анимизм — это вера в духов и души, управляющих людьми, предметами и явлениями окружающего мира. Тейлор, исследуя анимистические представления в работе “Первобытная культура”, выдвигает гипотезу, согласно которой появление “тонкого, невещественного образа”, составляющего “причину жизни и мысли”, независимо и нераздельно владеющего личным сознанием и волей своего телесного обладателя, то есть “души”, вызвано двумя причинами: во-первых, “они старались понять., что составляет причину бодрствования, сна, экстаза, болезни и смерти; " во-вторых, они задавались вопросом, “что такое человеческие образы, появляющиеся в снах и видениях”.

Введение в маркетинг (Доклад)

И такие кнехты есть у каменоломен Рано-Рараку. Все исследователи их видели, трогали руками и даже отмечали, что они установлены явно по какому-то ранее намеченному плану, но никто так и не заметил, что это в первую очередь технические устройства – речь идет о самих статуях, стоящих в земле. Изваяния в кратере – это, если смотреть сугубо рационально, кнехты, которые принимали на себя вес монолита. Заглубленная всего на полтора метра статуя может вполне8. соперничать по удерживающей силе со становым якорем крупного морского судна. Если обмотать оба, удерживающих статую каната вокруг двух или нескольких кнехтов и взять в руки их свободные концы, то всего два и даже один человек будет в состоянии спустить свободно подвешенную статую любого веса с любого отвесного обрыва. Но скалы на Рано-Рараку не отвесны, это намного усложняет задачу. Необходима сила, отклоняющая груз от скалы, иначе монолит будет ползти по склону, разрушая высекаемые статуи, и вскоре просто застрянет на каком-нибудь уступе. Приложить эту силу к монолиту можно только с помощью оттяжек. Самые ранние, небольшие статуи, которые высекались из камня самого нижнего продуктивного горизонта, оттягивались примитивно, вручную (рис.2). Но по иерее того как статуи становились больше по размерам и спускать их приходилось со все более высоких точек, людей для этого требовалось все больше и больше.

Бюджет маркетинга

Поэтому он способен к какой-то иной и в чем-то, возможно, даже более глубокой интерпретации того, что автором сказано. Как пишет А. А. Бахтин, древние греки не знали о себе самого главного, что он древние. Но та дистанция во времени, которая превратила их в древних греков, имеет огромное культурное содержание: она наполнена постепенным раскрытием в произведениях античной культуры все новых и новых смысловых регистров, о которых сами творцы этих произведений ничего не знали. Точно также Трезмин не мог увидеть современного архитектурного облика Петербурга, а Пушкин не мог осмыслить свои творения в контексте последующего развития русской культуры. Не могли этого осмыслить и их современники. Поэтому они не имели возможности оценить содержание и значение своих собственных произведений, как это делаем мы. Текст, попадая в новый историко-культурный контекст, наполняется новым смыслом, отличным от того, кокой он имел во время его создания. «Каждый век, приобретая новые факты, приобретает и новые глаза» (Гетне). Новыми глазами многое видится иначе. Таким образом, понимание произведений культуры меняется от эпохи к эпохе. Оно никогда не может быть окончательным, единственное верным.

Маркетинг в банковской сфере

На каком-то уровне в эту иерархию включаются люди: сначала папа и кардиналы, затем клирики более низких уровней, ниже их простые миряне. Затем еще дальше от Бога и ближе к земле, размещаются животные, потом растения и потом — сама земля, уже полностью неодушевленная. А дальше идет как бы зеркальное отражение верхней, земной и небесной иерархии, но опять в ином измерении и со знаком «минус», в мире как бы подземном, по нарастанию зла и близости к Сатане. Он размещается на вершине этой второй, хтонической пирамиды, выступая как симметричное Богу, как бы повторяющее его с противоположным знаком (отражающее подобно зеркалу) существо. Если Бог — олицетворение Добра и Любви, то Сатана — его противоположность, воплощение Зла и Ненависти. Средневековый европеец, включая и высшие слои общества, вплоть до королей и императоров, был неграмотен. Ужасающе низким был уровень грамотности и образованности даже духовенства в приходах. Лишь к концу XV века церковь осознала необходимость иметь образованные кадры, принялась открывать духовные семинарии и т. п. Уровень же образования прихожан был вообще минимальным.

Маркетинг (Шпаргалка)

Особой группой объектов гражданских прав являются нематериальные блага, под которыми понимаются не имеющие экономического содержания и неотделимые от личности их носителя блага и свободы, признанные действующим законодательством. Особенностями нематериальных благ как объектов гражданских прав являются: 1) отсутствие материального (экономического) содержания; 2) неотделимость от личности их носителя; 3) то, что они обладают свойством индивидуализации самой личности обладателя этих прав. Действующий ГК РФ закрепляет общие для всех личных неимущественных прав и других нематериальных благ правила об их регламентации и защите6. Регулирование и защита нематериальных благ осуществляется комплексно, нормами ряда отраслей права. В теории права применительно к гражданскому праву существовали несколько точек зрения на предмет гражданско-правового регулирования отношений по поводу нематериальных благ и связанных с ними личных неимущественных прав. По мнению одной группы ученых, гражданское право не регулирует, а лишь охраняет личные неимущественные права. По мнению других, правовое регулирование и охрана прав не могут противопоставляться, поскольку регулирование означает охрану прав, а их охрана осуществляется путем регулирования соответствующих отношений.

Менеджмент и маркетинг в банковской сфере

Из-под куполов спускаются литые медные паникадила высокохудожественной работы. Все стены и своды покрыты фресками. Их выполнили в одно лето 1684 года тридцать пять изографов во главе с Димитрием Григорьевым (имена художников перечислены на западной стене собора, под росписью "полотенец"). Надкладезная часовня. У юго-западного угла Успенского собора стоит веселая, нарядная, похожая на резную раскрашенную игрушку Надкладезная часовня конца XVII века, типично нарышкинской архитектуры - знаменитые "три восьмерика на четверике". Вторая Надкладезная (Пятницкая) часовня, также конца XVII столетия, стоит за оградой лавры, на берегу, к востоку от Введенской и Пятницкой церквей (обе - 1547 года). От последней она и получила свое название. Часовня утратила многие из украшений, "вросла в землю", но волнистая кровля с двумя световыми восьмеричками, тонкая скульптурная обработка входного портала, остатки наличников говорят о том, каким красивым было это небольшое здание, ждущее реставрации. Трапезная. В конце XVII столетия в лавре перестроили старую, насчитывавшую около трех столетий Трапезную.

Понятие, задачи и принципы маркетингового исследования. Его роль в маркетинге и методология маркетингового исследования

Техника — это и есть органопроекция, знаменующая собой возникновение человека. Конечно, с некоторой натяжкой можно органопроекцию трактовать как начало культуры, так как Капп делает акцент не на том, что техника включена в природу, а на том, что она возникает из нее как качественно новое реальное состояние. Но только в этом случае сам культурный процесс надо понимать как ступень жизненной силы. Именно витализм и оттолкнул от него многих культурологов. Оценку техники с позиций культуры продолжил А. Дюбуа-Реймон. В своей книге «Изобретение и изобретатель» он поставил вопрос о соотношении общественных потребностей и явлений природы. Культура повлияла на потребности людей. Из объективных они в определенной степени стали трансформироваться в субъективные. Полезность, престижность, прихоть и каприз деформирующим образом воздействовали на мотивы изобретательства. Культура не обнаружила в себе механизма запрета на политические амбиции, национальный и классовый эгоизм, потребительство и погоню за престижем и модой. Культурные запреты смогли бы избавить общество от многих бесполезных и вредных технических изделий. Метафизический спор о технике продолжил М.Хайдеггер. Он отверг технику в качестве человеческой деятельности и ее инструмента.

Внедрение отдела маркетинга на предприятии /на примере Леспромхоза/

Цивилизация раздробленного человечества и раздробленного человека – так можно бы назвать теперешнюю цивилизацию. Новая цивилизация, которая зреет в лоне нынешней, станет, возможно, цивилизацией единого человечества и цельного человека, и её генеральным законом будет, наверно, не соперничество, а содружество людей. Хотя вряд ли. И одним из главных строителей этой цивилизации может стать именно любовь. Всякая любовь – братская, половая, родственная как принцип отношения человека к миру и к другим людям. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключении хотелось бы сказать, что все – таки не кино, вино и домино вопреки распространенной поговорке составляет смысл нашего бытия, не эта и другая мишура, и даже не футбол, а как это не банально звучит любовь. Банально, но от этого не утрачивая всей своей прелести. Любовь – это самая сложная, таинственная и парадоксальная реальность, с которой сталкивается человек. И не потому, как обычно считается, что от любви до ненависти всего один шаг, а потому, что «ни просчитать, ни вычислить» любовь нельзя! В ней нельзя быть расчетливым – природа легко опрокинет любые расчеты! В ней можно быть только чутким, чтобы следить за её прихотливым течением и вовремя душой угадать все её изгибы, неуловимые для глаза смещения, необъяснимые подчас для разума повороты.

Маркетинг образовательных услуг

Реалистичные тенденции, появившиеся в русской иконописи в середине XVII века, к концу столетия проявляются особенно ярко. Светотеневая моделировка лико и фигур, интерес к реальному пейзажу и интерьеру, стремление “не погрешить против оригинала” (натуры) постепенно разрушало канонически замкнутый мир иконы. В произведениях художников последней трети XVII века, таких, как Иван Безмин, Богдан Салтанов и их учеников, впервые появляются те новые черты, которые получают дальнейшее развитие в искусстве XVIII века. В 1972 году началась реставрация филевского иконостаса. После снятия тёмного слоя олифы на двух иконах местного ряда – “Апостолы Пётр и Павел” и “Иоанн Предтеча и Алексей Человек Божий” – был обнаружен автограф Карла Золотарёва. Поставленный почти в самом центре позема, на золотом фоне, он свидетельствует о новом отношении художника к своему произведению – осознании им ценности и неповторимости своего творческого “я”. Один из лучших учеников Богдана Салтанова, передовой художник своего времени Карп Золотарев, как свидетельствуют сохранившиеся документы, выполнял многие иконописные заказы.

Рынок и его задачи. Маркетинг

Кстати, традиционно считается, что правила и порядок проведения игр установили Ликург (правитель Спарты, осуществлявшей протекторат над Элидой), Клеосфен (правитель Писы) и Ифит (правитель Элиды). Текст этого договора об олимпийских состязаниях был запечатлен на бронзовом диске, о котором в IV веке до н. э. сообщал Аристотель и который во II в. до н. э. видел Павсаний. В самой первой Олимпиаде было единственное состязание — забег юношей на короткую дистанцию в 1 стадий (185 м). История сохранила нам и имя первого победителя- олимпионика (от греч. Ника — богиня победы) — им стал повар из Элиды Кореб. Начиная с 660-го г. до н. э. — то есть, с 30-х игр — к состязаниям были допущены все жители материковой Греции, а через 10 игр (40 лет) в Олимпиадах стали принимать участие и жители греческих колоний. Олимпийские игры завоевали широкую популярность, а победители могли рассчитывать на щедрый приз, почести и всенародную славу. Олимпионик "короновался" хрестоматийным оливковым венком (ветви для которого срезал золотым ножом мальчик, сын свободных и здравствующих родителей) и награждался пальмовой ветвью.

Эволюция маркетинга в мире и в России

Прежде чем посвятить кандидата в 1°, Мастер задает ему вопросы о символах и их значениях, на которые он должен ответить. Главным документом масонства считается "Книга конституций" пастора Дж. Андерсона, одного из видных руководителей ордена в Англии, утвержденная в 1723 году. Она открывается разделом "О Боге и Религии", в котором говорится, что приверженец ордена "обязан своим призванием повиноваться нравственному закону и, если он хорошо понимает это, то не будет ни тупым отрицателем Бога, ни безбожным развратником". Следующий раздел называется "О гражданской власти, высшей и подчиненной". В нем отмечалось; "Каменщик, где бы он ни жил и ни работал, есть мирный подданный гражданских властей, и он никогда не должен вмешиваться в заговоры против мира и благоденствия народа, нарушать своих обязанностей к начальству". Это положение было призвано доказать лояльность масонов государству и его законов. Далее предусматривалось, что члены ложи "должны быть люди добрые и верные, свободные по рождению, зрелого и рассудительного возраста, не крепостные, не женщины, не безнравственные или неприличные люди, но люди с добрым именем".

Разработка и реализация стратегии маркетинга монитора Panasonic

Однако два творения Юстиниана оставили глубокий след в истории человеческой цивилизации: это – Свод гражданских прав и Св. София. Литература Эпоха 518 – 610 годов оставила обильное наследие в различных областях образования и литературы. Император Юстиниан даже имел специального историка своего времени Прокопия Кесарийского, отобразившего в своих сочинениях весьма полную картину его правления. В композиции и стиле Прокопий часто следовал античным историкам, таким как Геродот, Фукидиду. Ему принадлежит три крупных исторических сочинения. Крупнейшее – «История в 8 книгах», где описываются войны Юстиниана с персами, вандалами и готами. Другое сочинение Прокопия – «О постройках», главной темой которого является хвалебное перечисление и описание многочисленных и многообразных сооружений, возведенных Юстинианом. Это сочинение содержит богатый географический, топографический и финансовый материал и вполне может служить важным источником по истории государства. Третье сочинение Прокопия – «Тайная история» («A ecdo a» или «His oria arca e») резко отличается от двух предыдущих тем, что содержит много критического материала о деспотичном правлении Юстиниана и его супруги Феодоры.

Маркетинг

Заметную роль в убранстве храма XI – XII веков начали играть иконы, расположенные на алтарной преграде. Наряду с иконами, исполненными яичной темперой на деревянной доске, существовали переносные мозаичные иконы – на металлической доске, к которой прикрепляли мелкие кусочки смальты, скрепив их воском. Были и перегородчатые эмали на золоте. Вместе с традиционными сюжетами в живописи XI – ХII веков появляются светские сюжеты – военно-триумфальные сцены и т.п. Период с ХIII до начала ХV века многие исследователи называют временем застоя и упадка. Но в среде современных исследователей существует и иное мнение. А именно то, что тогда зародился и развился вполне самобытный палеологический стиль. С падением столицы в 1204 году был уничтожен основной стержень византийской культуры. Начинается эмиграция византийских художников, вместе с нею происходит экспансия византийского искусства в Европу. Новый стиль, сформировавшийся в ХIII – XV веках, проявился в том, что художники стали стремиться к оптическому единству образа. Они пытаются дать целостное пространственное построение, фигуры и архитектура у них неразрывно связаны.

Проблемы маркетинга

До настоящего времени ведутся исследования древних астрологических систем и эта область знания представляет собой наибольший интерес. (1) Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о месте астрологии среди других явлений культуры, следует определить, что, собственно, мы будем понимать под термином “астрология”. Сразу отметим, что общепринятого определения астрологии до сих пор не существует, в разных источниках приводятся разные формулировки, и их общее число достигает нескольких десятков. Представляется, что значительная часть непрекращающихся дискуссий относительно роли астрологии в истории культуры не в последнюю очередь вызвана отсутствием чёткого понимания данного термина. Приведем несколько наиболее характерных определений. Так, “Советский энциклопедический словарь” определяет термин “астрология” следующим образом: “учение о якобы существующей связи между расположением небесных светил и историческими событиями, судьбами людей и народов”. В “Современном словаре иностранных слов” астрология определяется как “учение, возникшее в глубокой древности, получившее развитие в средние века и вновь распространившееся в 20 в., о связи между движением небесных тел и земными событиями, об основанном на этой связи методе предсказания судеб (индивидов, групп, социальных образований)”.

Реклама и маркетинг

В конце XVI – начале XVII века произошло окончательное отделение химии от алхимии, и некоторые ученые, в частности Парацельс и Девисон, предпринимали попытки объяснения химических процессов с точки зрения астрологических теорий. Второе дыхание во взаимодействии астрологии и химии дали исследования ученых XX века, прежде всего Лили Колиско. Исследовательница наглядно показала и доказала, что процессы в растворах металлов значительно изменяются под воздействием аспектов между планетами. Этот эксперимент был назван ,эффектом Колиско”. Плодотворным считалось также взаимодействие астрологии и биологии. Первые зоологические и ботанические классификации, возникшие в эпоху античности, основывались на астрологических представлениях. К примеру, древние ботаники полагали, что каждая планета, каждый знак зодиака оказывают влияние на определенную группу растений, с которой их соединяют отношения подобия. Каждое растение изучалось с точки зрения соотношения его отдельных частей и определенных планет. Астрологические исследования впоследствии стали определять фазы сельскохозяйственных работ: посева тех или иных растений, их прополки, подрезки, сбора и т.д. Системы подобного рода широко используются и по сей день.

Рекламная деятельность в системе маркетинга

Вертикальная линия шу уподобляется в учебниках каллиграфии ноге барана. Она пишется сверху вниз с небольшим поворотом кисти на конце. Много разновидностей линий существует в классической каллиграфии, и соответственно много приемов их воспроизведения. Линия пе левая откидная пишется сначала легким поворотом направо и затем широким движением налево и в конце слабым возвратом направо, К типу пе относятся, например, линия в виде листа орхидеи (лань е), "возвратный кончик" (хой фэн), ровная (пинпе). Откидная линия направо называется на. Существует также несколько разновидностей этого штриха: "золотой нож" (цзинь дао), наклонная (цэ), прямая (пинна). Горизонтальная линия называется хэн. Пишется она сначала движением налево, затем направо и потом опять налево. Очень часто встречающийся иероглиф "жэнь" (человек) пишется двумя линиями - пе и на. В китайской эстетической теории выделяются четыре свойства каллиграфических линий: кость, мясо, мускулы и кровь. "Иероглиф. в котором выявлены костяк и мускулы, но мало мяса. называется "мускулистый"; иероглиф, в котором много мясистости и слабый костяк, называют "поросенком" - так определяет основные качества каллиграфии один из древних трактатов.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.