Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Разработка маркетинговой программы

В підвищенні рівня кваліфікації їхніх співробітників.Участь в торгових ярмарках/виставках грає першорядну роль в підприємницькому становленні експонента в тому сенсі, що воно формує суспільну думку про ньому, демонструючи загальну картину підприємства в його відношеннях з клієнтами, конкурентами, структурами фінансування і засобами масової інформації.Без особливих вагань можна було б провести паралель між значенням виставок для сучасного підприємця і тієї функцією, яку виконує барометр для метеоролога. Так же, як і барометр, якого самого по собі недостатньо для укладання прогнозу погоди, але і без якого зробити це неможливо, так і виставки, хоча з їхньою допомогою і не можна вирішити всіх проблеми підприємства, є незамінним засобом в сфері безпосередньої комунікації, від якого жодне підприємства не може відмовитися.Торгові ярмарки/виставки діляться на наступні категорії за такими ознаками.А) за місцем їхнього проведення на: . Які проводяться всередині країни- регіональні;- міжрегіональні;- національні;- міжнародні. . Які проводяться закордоном- регіональні;- міжрегіональні;- національні;- міжнародні.Регіональні ярмарки і виставки мають сферу чинності в радіусі 100 км, представляють одну або декілька галузей і призначаються головним чином для демонстрації можливостей малих по величині підприємств.Міжрегіональні мають однакову структуру з регіональними, однак володіють більшим радіусом дії і звичайно адресуються більш великим підприємствам.Національні ярмарки і виставки, що походять своїм корінням в кінець 18-го сторіччя і що з'явилися спочатку в Франції, були вітриною місцевої промисловості. Вони проводилися всередині країни і за кордоном з метою демонстрації продукції національного виробництва і стимулювання її збуту і звичайно мали міжгалузевий характер.Передумовою проведення міжнародних ярмарків/виставок, що організуються як всередині країни, так і за кордоном, є участь в них експонентів і відвідувачів з різноманітних країн. Міжнародний або, краще сказати, багатонаціональний характер вони набувають лише в тому випадку, якщо в них беруть участь, принаймні, 10-15% зарубіжних експонентів.До категорії (а) належать і виставки з змінним місцем проведення, а також і пересувні (плавучі, залізничні) виставки. Виставки з змінним місцем проведення, зберігаючи свою тематику, проводяться в різноманітних місцях (містах або навіть країнах). Пересувні виставки часто являють собою дорогий захід, проводяться в поєднанні з ініціативи розвитку зв'язків з громадськістю і направлені на підвищення престижу країни в цілому.Б) за частотою проведення на: - Періодичні (що проводяться кожні 2, 3 роки тощо) - Щорічні - СезонніЧастота проведення ярмарку/виставки залежить, головним чином, від типу продукції (експонатів), що пропонується і умов конкуренції. Так, наприклад, покази моди організуються 2-4 разу в рік, тоді як демонстрація інвестиційних товарів, новинок технології тощо може проводиться з інтервалами від двох і навіть до п'яті років.В) за направленням роботи на: - Ярмарки/виставки по здійсненню продажів/замовлень - Інформаційні - Що проводяться з метою розвитку комунікації/контактівГ) за виглядом пропозиції на: - Універсальні - Багатогалузеві - Галузеві - Виставки споживчих товарів.Універсальні ярмарки/виставки або динозаври, як їх називають з іронією, досягли свого розквіту після Першої Світової війни в умовах посиленого державного протекціонізму і являли собою дзеркало національної економіки тієї епохи.

1. Розвиток виставкового бізнесу в світі та в Україні.Традиція проведення виставок уходить коренями в глиб сторіч, коли в великих торгових центрах Ближнього Сходу місцеві ярмарки проводилися разом з великими релігійними святами. Підтримка, що надавалася ярмаркам в Європі церквою, а потім і королівською владою, створило передумови для розвитку цього інституту в формі торгових заходів.В першій половині 12-го сторіччя спостерігається розквіт ярмарків в районі Кампанії, пізнє їхнє проведення розповсюджується в Францію, Фландрію, Швейцарію, Англію і інші країни. В Великій Римській Імперії Лейпцигська і Франкфуртська ярмарки користувалися особливими привілеями, перетворившись в еталони для цілого ряду інших європейських міст.Промислова революція, поліпшення засобів зв'язку і обмеження олігополії і олігопсонії ринків заклали основи для народження сучасної багатопланової форми виставок, значною віхою на шляху розвитку якої стало укорінення звичаю вчиняти торгові відносини по зразкам замість зосередження більших партій товару з метою прямого продажу.За перетворенням товарних ярмарків в виставки зразків з’явилася їхня спеціалізація в відношенні об'єкту експонування, скорочення часу їхнього проведення і обмеження публіки більш вузьким колом відвідувачів, в результаті чого вони придбали форму чисто комерційного заходу.Після постійних коливань, першій половині 20-го сторіччя внаслідок війн, економічної кризи і політичної ситуації, що склалася, характер торгових ярмарків, що спостерігалися в став змінюватися з поступовим перетворенням їх з сфери торгових відносин учорашнього дня в сьогоднішній сучасний засіб комерційної комунікації.Явище торгових ярмарків/виставок виходить з необхідності зустрічі пропозиції і попиту. В цьому аспекті заходу такого роду являють собою що сконцентрувалося вираження ринку в його троякій іпостасі, тобто в співіснуванні Клієнта/Експонента, Покупця/Відвідувача і Пропозиції/Експонатів-послуг.Виходячи з поступової трансформації інституту ярмарків/виставок з засобу презентації товарів з метою їхнього безпосереднього продажу і подання їхнього асортименту з допомогою зразків в засіб глобальної комунікації з 80- х років до наших днів, торгові ярмарки/виставки можуть бути поділлені на наступні категорії:Торговий ярмарок (або ярмарок-виставка) - короткочасне, періодичні і, в основному захід, який проводиться в одному і тому же місці, і в рамках якого велика кількість підприємств (експоненти) з допомогою зразків (експонатів) представляє об'єктивний масштаб товарів/послуг однієї або декількох галузей, з тим щоб відвідувач-комерсант отримав, ясне подання про їхні підприємницькі можливості, тоді як експонент за допомогою товарів ,що експортуються прагне розповсюдити інформацію в своїй фірмі і її продукції і укласти прямі торгові відносини.Очевидно, що поняття "велика кількість підприємств" відносно і неоднаково для кожної галузі.Об'єктивність, періодичність, обмеженість по часу і просторове зосередження пропозиції надає торговим ярмаркам/виставкам характер платформи для обміну інформацією (сфера комунікації) і укладення торгових угод (сфера ринку).Незважаючи на те, що кордони між поняттями торгового ярмарку і виставки часто не розділені і на практиці мають тенденцію до обмеження до мінімуму, було б, однак, доцільним провести смислове протиставлення торгових ярмарків і виставок.Торгово-промислова виставка – це короткочасний, періодичний і, звичайно, захід, яке проводиться в одному і тому же місці, в рамках якого значна кількість підприємств (експоненти) з допомогою зразків (експонатів) дають представницьку картину пропозиції товарів/послуг однієї або декількох галузей і прагне інформувати кінцевих споживачів, (або же і проміжних) про свою фірму і її продукції з кінцевою метою сприяння продажам.Основними відокремлювальними рисами між торгово-промисловими виставками і торговими ярмарками/виставками є масштаб пропозиції і необмежене коло відвідувачів, притаманні виставкам.

В нинішній час в Японії проводиться приблизно 420 виставок з яких тільки 1/4 носить міжнародний характер. В Китаї кількість виставок, що скадало 75 в 1990 р. досягло в 1994 р. 201, тоді як в "Співтоваристві Тигрів" за той же період кількість виставок збільшилася більш ніж в 2 разу і досягла 226.Згідно прогнозам фахівців, навальний розвиток технології, короткий термін життя новинок, і переміни в економічній, політичній і демографічній ситуації передбачають грядущий перелом розвитку інституту ярмарків/виставок, з яким очікуються:1) зміцнення транснаціонального характеру вже знаменитих і широко визнаних торгових ярмарків і виставок з паралельним зведенням до мінімуму можливості виникнення нових подібного масштабу;2) активізація діяльності крупномасштабних міжнародних ярмарків/виставок за межами місця їхнього проведення;3) багаторазове збільшення кількості ярмарків/виставок з подібною або спорідненою тематикою (наприклад, електронна технологія);4) підсилення попиту з боку дрібних і середніх підприємств на участь в ярмарках і виставках національного масштабу;5) збільшення ролі послуг в якості об'єкту експонування;6) підвищення значення для малих підприємств регіональних виставок7) перегляд питання про "відкриття дверей" деяких виставок для широкої публіки при точному, однак, дотриманні їхнього комерційного характеру.В відношенні мети участі, буде тривати «зіткнення» між продавцями і покупцями, оскільки все більше число відвідувачів буде зосереджувати свій інтерес на отриманні інформації в протилежність експонентам, що будуть додавати всіх зусилля для забезпечення безпосередніх торгових відносин.Цей факт підтверджується результатами спеціальних досліджень, згідно яким тільки один з п'ятих відвідувачів ярмарків/виставок товарів широкого споживання готов укласти комерційну угоду в період роботи ярмарки/виставки.Стенд, з точки зору зовнішнього вигляду і функціональних якостей, переросте в додаткову сферу конкурентної боротьби між експонентами. Винахідливі поєднання різноманітних комунікаційних засобів, таких як монітори, мультиплікація, лазерні промені, щедро надаються сучасною технологією, змінять його традиційну форму, що існувала до нинішнього часу. І нарешті, поєднання безпосередньої комунікації за допомогою кваліфікованого персоналу, певно призведе до багаторазового збільшення витрат на навчання персоналу і підготовку відповідних комунікаційних матеріалів з метою збереження підприємницької індивідуальності і пропаганди марки фірми експонента.Виставкова діяльність в Україні стає в все більшій мірі самостійним сектором економіки, через який приходять необхідні товари і послуги із-за кордону, надходить на внутрішнє ринок найбільш конкурентноздатна продукція вітчизняного виробника і формується значна частина експортного потенціалу. Сьогодні в Україні щорічно проводиться 250 - 300 виставок. З них тільки 10- 15 можуть бути віднесені до категорії міжнародних по змісту і рівню організації і виявляють реальний вплив на формування ринку і структури промислового і сільськогосподарського виробництва, науково-технічних програм нашої країни.Цей пов'язане з тим, що в нинішній час в країні майже немає виставочних центрів, що відповідають міжнародним стандартам, а відповідно і виставок, що дадуть можливість в повній мірі вивести на внутрішнє ринок і за кордон конкурентоспроможні вітчизняні товари, а також привернути на ринок України зарубіжні фірми, що виробляють найкращі товари.Крім того це не дозволяє одержувати від експонентів солідні валютні надходження за послуги і за роботу сервісної сфери (в ведучих країнах Європи держава від виставочної діяльності одержує валютні прибутки)В Україні налічується 35-40 тис кв м (нетто) площ, де проводяться виставки, включаючи галузеві і регіональні.

КАК СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО НЕВОЗМОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ Я использую это упражнение как Тест на креативность на своих семинарах. Идея состоит в следующем: Вы хотите привлечь клиен­тов для производителя диетического напитка Ultra Slim. Вам предла­гается следующий слоган: «Дайте нам неделю, и мы уменьшим вес». Что вы можете предложить такого, чтобы заставить множество людей пойти за вами? Я покажу вам, что сделала компания, но вна­чале давайте зададим несколько вопросов. Эти вопросы, помимо прочего, помогут вам при разработке предложения для вашей следу­ющей директ-маркетинговой программы. Можете ли вы предложить что-нибудь бесплатно? С этого места стоит начать подробнее. Одна идея состоит в том, чтобы предложить бесплатный образец нашего продукта. Это долж­но убедить людей, что Ultra Slim — вкусный напиток, и на диете из Ultra Slim можно продержаться долго. Мы также можем предложить бесплатный проспект про Ultra Slim, в котором объясняются преимущества этого диетического на­питка и содержится другая подходящая к случаю информация

РЕФЕРАТЫ:

Маркетинговые мероприятия по увеличению объемов продаж ОАО «Мясокомбинат ХХХ»

Подавляющее большинство социальных моделей поведения людей формируется в детском возрасте, поскольку именно в детстве человек наиболее восприимчив к процессам обучения. Как только определенные ощущения, формы мышления и способы действий возникают и закрепляются в сознании индивида, они консервируются и слабо поддаются новациям. Ведь для этого сначала нужно отказаться от старых образцов, чтобы потом усвоить что- то новое. А отказ от привычных ощущений, мыслей и моделей поведения дается всегда труднее, чем обучение с «чистого листа». Такие механизмы формирования ощущений, мыслей и поведения называются в культурной антропологии ментальными программами. Источниками ментальных программ являются культура и социальное окружение, то есть те условия, в которых происходит социализация и инкультурация человека. Это означает, что ментальные программы определяются так называемыми измерениями культуры, включающими в себя: дистанцию власти; коллективизм — индивидуализм; маскулинность — феминность; избегание неопределенности. 2.1. Дистанция власти Измерение «дистанция власти» показывает, какое значение в разных культурах придается властным отношениям между людьми и как варьируются культуры относительно данного признака.

Разработка способов обезвреживания и утилизации сточных вод ОАО "Автотранс"

Позже, на рубеже нашей эры, эта классификация была дополнена еще четырьмя “школами”, которые, однако за исключением цзацзя, или “школы эклектиков”, собственно, к философии Китая не имеют отношения. Одни школы названы по характеру общественной деятельности основателя школы, другие - по имени основателя учения, третьи - по главным принципам понятия этого учения. Вместе тем, несмотря на всю специфику философии в Древнем Китае, отношение между философскими школами сводилось в конечном итоге к борьбе двух основных тенденций - материалистической и идеалистической, хотя, конечно, нельзя представить эту борьбу в чистом виде. На ранних этапах развития китайской философии, например, даже во времена Конфуция и Мо-цзы, отношение этих мыслителей к основному вопросу философии не выражалось прямо. Вопросы о сущности человеческого сознания т его отношения к природе, материальному миру не были определены достаточно четко. Зачастую во взглядах тех философов, которых мы относим к материалистам, содержались значительные элементы религиозных, мистических представлений прошлого и, наоборот , мыслители, которые в целом занимали идеалистические позиции, отдельным вопросам давали материалистическое толкование.

Маркетинговый анализ деятельности предприятия на примере ОАО "Дальсвязь"

Невозможно представить себе чеховского Гурова не знающим имени Анны Сергеевны. Имя свидетельствует о значимости существования, знание героями имён друг друга — о значимости и значительности их встречи, влекущей за собой душевные перемены. О такой встрече и пишет Чехов. Бунин повествует о другом — о мимолётной, ослепительной и испепеляющей вспышке света. Две внешне похожие истории оказываются в своей глубине совсем разными. Список литературы

Разработка и принятие стратегических решений на примере ОАО "Самарский хлебозавод № 9"

Данные учетных и отчетных статистических форм лежат в основе анализа, сравнения и оценки труда специалистов, структурных подразделений и санитарно-профилактических учреждений. Они во многом определяют качество и эффективность оперативного управления и контроля, текущего и перспективного планирования, взаимодействия с лечебно-профилактическими и другими учреждениями. Органы и учреждения Госсанэпидслужбы РФ проводят государственный учет инфекционных, паразитарных, профессиональных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений в связи с неблагоприятным влиянием на здоровье факторов среды обитания. Система информационно-аналитической деятельности санэпидслужбы включает в себя анализ данных социально-гигиенического мониторинга, сравнение и оценку труда специалистов, структурных подразделений и учреждений. Достоверность учетных и отчетных статистических форм обеспечивается полнотой регистрации, своевременностью составления и представления, сравнимостью и сопоставимостью, преемственностью и точностью информации.

Программы системы 1С: Предприятие. Конфигурирование и администратирование в программах 1С: Предприятие

Малые банки, создаваемые «в складчину» мелкими товаропроизводителями, способны аккумулировать ресурсы там, куда не проникают банки с большой капитальной базой, зачастую оказывают больше финансовой поддержки в развитии регионов, мелкого и среднего бизнеса . В банковской системе действуют также банки специального назначения и кредитные организации (не банки). Банки специального назначения выполняют основные операции по указанию органов исполнительной власти, осуществляют финансирование определенных государственных программ. Наряду с данными операциями уполномоченные банки выполняют и другие операции, определяемые их статусом как банка. Некоторые кредитные организации не имеют статуса банка, они совершают лишь отдельные операции, в связи с чем не получают от центрального банка лицензию на осуществление совокупной банковской деятельности. К элементам организационного блока банковской системы относят и банковскую инфраструктуру. В нее входят различного рода предприятия, агентства и службы, которые обеспечивают жизнедеятельность банков.

Разработка концепции информационной системы для поддержки принятия управленческих решений в области маркетинга региона

Необходимо подчеркнуть, что в целях поддержания своей стабильности банк должен иметь определенный ликвидный резерв для выполнения непредвиденных обязательств, появление которых может быть вызвано изменением состояния денежного рынка, финансового положения клиента или банка партнера. Ликвидность баланса. Баланс считается ликвидным, если его состояние позволяет за счет быстрой реализации средств по активу покрывать срочные обязательства по пассиву. Возможность быстрого превращения активов банка в денежную форму для выполнения его обязательств предопределяется рядом факторов, среди которых решающим является соответствие сроков размещения средств срокам привлечения ресурсов. Иначе говоря, каков пассив по сроку, таким должен быть и актив; тогда обеспечивается равновесие в балансе между суммой и сроком высвобождения средств по активу в денеж­ной форме и суммой и сроком предстоящего платежа по обязательствам банка. На ликвидность баланса банка влияет структура его активов: чем больше доля первоклассных ликвидных средств в обшей сумме активов, тем выше ликвидность банка.

Анализ формирования и использования прибыли на предприятии ОАО "ВАСО"

Любой следователь криминальной полиции на основе анализа сложившейся ситуации может прийти к выводу о наличии широко разветвленного и вполне созревшего заговора против человечества, в котором для предъявления официального обвинения имеется всё: мотив преступления (добыча «философского камня» на халяву), исполнитель (черная дыра) и его пособники и наводчики (физики-ядерщики), орудие преступления (ускоритель многозарядных ионов), подставные фигуры (сверхновые звезды) и свидетели (население Галактики). Финансируется этот заговор через  Нобелевский Фонд, а во главе его стоит Естественный Отбор. В качестве альтернативы путаной и опасной версии можно предположить, что если уж в звезде начались какие-то процессы синтеза тяжелых элементов, то среди множества новообразованных сверхтяжелых ядер найдется хотя бы одно такое, какое окажется способным вызвать коллапс всей звезды подобно взрывателю авиабомбы или артиллерийского снаряда. Во всяком случае, появление случайного «детонатора» в недрах звезды объясняется проще, чем дефицит материи во Вселенной. Это может быть всё, что угодно, – внезапное столкновение звезды с шальной дырой, опрометчивое изобретение недоразвитого разума, или реализация невероятного процесса, даже если вероятность его осуществления очень мало отличается от нуля.

Разработка маркетинговой программы

Вместе с тем, традиционно сложившийся в нашей стране и законодательно закрепленный акцент на установление и использование гигиенических нормативов, как единственного инструмента управления качеством окружающей среды, а также ряд объективных и субъективных причин, привели к тому, что концепция риска как системный подход, позволяющий получить с учетом заданного, и в то же время достаточно гибкого алгоритма, и детализированности всех этапов анализа, хотя не идеальные, но достаточно ясные и адекватные результаты, и, главное, в пригодном для быстрого принятия управленческих решений виде, не получила развития в качестве практического инструмента в деятельности научных и практических учреждений госсанэпидслужбы и охраны окружающей среды. Сложившаяся катастрофическая ситуация с загрязнением окружающей среды и состоянием здоровья людей во многих регионах России, снижение качества и продолжительности жизни населения, неэфективность, а нередко недостаточная гигиеническая обоснованность природоохранных мероприятий, разрабатываемых без четких количественных критериев потенциального и реального ущерба для здоровья, низкая эффективность затрачиваемых на снижение загрязнения средств, обусловленная в большинстве случаев отсутствием обязательной оценки действительного вклада того или иного предприятия в ухудшение состояния здоровья населения, несоблюдение, а в ряде случаев недостижимость некоторых гигиенических нормативов, связанные с экономическими и техническими причинами, замедление исследований, в первую очередь эпидемиологических и экспериментальных, а также определенное снижение их качества в силу практически полного отсутствия финансирования и потерь кадрового состава, настоятельно требуют изменения и переноса акцентов с проблем гигиенического нормирования на количественную оценку потенциальной и реальной опасности от уровней воздействия, существующих в реальных условиях населенных мест.

Разработка маркетинговой программы деятельности предприятия

Ткаченко, увидеть в останавливающих на себе внимание цифрах ссылку Шолохова на Евангелие от Матфея - главу XII, стих 26: «И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его?» . Но тут возникают некоторые непреодолимые трудности, связанные с мотивировкой и символической обеспеченностью числа в тексте романа: почему Евангелие именно от Матфея, и если обойма с патронами обозначает законченную главу, то патроны россыпью должны бы, по логике, намекать на следующую, тринадцатую, но она не может нас устроить, как не обнадеживают в этом смысле и другие Евангелия, будь они прочитаны по методике Ткаченко или по какой-либо другой логически обоснованной схеме. Однако попытка Ткаченко плодотворна: цифры как художественная подробность действительно передают значимость момента. И потом: не просто «пересчитал», а «зачем-то пересчитал», словно Григория по наитию ведет нечто высшее, в чем герой не отдает себе ясного отчета. И далее: не вымыл, не умыл, как Понтий Пилат, хотя и стоял у воды, а «тщательно вытер руки о полу шинели», - очистил. И вот это блюдение себя, как бы самоочищение, особенно заметно в Григории, начиная с его пребывания в банде Фомина: «На миг в нем. вскипела глухая ненависть к Михаилу (Кошевому. - В. В.), но он подавлял эти чувства.

Разработка программы маркетингового исследования рынка парфюмерии

Выходя за пределы лиризма, в драму или в эпос, - ты уже вне дома. Стих твой тяжелеет - не поет - и в особенности не умеет разговаривать. - Тут уж извини, брат, - мы оба тебе не уступим". В письме от 25 октября 1890 года Полонский опять с восхищением пишет Фету о его лирическом даре: "Внутри Вергилия, Горация, Овидия, Теренция, Марциала - и других - сидит гениальный римлянин - отчего же он не перешел в тебя, несмотря на то, ты с ними беспрестанно беседуешь? - Не потому ли, что тот идеально-восторженный лирик, который сидит в тебе, никого - чужого - к себе не подпускает. Ну, сам посуди - есть ли хоть что-нибудь античное в твоем стихотворении "Упреком, жалостью внушенным"?!!!!!! Я по своей натуре более идеалист и даже фантазер, чем ты, - но разве я - или мое нутро, может создать такой гимн неземной красоте - да еще в старости!" Тот "идеально-восторженный лирик", о котором говорит Полонский, "не подпускал к себе" как "чужого" и самого Фета во многих сторонах его жизни, личности и общественных убеждений. Здесь торжествовал единственный эстетический принцип - служение Красоте. Полонского, знавшего Фета смолоду, поражала одновременно и цельность и противоречивость его натуры.

Разработка маркетинговой стратегии предприятия ОАО "ОПОГАТ-9"

Дом был двухэтажный, и квартира была во втором этаже, но в ней самой было три этажа. Как и почему - объяснить не могу, но это было так: низ, с темной прихожей, двумя темными коридорами, темной столовой, моей комнатой и Алиной огромной детской, верх, с той самой кухней, и еще другими, из кухни ход на чердак, даже два чердака, сначала один, потом другой, и один - выше другого, так, что, выходит, - было четыре этажа. Все было огромное, просторное, запущенное, пустынное, на простор и пустоту помноженное, и тон всему задавал чердак, спускавшийся на второй чердак и оттуда распространявшийся на все помещения вплоть до самых отдаленных и, как будто бы сохраненных его углов". (М. Цветаева. Повесть о Сонечке.) Двухэтажный ДОМ таит в себе четыре этажа, любой темный угол на деле оказывается безграничным пространством. И это ощущение безграничности усиливается за счет употребления синонимов-прилагательных "огромное", "просторное", "пустынное" и однокоренных им существительных "простор" и "пустота", объединенных денотативной семой "большой".

Разработка рекламной программы для страховой компании

Алюминий Алюминий - самый распостраненный в земной коре металл. На его долю приходится 5,5-6,6 мол. доли % или 8 масс. %. Главная масса его сосредоточена в алюмосиликатах. Чрезвычайно распространенным продуктом разрушения образованных ими горных пород является глина, основной состав которой отвечает формуле Al2O3.2SiO2.2H2O. Из других природных форм нахождения алюминия наибольшее значение имеют боксит Al2O3.xH2O и минералы корунд Al2O3 и криолит AlF3.3 aF. Впервые алюминий был получен Велером в 1827 году действием металлического калия на хлорид алюминия. Однако, несмотря на широкую распространенность в природе, алюминий до конца XIX века принадлежал к числу редких металлов. В настоящее время в промышленности алюминий получают электролизом раствора глинозема Al2O3 в расплавленнном криолите. Al2O3 должен быть достаточно чистым, поскольку из выплавленного алюминия примеси удаляются с большим трудом. Температура плавления Al2O3 около 2050оС, а криолита - 1100оС. Электролизу подвергают расплавленную смесь криолита и Al2O3, содержащую около 10 масс.% Al2O3, которая плавится при 960оС и обладает электрической проводимостью, плотностью и вязкостью, наиболее благоприятствующими проведению процесса.

Разработка программы для расчета финансовых показателей, используемых в составлении бизнес-плана на языке Visual Basic

Основные требования «мятежного султана» четко определены в его многочисленных письмах, адресованных императору Николаю 1, оренбургским губернаторам В. А. Перовскому, В. А. Обручеву, сибирскому губернатору, князю П. Д, Горчакову, председателю Оренбургской пограничной комиссии А. Ф. Генсу и др. Ни Габай-дулла-султан, ни его брат Саржан не могут встать в один ряд с Кенесары Касымовым, который, по мнению, М. Красовского «уступая своему деду (Абылаю) в уме, но превосходя и его и своего отца (Касым-торе) энергией характера, стал известен во всей степи»". Как «ловкий, своеобразный политик» султан Кенесары Касы-мов отдавал себе отчет в том, что борьба с такой могущественной державой, как Россия, требует объединения сил трех казахских жузов, значительных жертв, использования не только военных, но и дипломатических усилий. Он жестоко подавлял своеволие отдельных султанов, старшин, бисв, отколовшихся от народного движения, строго расправлялся с теми, кто поддерживал политику России, но оставался сторонником мирного решения недоразумений с царским правительством.

Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

Верховный Совет продолжал обладать неограниченными полномочиями, что приводило к вмешательству в дела Президента, правительства.4 Президент был ограничен в своих правах, что не позволяло ему проводить самостоятельную политику по реализации реформы. Конституция сдерживала работу по проведению экономической реформы и т.д. Поэтому сама общественная жизнь поставила вопрос о пересмотре Конституции. Под руководством Президента Н.А. Назарбаева был подготовлен проект новой Конституции, который был опубликован для всенародного обсуждения. В обсуждении было высказано много замечаний по проекту. Наиболее существенные из них были учтены, и проект Конституции был предложен народу для решения ее судьбы. В результате всенародного голосования (референдума) 30 августа 1995 года была принята новая Конституция Республики Казахстан.1 Конституция Республики Казахстан – основной, главный нормативный акт государства и общества, который утверждает Республику Казахстан « демократическим, светским, правовым и социальным государством, ».

Разработка программы- тренажера "Управление электросетями"

Достаточно того, что ВВС может позволить себе содержать более 250 собственных корреспондентов по всему миру. Новости ВВС являются эталоном для всего мира. Ее бывшие сотрудники, даже закончив карьеру в корпорации, продолжают консультировать телекомпании мира при создании информационных служб. Некоторую пристрастность ВВС (говорю некоторую, потому что не берусь утверждать, что ВВС крайне идеологизирована) можно также списать на то, что каким бы профессионалом ни был журналист, он не может в одночасье отказаться от всех своих привычек и стать абсолютно независимым и беспристрастным. При этом трудно представить себе ситуацию, когда журналистов инструктируют, что можно говорить и показывать в кадре, а чего нельзя. ВВС регулируется собственными редакционными стандартами. У каждого сотрудника Би-Би-Си есть такой документ. Весьма объемный, в нем более 300 страниц. Он предназначен для сотрудников Би-Би-Си и регулирует их поведение в различных ситуациях. Тим Кое на конференции «Общественное телерадиовещание в России» сообщил, что ВГТРК перевела этот документ на русский язык. Думаю, это хороший знак для российского вещания, для которого ВВС является хорошим примером и отличной школой беспристрастной и независимой, истинно общественной журналистики.Список использованной литературыТелевидение за рубежом. Сборник: Луи Мерлен.

Разработка игровой программы "Морской бой"

Условия (политикио-прав режижим котор слож-ся в государстве) Средства (деят-ть власт-х структур при помощи которых происходит реализация). Виды гарантий: 1)внутренние (конст совет, мин юст, амбуцман, прок-ра 2)международно правовые (ООН, ВОЗ, Европейск суд по прав-м человека, ОБСЕ). 25. Классификация прав и свобод личности: По группам общественных отношений: .в области безопасности личности и частной жизни 2.в сфереэкономической, социальной и культурной деятельности 3. в сфере общественно-политической и государственной жизни. В зависимости от содержания: 1.личные 2. социальные, экономические, культурные 3 политические. В зависимости от принадлежности лица к гос-ву 1граждан 2иностр-в 3 безгражд-ва . По соподчинённости 1основные (участ в управ гос- вом) 2дополнительные (равный доступ к гос службе). По хар-ру осущ-я: 1конкрет-е (охр здорвья) 2регулир-ся вне правоот-й (при их нарушении право на жизнь) По форме осуществления: 1Индивидуальные (свобода совести) 2Коллективные (коллектив труд споры ст. 24.К) 27 Понятие и принципы гражданства: Понятие: устойчивая политико-правовая связь лица с государством выражающая совокупность их взаимных прав и обязанностей.

Разработка программы расчета определенного интеграла по формуле Буля по схеме двойного пересчета с заданной точностью

Але цей шлях веде до економічного застою та безробіття. Можна також урізноманітнити експорт за допомогою індустріалізації та перероподілу ресурсів на продукцію, що конкурентоспроможніша на світовому ринку. Можна сприяти виробництву продукції, здатної конкурувати з імпортною, якщо це економічно виправдано. Третій шлях – це можливість зміни валютного курсу для відновлення рівноваги у платіжному балансі. Багато країн розцінюють саме платіжний баланс як ключовий чинник прийняття рішень про доцільність чи необхідність зміни курсу їх валюти. Аналітики вважають, що зниження курсу або девальвація національної валюти роблять вітчизняну продукцію дешевшою на міжнародних ринках, розширюючи тим самим експорт. Одночасно девальвація робить дорожчими імпортні товари, а це веде до зниження попиту і, отже до скорочення імпорту. Типовим прикладом такого регулювання балансів стала серпнева фінансова криза 1998 р. в Росії, яка призвела до знецінення рубля в 5 разів і гривні в 2,5 рази. В результаті металургійна і хімічна продукція, а також зброя з Росії та України стали значно дешевшим, що стимулювало експорт. В той же час імпорт продовольства в ці країни став занадто дорогим, що стало дієвим стимулом для зростання власної харчової промисловості, які практично витіснили іноземні продовольчі товари.

Разработка рисунка настенного календаря с помощью графического редактора CorelDRAW. Создание базы данных «Туристических фирм г. Минска» с помощью пакета программ Access

В первом случае дефицит - это, скорее, зло, поскольку он является продуктом экономических неурядиц и свидетельствует о недоиспользовании производственных возможностей общества. Структурный дефицит, если он является продуктом здравой государственной политики по стабилизации экономики, может оказать существенную помощь в недопущении резких колебаний экономической конъюнктуры. Вторая проблема связана с так называемым "эффектом вытеснения" частных инвестиций. "Эффект вытеснения" связан с методами покрытия бюджетного дефицита. Основными методами являются эмиссия кредитных денег и выпуск государственных займов. Что касается эмиссии кредитных денег, то она еще больше усиливает инфляцию, ухудшает состояние денежного обращения, вызывает тяжелые последствия в сфере экономики и социальных отношений. Выпуск же государственных займов при определенных условиях вытесняет часть инвестиций из производственного процесса. Каким образом? Выпуск государственных ценных бумаг свяжет часть денежных средств населения, денежный рынок отреагирует на повышение спроса на деньги ростом процентной ставки.

Разработка программы рисования линий с помощью мыши

КПИ пользуется значительным влиянием в профсоюзной конфедерации Рабочие комиссии, самой массовой в стране. Важную роль в Испании играют региональные партии. Правоцентристская каталонская партия Конвергенция и Союз (КИС) располагала в середине 1990-х годов большинством мест в Каталонской региональной ассамблее. На общенациональных парламентских выборах 1993 и 1996 она набрала значительное число голосов и стала партнером по коалиции сначала с ИСРП, а затем с НП. В Стране Басков, где давно проявлялись сепаратистские настроения, в середине 1990-х годов образовалось несколько влиятельных партий. Самая крупная из них, консервативная Баскская националистическая партия (БНП), стремится к достижению автономии мирными средствами. Эри Батасуна, или Партия народного единства, выступает в союзе с нелегальной организацией ЭТА (Баскское Отечество и Свобода), которая призывает к созданию независимого Баскского государства, не отрицая необходимости насильственных методов борьбы. Большим влиянием пользуются региональные партии в Андалусии, Арагоне, Галисии и на Канарских Островах.7. Тип государства. Тип государства определяет социальную сущность государства, его цели, политические интересы в обществе, функционирование государственного механизма.

Образовательная программа школы: назначение, содержание, участие учителей и учащихся в ее разработке

Так, только государственная собственность лежит в основе специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением (п. 2 ст. 11 Закона об образовании). Свою деятельность образовательное учреждение осуществляет за счет денежных средств, выделяемых ему собственником. Однако для реализации поставленных целей только одного этого недостаточно, требуется иное движимое и недвижимое имущество (здания, земельные участки и др.). Поэтому при создании учреждения собственник, определяя объем финансирования, выделяет часть своего имущества и закрепляет ее за вновь созданным учреждением в качестве необходимого имущества. Если речь идет о государственной собственности, то от имени государства выделение имущества осуществляет Госкомимущество России. Имущество образовательного учреждения делится на два вида: а) собственность учредителя (учредителей); б) имущество образовательного учреждения, полученное от осуществления приносящей доходы деятельности. Правовой режим собственности учредителя, в общих чертах, состоит в следующем: учредитель (учредители) закрепляет за образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности объекты права собственности - землю, здания, сооружения, имущество, оборудование.

Помощь жертвам активного манипулирования психикой (разработка программы консультирования о выходе из нетрадиционных религиозных культов с учетом индивидуально-психологических особенностей личности)

Действие норм права и нормативных правовых актов в пространстве это их действие в пределах определенной территории. Нормы права, установленные или санкционированные государством, как правило, действует в пределах территории государства. Аналогичным образом действуют и содержащие нормы права нормативные акты. - C - - - - Законы (нормативно-правовые акты) обладают свойством действия не только во времени, но и в пространстве. Еще в первобытнообщинном строе с его замкнутым натуральным хозяйством и родоплеменной организацией каждая единица живетлажила по своим обычаям. Изгнание из племени было почти равносильно смерти, потому что во всяком другом племени изгнанник лишался защиты общества. Немногим в этом отношении отличается право рабовладельческого общества. В Римской империи иностранец первоначально не имел никаких прав, был «врагом», стоящим вне закона. Постепенно, по мере развития обмена, для лиц, не имевших прав римского гражданина, создается особое право - jus qe eum, которое, однако, также было римским правом, действующим на территории Римской империи.

Разработка программы стимулирования сбыта

В том случае, если человек будет сумрачным, не будет замечать ничего благого, при этом умаляя достоинства сотворенного, пренебрегая им, то человек постепенно утратит бытие. Все сущее благостно, но все сущее также стремиться к совершенству, значит благое – это объект воли, желания и т.д. Добро – это желание совершенства. Сущее благословенно, так как сотворено любящим Богом, а его воля к любви изначальна, однако она является производной у человека. Аквинат считает, что на Земле существует благо, которое достойно само по себе и его желают ради него самого; благо полезное, то есть благо, которое хотят для чего-то иного; благо-наслаждение, которое несет счастье. Первое и третье блага Аквинат находит в виде Бога, а блага второго типа, то есть земные Аквинат относит к целям. Противоположная идея – идея о врожденном зле выражена в учениях Лютера и Кальвина. «Только если человек осознает, что он совсем не может быть творцом своей судьбы, он может спастись: действительно спасение зависит не от него, а от Бога, и, пока он остается неразумно убежденным в том, что якобы он делает себя, он обманывается и не совершает ничего, кроме греха».

"Особенности разработки маркетинговой стратегии на примере дома моды Dilbar"

Если молоко давали в другой дом, от него отливали три ложки обратно и закрывали крышкой посуду, чтобы счастье не ушло. Поздно вечером сметану и другую молочную пищу нельзя давать посторонним людям, иначе скот пропадет. Подобные приметы и поверья широко бытовали у всех народов Южной Сибири и утвердились, вероятно, во времена Монгольской империи, где за грех считалось проливать молоко. Лакомым блюдом считались пенки вареного молока "ореме" (пызыг чокей). Свежее молоко медленно кипятили в большом казане. В момент закипания туда сыпали размолотые корни сараны (сип) или кандыка (пис), что способствовало образованию толстого слоя пенок до трех пальцев в ширину. Затем их осторожно снимали, смешивали с талканом, молотой черемухой или брусникой (нирлiг бреме), после чего их прессовали под гнетом (сыы) и замораживали. Ломтики "бреме" являлись почетным блюдом, которым угощали уважаемых гостей. Клубни сараны для приготовления толстого слоя аппетитных пенок использовали буряты. ~ Одинаковые способы приготовления молочной пищи говорят об общих истоках скотоводческой культуры народов Южной Сибири.

Прогнозирование банкротства и разработка антикризисной программы предприятия

Как следует из обоих определений, дискурс необходимо понимать как текст или речь в действии, в совокупности со всеми экстралингвистическими факторами, включая знания о мире, мнения, установки, оценки, цели адресанта. Таким образом, дискурс – более широкое и открытое понятие. Интересна точка зрения Ю.С.Степанова, связывающего дискурс с понятиями альтернативного мира, факта и причинности. Ю.С.Степанов также дает широкую лингво – философскую трактовку дискурса как “языка в языке”, представленного в виде особой социальной данности (Степанов 1998). При этом дискурс не может быть сведен к стилю, грамматике или лексикону как просто язык. Он “существует, прежде всего, и главным образом в текстах, но таких, за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, - в конечном счете – особый мир” (Степанов 1998: 676). Хотя Ю.С.Степанов также говорит о существовании дискурса в текстах, его видение дискурса как особого, возможного мира выводит дискурс далеко за рамки текста.

Разработка оптимальной программы организации инвестирования и финансирования создания малого предприятия по производству прецизионных профилей из цветных металлов

В одном интервью 1939 года, касаясь состояния драматургии, Зощенко отметил: «До последнего времени в театрах. всячески старались вытравить «конфликты» из советских пьес. Получалось так, что в современной жизни, — как она изображалась на сцене, — не встречаются ревность, стяжательство, подхалимство, трусость, ненависть. Вместо этого. преподносят разные надуманные ситуации». Далее сказано, что «зритель, не имеющий своих пьес на бытовые темы, радуется возможности увидеть на сцене живых людей и настоящие страсти». Очевидно, задачу создания бытовой комедии Зощенко и ставил перед собой, работая над «Парусиновым портфелем», причем, в отличие от одноименного рассказа, быт здесь — не агрессивен, не мешает человеку, не портит его жизнь. При сохранении событийного ряда в рассказе и пьесе совершенно иначе расставлены идейные акценты. В прозаическом первоисточнике конфликт строится на реальной измене мужа, а развязка наступает лишь в нарсуде, где не кто-нибудь, а судья дает оценку происшедшему: «мещанский быт с его изменами, враньем и подобной чепухой еще держится в нашей жизни и. это приводит к печальным результатам».


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.